Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Postoje a jejich charakteristika

Postoje a jejich charakteristika

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice

Charakteristika: Práce se věnuje otázce postojů v rámci psychologie. Vysvětlena je základní definice tohoto pojmu, dále pak jejich funkce, vnitřní skladba, vývoj, potřeby, předsudky a chování.

Obsah

1.
Sprangerova klasifikace hodnot
a) Funkce postojů
b) Instrumentální
c) Ego-obranná
d) Hodnotové
e) Kognitivní
f) Sociálně adjustační
2.
Základní charakteristiky postojů
3.
Vnitřní skladba postoje
4.
Vývoj postojů
5.
Potřeby
6.
Předsudky
7.
Postoje a chování
8.
Závěrem
9.
Použitá literatura

Úryvek

"Vnitřní skladba postoje

Každý postoj má tři komponenty, kognitivní, emotivní a konativní (snahovou). Jedna z nich může být dominantní, ale obvykle jsou vyvážené. Dominuje-li kognitivní komponenta hovoříme o smýšlení, dominuje-li emotivní komponenta, označujeme to slovem sentiment.
1. složka kognitivní tvořící souhrn informací a z něho vyplývající názor na situaci či objekt, k němuž jedinec zaujímá postoj,
2. složka emotivní (citová) zahrnuje význam této situace či objektu pro daného jedince, který se projevuje emocionálním hodnocením, prožitkem, jaký tento podnět vyvolá (příjemný, nepříjemný),
3. složka konativní tvoří vnější projev postoje, je to tendence reagovat a jednat určitým způsobem.

Vývoj postojů

Postoje jsou utvářeny sociálním učením. Přejímáme je od jiných lidí, zejména od těch, které máme rádi, kterých si vážíme a jsou pro nás významní. Děje se tak nápodobou nebo identifikací. Lidé snadno přejímají postoje převažující v sociální skupině k níž patří a s níž se identifikují. Některé postoje jsou dokonce udržovány i institucionálními pravidly jako zákony a předpisy.
Postoj se může vytvořit také na základě vlastní zkušenosti. Pozitivní nebo negativní emoce, které různé zážitky vyvolávají, posilují daný postoj. Emoční prožitek bývá silnějším prostředkem ke vzniku a zachování určitého postoje než pouhé racionální hodnocení a může také přispět ke změně postoje. Největší množství postojů vzniká v dětství. Tyto postoje bývají nejpevněji zakořeněny a tvoří součást osobnosti. V této době je základem postoje jeho citová složka, později se rozvíjí rozumový aspekt.
Každý jedinec si v průběhu svého života vytváří pod vlivem společnosti, ve které žije individuální systém postojů. V tomto systému jsou některé postoje centrální – subjektivně nejvýznamnější, které se týkají důležitých objektů jako jsou rodiče, partner, děti, zaměstnání apod. Další postoje jsou okrajové, méně významné, a proto nemusí být příliš diferencované. Takový individuálně specifický systém postojů vyjadřuje určitý hodnotový systém a přispívá nejenom ke stabilitě v zaměření a chování, ale i k udržení vnitřní psychické rovnováhy. Tyto postoje ovlivňují emoční i racionální hodnocení skutečnosti. působí na výběr, způsob interpretace nových informací i jejich uchování v paměti. Je potvrzeno, že lidé mají tendenci zapamatovat si spíše to, co je ve shodě s jejich postoji, tyto informace také pomaleji zapomínají. Postoje se vyznačují rezistencí ke změně a velmi obtížně se mění."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10497
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse