Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Požadavky na personální, věcné, technické a hygienické podmínky lékáren

Požadavky na personální, věcné, technické a hygienické podmínky lékáren

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o požadavcích na personální, věcné, technické a hygienické podmínky v lékárnách, jejichž zdrojem jsou platné zákony, pokyny SÚKLu a vnitřní stanovy České lékárnické komory. Mezi personálním požadavek především patří odborná a zdravotní způsobilost, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům. Dále pak věcné a technické požadavky vycházejí z obecných požadavků na zdravotnická zařízení. Lékárna musí být umístěna v nebytových prostorech a splňovat celou řadu podmínek na prostory i vybavení. V každé lékárně musí být zpracován hygienický a sanitační řád, jehož cílem je jištění mikrobiální nezávadnosti připravovaných léčivých přípravků i celého lékárenského pracoviště vůbec.

Obsah

1.
Úvod
2.
Požadavky na personální vybavení lékárny
3.
Požadavky na věcné a technické vybavení lékárny
4.
Hygienické požadavky v lékárně
5.
Zdroje

Úryvek

"Požadavky na věcné a technické vybavení lékárny
Minimální požadavky na věcné a technické vybavení lékárny upravuje zvláštní právní předpis (Vyhl. č. 49/1993 Sb.) a stav vybavenosti posuzuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Osvědčení o věcném a technickém vybavení lékárny vydané SÚKL je (dle Zák. č. 160/1992 Sb.) nutnou součástí žádosti provozovatele nestátního zdravotnického zařízení - lékárny o její registraci příslušným krajským úřadem. Mezi náležitosti žádosti kromě nacionálií provozovatele lékárny, adresy lékárny, oprávnění k podnikání aj. patří především doklad, že prostory jsou způsobilé k užívání jako zdravotnické zařízení lékárenské péče.
Lékárna musí tvořit provozně uzavřený celek umožňující snadný přístup pacientů, s odděleným vstupem pro zaměstnance a pro příjem zásob. Vstup pro pacienty musí být řešen bezbariérově a v souladu s předpisy tak, aby byl zajištěn i bezpečný přístup zdravotně postižených osob. Lékárnu je možné provozovat pouze v nebytových prostorech zdravotně nezávadných a se schválenou přístrojovou zdravotnickou technikou. Na pracovišti musí být zabezpečeno přímé denní osvětlení a větrání okny, provozní místnosti musí mít výšku 3,0 m, v místnostech určených pro trvalý výkon práce musí na jednu osobu připadnout nejméně 15 m3 vzdušného prostoru a nejméně 2 m2 volné podlahové plochy. V oficíně a přípravně je přípustná nejnižší teplota 22 °C. Lékárna musí mít zajištěnu účinnou likvidaci zdravotnického odpadu v souladu s předpisy a v neposlední řadě také dostupnou telefonní linku.
V lékárně základního typu musí být provozní místnosti pro přípravu a kontrolu (často společné), uchovávání, příjem a výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky, pracovna vedoucího lékárníka (případně upravená i pro výkon pohotovostní služby) a sociální zařízení, šatna a denní místnost pro zaměstnance. Dle potřeby se mohou zřizovat i další prostory, např. pracoviště pro individuální přípravu kolyrií vybavené zařízením s laminárním prouděním vzduchu a stolním tlakovým sterilizátorem, místnost pro uchovávání veterinárních léčiv, zkušební box pro výdej prostředků zdravotnické techniky aj.
Součástí lékárny s odbornými pracovišti musí být místnost pro výdej a přípravu léčiv, uchovávání zásob, přípravu sterilních léků, kontrolu a přípravu zkoumadel a zdravotnických potřeb, případně další prostory, jejichž výběr se stanoví v souladu s rozsahem poskytované specializované lékárenské péče (např. pracoviště pro individuální přípravu kolyrií, pracoviště odborných informací aj.).
Minimální přípustné rozměry výše uvedených místností v lékárenských zařízeních jsou stanovené Vyhl. 49/1993 Sb. o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11307
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse