Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Poznámky z ekonomie: EU, národní hospodářství, integrační procesy - výpisky

Poznámky z ekonomie: EU, národní hospodářství, integrační procesy - výpisky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky se velmi krátce věnují oblasti národního hospodářství a integračním procesům. Seznamují s Evropskou unií (EU), jejími cíli, orgány, systémem bankovních orgánů a také si všímají postavení vybraných členských států ve vazbě na světovou ekonomiku. Následně ve stručnosti představují další významné světové organizace a v závěrečné části se zabývají národním hospodářstvím a jeho odvětvovou strukturou. Předchozí část série naleznete na Poznámky z ekonomie: Lesnictví, průmysl, stavebnictví, doprava - výpisky a následující na Poznámky z ekonomie: Školství, zdravotnictví, výzkum a národní hospodářství - výpisky

Obsah

1.
Národní hospodářství
2.
Integrační procesy v ekonomice
3.
Cíle EU -společný trh
4.
ČR jako součást EU
5.
Organizace a orgány EU
6.
Evropský systém bankovních orgánů
7.
Vazby ČR a EU na světovou ekonomiku
8.
OSN – Organizace spojených národů, Mezinárodní měnový fond
9.
Skupina světové banky
10.
Národní hospodářství jako systém
10.1.
Systémový přístup a jeho základní pojmy
11.
Odvětvová struktura národního hospodářství
12.
Zemědělství

Úryvek

"ORGANIZACE A ORGÁNY EU
--> Rada EU --> rozhodující instituce EU, zastupuje zájmy členských států, významné pravomoci, skládá se z ministrů vlád jednotlivých zemí
--> Evropský parlament -->zastupitelský orgán EU, volen v přímých volbách, pravomoci legislativní (tvorba a posuzování právních norem), rozpočtové (schvaluje rozpočet EU) a kontrolní
--> Evropská rada --> skládá se z hlav států a předsedů vlád členských zemí, ministrů.., vymezuje směr kterými se má unie ubírat
--> Evropská komise --> skládá se z komisařů, výkonný orgán, základní úkol ---> zpracování návrhů legislativy, zastupuje EU v mezinárodních obch. vztazích
PORADNÍ ORGÁNY EU
--> Hospodářský sociální výbor (předkládá stanoviska EU a radě)
--> Výbor regionů (poradní orgán rady a evropské komise, představitelé regionální a komunální správy...)
Další instituce:
---> Evropský soudní dvůr --> dodržování evropského práva, významný kontrolní orgán EU
---> Účetní dvůr --> kontroluje zda jsou finanční prostředky vynakládány v souladu se zásadami
---> Evropská investiční banka --> poskytuje veřejným i soukromým subjektům dlouhodobé půjčky na kapitálové investice
---> Evropská centrální banka --> klíčová instituce pro činnost Evropské měnové unie
---> Evropský investiční fond --> poskytuje záruky a půjčky malým a středním podnikům, rozšiřuje transevropské infrastruktury
---> Evropský ombudsman --> zabývá se stížnostmi na činnosti orgánů a institucí EU

EVROPSKÝ SYSTÉM BANKOVNÍCH ORGÁNŮ
- evropský systém centrálních bank zahrnuje Evropskou centrální banku a centrální banky jednotlivých států Euro-zony.
úkolem je: určování a uskutečňování měnové politiky, vydávání společné měny...

další orgány a instituce EU --> Agentura pro ochranu ŽP, Úřad pro harmonii trhu, Agentura pro zdraví a bezpečnosti pracujících, Evropský měnový institut, atd...

VAZBY ČR A EU NA SVĚTOVOU EKONOMIKU
EU --> 27 států
Vyspělé tržní ekonomiky ---> 27+ země sdružení volného obchodu+ ostatní vyspělé tržní ekonomiky
Evropské sdružení volného obchodu ---> Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko
Ostatní vyspělé tržní ekonomiky ---> Gibraltar, Japonsko, J.A.R., Kanada, Vatikán
Evropské tranzitivní ekonomiky ---> B & H, Chorvatsko, Srbsko a černá hora
Společenství nezávislých států ---> Arménie, Bělorusko, Gruzie
Rozvojové ekonomiky ---> 200 států různých světadílů (Egypt, Pákistán...)
Ostatní --> Čína, Korea, Japonsko

OSN --> Koordinační mechanismus Ekonomické a sociální rady OSN
Mezinárodní měnový fond --> 200 zemí, úkoly: podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti měny, přispívat ke stabilitě měn. poskytovat půjčky na posílení měny, vykonávat poradenské služby,...
Světová obchodní organizace --> všeobecné dohody o clech a obchodu --> cíl = uvolňování světového obchodu"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22311
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse