Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Povodňové nebezpečí a krizový management - bakalářská práce

Povodňové nebezpečí a krizový management - bakalářská práce


Kategorie: Meteorologie, Vodní hospodářství

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce popisuje povodňovou problematiku na území České republiky. První kapitola Krizový management je pojata obecněji a předkládá definici krize a povodňového krizového řízení. Zmiňuje rozdělení mimořádných událostí a poukazuje na důležitou roli územního plánování a legislativy České republiky týkající se povodňového nebezpečí. Druhá část se věnuje problematice povodní, jejich vzniku a rozdělení. Autorka práce se dále zabývá předpovědmi Českého hydrometeorologického ústavu, jeho funkcí a postupy. V závěrečné části jsou využity předchozí nashromážděné informace ke komparaci dvou posledních rozsáhlých povodní v letech 1997 a 2002. Je hodnocena síla, průběh, meteorologické příčiny a škody, které způsobily. Následně jsou zobecněny faktory, jež mají přímý vliv na rozsah škod. Výstupem kapitoly jsou protipovodňová opatření, jejich přehled a rozdělení. Závěrem jsou zmíněny výdajové programy, které byly zřízeny na protipovodňová opatření.

Obsah

1.
Krizový management a povodně
1.1.
Krize
1.1.1.
Fáze krizové řízení
1.1.2.
Mimořádná událost
1.1.3.
Živelná pohroma
1.2.
Povodňové krizové řízení
1.2.1.
Krizové řízení
1.2.2.
Obecná ochrana před povodněmi
1.2.3.
Územní plánování
1.3.
Legislativa
1.3.1.
Klíčové zákony
1.3.2.
Další právní předpisy
2.
Povodně v ČR
2.1.
Definice povodně
2.1.1.
Režim vodního toku
2.1.2.
Charakteristiky povodně
2.1.3.
Charakter povodně
2.2.
Vznik povodní v ČR a faktory ovlivňující jejich rozsah
2.3
Rozdělení povodní
2.3.1.
Přirozené povodně
2.3.1.1.
Zimní a jarní povodně
2.3.1.2.
Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti
2.3.1.3.
Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intensity
2.3.1.4.
Zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy
2.3.2.
Zvláštní povodně
2.4.
Český hydrometeorologický ústav
2.4.1.
Funkce ČHMÚ
2.4.2.
Předpovídání povodní
2.4.3.
Stupně povodňové aktivity
2.4.4.
Kategorie nouzových situací
3.
Povodně z let 1997 a 2002
3.1.
Povodně 1997
3.1.1.
Atmosférické podmínky, které vedly ke vzniku povodňové situace
3.1.2.
První vlna srážek
3.1.3.
Druhá vlna srážek
3.1.4.
Vyhodnocení povodňových škod
3.2.
Povodně 2002
3.2.1.
První vlna srážek
3.2.2.
Druhá vlna srážek
3.2.3.
Vyhodnocení povodňových škod
3.3.
Faktory ovlivňující výši povodňových škod
3.4.
Protipovodňová opatření
3.4.1.
Rozdělení protipovodňových opatření
3.4.1.1.
Aktivní a pasivní opatření
3.4.1.2.
Technická a netechnická opatření
3.4.2.
Operativní opatření prováděná v období povodňového nebezpečí
3.4.3.
Výdajové programy v oblasti protipovodňové ochrany
4.
Didaktická transformace
5.
Závěr

Úryvek

"Mezi protipovodňová opatření realizovaná pomocí omezení rozvoje v záplavových územích patří např.:
- zákazy výstavby škol, nemocnic, benzínových čerpadel, zřizování skládek odpadů (včetně komunálních), chování hospodářský zvířat, skladování volně odplavitelných materiálů,
- zákazy budování nových staveb nebo obnovy obytných domů nebo výrobních a skladovacích objektů, pokud nejsou zároveň realizování opatření chránící tento majetek proti povodním,
- navrhování konstrukce staveb v záplavových zónách takovým způsobem, aby při jejich částečném zaplavení nebyly narušeny jejich základní funkce a minimalizovaly se škody (tj. WC a obytné místnosti nad úrovní možného zaplavení apod.),
- investiční záměry realizovat tak, aby nedošlo k neúměrnému zvýšení podílu zpevněných ploch (např. parkoviště) a tudíž i ke zhoršení odtoku po proudu.

Instituce a hlavní zásady územního plánování
Cílem územního plánování je navrhnout optimální využití konkrétního území a podmínky pro jeho další rozvoj při zabezpečení přiměřeného využívaní přírodních zdrojů. Za tímto účelem sestavují jednotlivé samosprávné celky své územní plány jako hlavní dokumenty Územně plánovací dokumentaci (dále jen ÚPD):
- obec pořizuje územní plán obce, regulační plány a jiné podklady pro své území,
- obec s rozšířenou působností pořizuje jednotlivé části ÚPD pro území, pokud je o to obcí požádána
- kraj pořizuje územní plán velkého územního celku a další podklady a je nadřízeným orgánem pro obce
- ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) pořizuje plány velkých územních celků na žádost vlády nebo v případě území, které zahrnuje více krajů. (ČAMROVÁ, 2004)

Povodňový plán
Povodňovými plány územních celků v České republice jsou v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. povodňové plány obcí, které zpracovávají orgány obcí, v jejichž územních obvodech může dojít k povodni; povodňové plány krajů, které zpracovávají krajské úřady; povodňové plány ucelených povodí, které zpracovávají správci vodohospodářsky významných vodních toků ve spolupráci se správci drobných vodních toků v povodí; povodňový plán České republiky, který zpracovává Ministerstvo životního prostředí pro území České republiky.
Povodňový plán stanoví tři stupně povodňové aktivity při povodňových a ledových jevech. Příslušné právní předpisy stanovují, kdy lze ten či onen stupeň vyhlásit i soubor opatření, která je třeba použít. (PROCHÁZKOVÁ, 2005)"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 29 stran. Práce obsahuje tabulky, schémata, mapy a fotografie.
Tato práce je převážně kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů řádně citovaných v použité literatuře.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19128
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse