Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pozitivní diskriminace

Pozitivní diskriminace

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato prezentace se zabývá pozitivní diskriminací. Definuje, co označení pozitivní diskriminace znamená, jmenuje její jednotlivé typy, i předpoklady k jejímu uplatnění. Charakterizuje pro a proti. Popisuje současnou situaci v USA a EU, včetně jejího vývoje.

Obsah

1.
Označení pozitivní diskriminace (PD)
2.
Definice pozitivní diskriminace
3.
Typy pozitivní diskriminace
4.
Předpoklady uplatnění PD
5.
Pro a proti
6.
USA
7.
EU

Úryvek

"7 Evropská unie

V evropských zemích se úvahy o afirmativních opatřeních rozvíjely v jiném kontextu. Žádná z evropských zemí se nepotýkala s tak závažnými rasovými problémy jako USA. Na druhé straně v Evropě sehrávala výraznější roli otázka rovnosti žen. I první opatření k dosahování rovnosti a odstraňování diskriminace v rámci Evropských společenství, se týkala pouze rovnosti pohlaví, a to navíc pouze v oblasti zaměstnání.
V roce 2000 přijala Rada zásadu rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasový nebo etnický původ (tzv. Rasová směrnice). Tato směrnice obsahuje ustanovení o pozitivních opatřeních („positive action“). Stanovuje, že „s ohledem na zajištění plné rovnosti v praxi nebrání zása¬da rovného zacházení žádnému členskému státu, aby zachoval nebo zavedl zvláštní opatření či kompenzaci nevýhod spojených s rasovým nebo etnickým původem“.
Způsoby upřednostňování pohlaví
Znamenají , že se dává přednost kandidátovi z podreprezentovaného pohlaví. Rozdíly jsou však v tom, jak automatická/povinná/absolutní nebo zaručená je tato přednost. Opatření se někdy zaměřují na schopnosti, vlohy, výkonnost a praxi v povolání.

• opatření dávající absolutní/automatickou přednost uchazeči z odreprezentovaného pohlaví (který splňuje minimální požadavky) nebo který má stejnou kvalifikaci;
• opatření dávající přednost, ne však automaticky, uchazeči z podreprezentovaného pohlaví, který splňuje minimální požadavky;
• opatření dávající přednost, ne však automaticky, uchazeči z podreprezentovaného pohlaví, jen když jsou ostatní kvalifikační požadavky splněny stejně.

Evropská judikatura

Některé spolkové země v Německu mají ve svých právních předpisech ustanovení dávající přednost ženám při jmenování, pověřování oficiálními funkcemi nebo při povyšování ve veřejném sektoru. Po rozhodnutí ESD ve věci žaloby Kalanke proti spolkové zemi Bremen však byly všechny ustanovení o absolutní přednosti zrušeny.

Evropská komise následně vytvořila seznam pozitivních opatření, která se považují za právně
opodstatněná. Příkladem pak může být: Snížení příspěvků na sociální zabezpečení, které se přiznává firmám přijímajícím ženy vracející se na trh práce, aby vykonávaly úkoly v sektorech, kde jsou podreprezentovány.

Změny v politickém rozhodování

Belgie - v Belgii nesmí být na volební listině více než dvě třetiny kandidátů stejného pohlaví. Požadavek na minimální zastoupení je tak přesně stejný pro muže i pro ženy. Když se tento požadavek nerespektuje volební listina se prohlásí za neplatnou.

Francie - Zde musí být zastoupení pohlaví vyrovnané. Navíc strany jenž mají své zástupce v národním shromáždění a nemají vyrovnané zastoupení pohlaví budou penalizovány tím, že jim bude krácen příspěvek ze státního rozpočtu. Např. strana zastoupená jen jedním pohlavím dostane jen 50% příspěvku jenž by ji náležel.
8 Česká republika"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.padesatprocent.cz/?c_id=138, socstudia.fss.muni.cz/pristup.php?soubor=080305104524.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15829
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse