Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Postavení ženy v současné globalizované společnosti

Postavení ženy v současné globalizované společnosti

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje postavení ženy v současné globalizované společnosti. V úvodu autorka popisuje subjektivní zkušenost se získáváním pracovního umístění. Zamýšlí se nad globalizací a znevýhodněním žen. Dále se zabývá postavením ženy v rámci rodiny, pracovního trhu a ve veřejné sféře, obrazem ženy v médiích a ženou v roli objektu nebo subjektu reklamy.

Obsah

1.Úvod - rovné příležitosti pro ženy i muže?
2.Postavení ženy v současnosti
2.1
Pojem globalizace
2.2
Znevýhodnění ženy v pracovní sféře
2.3
Srovnání pracovních povinností ženy a muže, mýtus muže jako živitele rodiny
2.4
Přesuny práce z oficiálního do neoficiálního sektoru
3.
Žena a práce
3.1
Žena jako levná pracovní síla, trojí vykořisťování ženy
3.2
Důvody, proč se ženy nechají vykořisťovat
4.
Žena a rodina
4.1
Úloha ženy v historii
4.2
Dnešní rodina - otázka péče o dítě za cenu zastavení profesního rozvoje
4.3
Role současného otce v rodině
5.
Žena ve veřejné sféře
5.1
Stálý nedostatek žen ve veřejné sféře
5.2
Menšina žen v politice a tradiční zdůvodňování tohoto jevu
5.3
Projekt ˇŽeny v politice aneb Hlas ženám
6.
Žena v jazyce
6.1
Jazyk tvořený a posuzovaný z patriarchálního hlediska
6.2
Nedostatečnost přechylování v češtině
7.
Obraz ženy v médiích
7.1
Nereálnost obrazu ženy v médiích
8
Žena a reklama
8.1
Ženský ideál v reklamě, používání zdrobnělin, sexuální podtext reklam
8.2
Muž v reklamě
9.
Závěr - kam spěje tradiční rodina a klasické manželství?

Úryvek

"V reklamních sděleních je žena jemná, svěží, pečující a opečovávaná, zatímco muž je označován jako schopný, silný, zodpovědný, odvážný. Muž bývá spojován s univerzálním, obecným; slova spojená s muži mají častěji pozitivní konotace, nesou představu síly, prestiže, vůdcovství. Slova označující ženy jsou často negativní, nesou slabosti a inferioritu. František Uher ve stati Žena a jazyk reklamy upozorňuje, že lexikální repertoár sloganů reklam určeným ženám zůstává i přes snahu o originalitu sémanticky stereotypní.Vyskytují se stále dokola výrazy pro ženský fyzický i duševní ideál – svěžest, zdraví, kouzlo, touha, půvab, jedinečnost, zářivá, přirozená, elegantní, romantická, smyslná. Mezi nejčastější slova patří vonět, milovat, slušet, ošetřit.
Navíc je často v reklamách promlouvajících k ženám užíváno stejného jazyka, jako by se reklama obracela k dětem. Příkladem je vysoký počet deminuitiv (zdrobnělin), např. minitaštička, měkkoučký, přáníčka apod. Taková slova by se prostě v reklamě pro muže nikdy nevyskytla. Eufemismus (zjemnělé vyjádření) je dalším častým jazykovým prostředkem reklam hovořících o ženách.“20

V reklamách, jejichž cílovým subjektem jsou muži, bývají ženy degradovány na objekt sexuální touhy. Auta a ženy tvoří v reklamách nerozlučnou dvojici. V reklamách jsou často prezentovány jako módní doplněk k nabízenému zboží, ženy které se zde objevují splňují všechny normy, jež v dnešní době platí pro krásu. Málokdy zde narazíte na ženu ve středních letech, či dokonce ženu starší.
„Aby reklama upoutala pozornost využívá často originálních metafor. V souvislosti se ženami se často reklamní tvůrci rozhodnou pro postup, kdy hovoří o inzerovaném výrobku, ale sdělení budí dojem, že se vztahuje na zobrazenou ženu. Takové reklamy mívají obyčejně sexuální podtext. Jako krajní případ lze uvést rozhlasovou reklamu časopisu Penthouse: Sedí se na ní obkročmo, vrní a někdy i kouří ... Ne, tentokrát to není vaše milenka, ale motorka ...

Žena bývá metaforickým prostředkem pro hodnotu kontrolovanou mužem, tj. hodnotou, jejímž prostřednictvím muž stanoví svoji pozici v sociálním uspořádání. Vlastnictví krásné ženy má metaforickou roli označující mužnost, bohatství, sílu, úspěch muže, jemuž ona náleží. Transparentním příkladem je reklama na pánský deodorant Old Spice, kdy se muž objímaný svojí partnerkou ptá: Chcete důkaz? Tady jej máte! Ale metafora může bát i němá. V reklamách na spodní prádlo Schiesser je ženská ruka hladící pánské pozadí metaforou přitažlivosti, kterou model získal právě obléknutím slip Schiesser. Bez oné ženské ruky by reklama neměla tak silné vyznění.“21

Muži v reklamách jsou jiní. Pokud chce výrobce či distributor zaujmout ženy svým výrobkem, volí pro reklamu muže, kteří působí inteligentně a zrale. Muži vystupující v reklamách jsou většinou ve středních letech a vyzařuje z nich jistota, která by snad podle tvůrců měla nahradit nedostatek sex-appealu."

Poznámka

V práci jsou gramatické chyby, zejména ve shodě podmětu s přísudkem, místy by bylo dobré provést drobné stylistické úpravy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14292
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse