Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Postoje Romů a majoritní společnosti ke školní výchově

Postoje Romů a majoritní společnosti ke školní výchově

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce poukazuje na odlišnosti ve vnímání školy a vztahu k učitelské autoritě mezi romskými a majoritními rodiči a dětmi. Zobrazuje, jak přistupují ke škole romští a majoritní rodiče, a popisuje rozdílný postoj k autoritě školy a učitele u romských a majoritních dětí a rodičů. Nakonec dává do kontrastu požadavky školy a charakteristiky romského výchovného prostředí a ukazuje cesty, jak je smiřovat.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vnímání školy romskými rodiči
3.
Romské děti a rodiče ve vztahu k učiteli
4.
Romské dítě a předpoklady školy
4.1.
Co škola předpokládá
4.2.
Pozadí Romů
4.3.
Jak se vyrovnat s odlišnostmi mezi požadavky školy a projevy romských dětí

Úryvek

"Romské dítě v české škole
Jeden z hlavních problémů začlenění romských dětí do našeho – českého školského systému spočívá v rozdílnosti postojů k výchově, kde se střetávají protichůdné postoje dospělého k dítěti.
„Škola je první místo, kde se často konfliktně střetává individualistický a kolektivistický způsob uvažování. Postoj matek ke škole jako místu, kde jsou děti vychovávány a vzdělávány, je odlišný.“ (Navrátil a kolektiv, 2003, s. 126)
Majoritní rodiče jsou zaměřeni hlavně na výkon dítěte ve škole, tedy na jeho výsledky a na to, co jejich dítěti ve škole jde a co mu nejde. Majoritní matky se nejvíce zaměřují na školní přípravu, tedy na oblast, kde mohou svým dětem pomoci. Pro romské matky je naopak nejdůležitější to, jak se jejich dítě ve škole cítí. „Rodiče hodnotí školu a učitele na základě reakcí dětí. Výkon dítěte ve škole není považován za klíčovou oblast.“
(Navrátil a kolektiv, 2003, s. 126)
Majoritní rodiče vědí, že když pomáhají svému dítěti s přípravou do školy, mohou mu tím pomoci zlepšit jeho výkony. Ale romské matky předpokládají, že školní příprava jejich dítěte je v kompetenci jeho samotného a jeho učitelů stejně tak, jako školní dovednosti.

Romské dítě ve vztahu k učiteli
Romské matky vnímají učitele jako někoho, kdo má vliv a jakousi - do jisté míry - moc, nad jejich dětmi a proto tuto skutečnost hodnotí negativně. Naopak pro majoritní matky je tato skutečnost samozřejmostí. Škola totiž představuje jakousi instituci, kde jsou děti vychovávány podle představ dospělých. Děti vyrůstající v prostředí jasných pravidel a výchovných strategií toto chápou a také chápou i výchovné prostředky, které jsou na nich aplikovány. Společným cílem rodičů a učitelů je dobrý výkon dětí. „Postoj neromských rodičů by se dal charakterizovat výrokem: „Do školy chodit musíš, i když je to nepříjemné, aby ses něčemu naučil.“ (Navrátil a kolektiv, 2003, s. 126)
Romské děti však vycházejí z odlišného výchovného prostředí, což si myslím, že je důležité si uvědomit. Matky romských dětí především zajímá, jak se jejich dítě ve škole cítí. Proto se klidně může stát, že když rodiče romského dítěte nemají peníze na svačinu, raději nechají své dítě doma, než aby se cítilo špatně před svými spolužáky. Romské matky se nejvíce soustřeďují na péči o své dítě a na naplnění jeho aktuálních potřeb. Proto nespokojenost jejich dítěte ve škole může vyvolat jejich negativní hodnocení učitelů. Je důležité si uvědomit, že romské dítě je vychováváno odlišnými výchovnými prostředky, než jaké spontánně používají majoritní učitelé. Proto se stává, že někdy výchovným prostředkům a výchovným postupům nerozumí a ty také ztratí svou účinnost.
Majoritní rodiče chápou, že dítě se musí přizpůsobit škole. Ovšem romští rodiče předpokládají, že by se škole měla přizpůsobit dítěti a to z toho důvodu, že i oni sami se svému dítěti přizpůsobují a je to pro ně samozřejmost.

Postoj dítěte k učiteli se odvíjí od jeho zkušeností s dospělými osobami, které získalo doma. Jako jeden z faktorů školní zralosti je vztah k autoritám, který předpokládá, že dítě chápe vztah, kdy učitel je osoba, která udává řád a pravidla a také je autoritou, kterou musí všichni poslouchat. Tato role je přirozená a pochopitelná pro dítě, které je vychováváno a oceňováno za správné dodržování daných pravidel.
„Romské dítě se doma setkává s autoritou dospělých a starších sourozenců. Jeho hodnota však nestojí na výkonu, který podá. Pravděpodobně tedy není problém v nepochopení asymetrického vztahu s učitelem, ale v pocitu nepřijetí, který žák ve škole zažívá.“
(Navrátil a kolektiv, 2003, s. 127)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23029
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse