Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Povrchové úpravy kovů - maturitní otázka 7/11

Povrchové úpravy kovů - maturitní otázka 7/11


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka postihuje problematiku povrchových úprav kovů. Zabývá se přípravou povrchu, přibližuje tedy mechanické i chemické čištění a také odmašťování, charakterizuje základní druhy pokovování a popisuje korozi. Dále se věnuje chemické povrchové úpravě kovů, definuje její hlavní typy a v závěru seznamuje s nekovovými povlaky. Předchozí otázku naleznete zde Odlévání kovů - maturitní otázka 6/11 a následující zde Dřevo - maturitní otázka 8/11.

Obsah

1.
Příprava povrchu
1.1.
Mechanické čištění
1.2.
Druhy kotoučů
1.3.
Odmašťování
2.
Pokovování
2.1.
Termické
2.2.
Elektro-chemické
2.3.
Mechanické
3.
Koroze
3.1.
Druhy
4.
Chemická povrchová úprava
4.1.
Oxidace
4.2.
Chromátování
4.3.
Fosfátování
4.4.
Eloxování
5.
Nekovové povlaky
5.1.
Povlaky barev a laků
5.2.
Smaltování
5.3.
Povlaky asfaltu, dehtu a kaučuku
5.4.
Organické povlaky
5.5.
Povlaky z plastů

Úryvek

"Do povrchové úpravy kovů patří všechny pochody fyzikální, chemické, elektrochemické a mechanické, kterými nabývá povrch žádaných vlastností bez použití řezného nástroje.

1. Příprava povrchu:
- Mechanické čištění: pískování, broušení, leštění
- Odmašťování: v organických rozpouštědlech, ve vodních roztocích, elektrolytické, neutrální roztoky, opalování
- Chemické čištění – moření: odstranění oxidů z povrchu roztoky HCl, H₂SO₄
Mechanické:
- Broušení a leštění: opracování povrchu brusnými prostředky – smirky, kartáče, kotouče různých velikostí a hrubostí
Druhy kotoučů: a) tvrdé: brusivo + pojivo – syntetický korund, karbid křemíku
b) měkké: plstěné, kožené, vlněné – na kotouče se nanáší suchá nebo mastná leštící pasta
- Pískování: narušení povrchu pískem stlačeným vzduchem v pískovací komoře, písek může mít různé hrubosti
Odmašťování:
- V organických rozpouštědlech - hrubé odmašťování, hořlavé – benzin, petrolej a nehořlavé – trichloretylen (nepoužíván
- Ve vodních roztocích: mnoho prostředků, které se mísí s vodou v různých poměrech, po odmaštění nutný oplach
- Elektrolytické: používají se alkalické látky ve formě elektrolytu za působení el. proudu
- Neutrální roztoky: různé druhy saponátů
- Opalování: odstranění tuků, poté moření

2) Pokovování:
- Termické: ― ponořování do roztavených kovů: zinkování, cínování, hliníkování
― difúze: = nasycování povrchu kovu jiným kovem; zinkování, hliníkování …
― parami kovů nebo plynnými sloučeninami kovů
― amalgámem
- Elektro-chemické: = galvanické pokovování, založeno na elektrolýze – katoda=předmět který pokovujeme, anoda=povlakový kov, elektrolyt=vodní roztok soli příslušného kovu
― bez přívodu el. proudu
― el. proudem: mědění, niklování, chromování, stříbření, cínování
― katodickým rozprašováním kovů
- Mechanické: ― stříkání kovů: (metalizace) zinkování, hliníkování, cínování, mědění
― plátování

Koroze je rozrušení kovu následkem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím:
- V atmosféře, nebo jiných plynech
- Ve vodě, nebo jiných kapalinách
- V zeminách
- V různých chemických látkách"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek, klíčové pojmy jsou barevně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dd6bba88123d.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Povrchove_upravy_kovu_MO.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse