Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Poznávací procesy a jejich charakteristika - čití a vnímání, představy a fantazie, paměť

Poznávací procesy a jejich charakteristika - čití a vnímání, představy a fantazie, paměť


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce obsahuje učební text z předmětu psychologie. Práce může sloužit k učení na zkoušku nebo k učení ke státnicím. Práce byla vypracována jako státnicová otázka. Obsah práce je získán z přednášek i z odborné literatury. Práce obsahuje čití, vnímání, představy, fantazii a paměť.

Obsah

1.
Poznávací procesy a jejich charakteristika
1.2
Čití a vnímání, jejich charakteristika a rozdíly
1.3
Představy a fantazie
1.4
Paměť

Úryvek

"Poznávací procesy a jejich charakteristika – čití a vnímání, představy a fantazie, paměť

Čití a vnímání recepce a percepce
ČITÍ je proces, činnost tělesných smyslů, při které vzniká - POČITEK – to je odraz jedné jediné vlastnosti, předmětu nebo jevu (vůně, barva). Je základem pro složitější procesy. Počitek je výsledek působení jednoho smyslu.
VNÍMÁNÍ je proces, zachycení toho co působí na smysly, při kterém vzniká – VJEM – to je odraz předmětu jako celku.
Výsledkem většího množství počitků je vjem.

2 základní teorie vnímání:
1) konstruktivní vnímání – je ovlivněno dřívějšími zkušenostmi (učením) a dalšími kognitivními procesy (inteligence, myšlení a učení). tím si vytvoříme určité konstrukty. Konstruktivní procesy se uplatňují především při vnímání druhých lidí, jejich interakcí a vztahů.

2) přímé vnímání – většina informací, které potřebujeme je již součástí předmětů, vnímání je tedy do značné míry nezávislé na zkušenosti. Tyto informace jsou tedy přímo dostupné pro naše smysly."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5788a1c769e59.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
poznavaci_procesy.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse