Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pozornost u dětí školního věku - možnosti zvyšování jejich koncentrace

Pozornost u dětí školního věku - možnosti zvyšování jejich koncentrace

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Práce seznamuje s problematikou pozornosti u dětí školního věku, pokouší se rozkrýt určitá úskalí tohoto fenoménu, překládá formy a metody zlepšování, resp. léčby pozornosti. Nejprve uvádí do kontextu obecně-psychologické problematiky psychických procesů s akcentem na pozornost a vnímání. Ve druhé části již naznačuje praktický program na zlepšení pozornosti a cvičení paměti.

Obsah

1.
Psychické procesy
1.1.
Vnímání
1.2.
Pozornost
1.2.1.
Pozornost a učební výkonnost
1.2.2.
Zlepšování pozornosti žáků
1.2.2.
Program pro zlepšení pozornosti

Úryvek

"1.2.1. Pozornost a učební výkonnost

Na výkonnost žáků při vyučování mají silný vliv jejich psychické stavy, motivace, zájmy aj. Primárním ukazatelem výkonnosti žáka je pozornost, jež nejvíce podléhá vlivu únavy. Pokles soustředěnosti a stálosti pozornosti se pokládá za nejtypičtější příznak snížení výkonnosti. Praktickým důkazem je skutečnost, že úroveň výkonnosti žáka se nejčastěji zkoumá prostřednictvím měření stavu pozornosti. Školní činnost klade na pozornost žáků velké nároky, a to především na úroveň její koncentrace. Cíle školy vyžadují, aby se žák při plné pozornosti aktivně účastnil vyučování. Analýza učební činnosti a výkonu ukazuje, že neprospívající žáci obvykle selhávají kvůli nesystematickému, nesoustředěnému osvojování učiva, kvůli selhávající vůli, pozornosti a koncentraci na učení. Při snížení koncentrace pozornosti pod určitou hranici je cvičení a zlepšování pozornosti bezpodmínečně nutnou podmínkou odstraňování jejich školní neúspěšnosti. Pedagog proto musí dobře znát možnosti aktivizace a metody zlepšování pozornosti žáků. Problém nepozornosti nabývá zvláštního významu u žáků s poruchami chování, ale i specifickými poruchami čtení, psaní, počítání atd., pro něž je charakteristická snížená výkonnost a zvýšená unavitelnost) [LOKŠOVÁ, Irena, LOKŠA, Jozef. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Dominik Dvořák; Jakub Dobal; Patricie Koubská. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Portál, 1999. 200 s. ISBN 80-7178-205-X.]. Právě porucha pozornosti se v posledním období stala klíčovým kritériem vymezení celé této skupiny poruch.

1.2.2. Zlepšování pozornosti žáků

Učitel – když využívá poznatky o věkových a individuálních zvláštnostech svých žáků – může aktivizovat jejich pozornost jednak promyšlenou přípravou a vedením vyučování (vhodným výběrem učiva, stanovením přesného cíle činnosti pro žáky, správným postupem při výkladu učiva vzhledem k jeho náročnosti a tempu vysvětlování, použitím metod aktivního učení aj.), jednak specifickými rozvíjejícími cvičeními a tréninkem koncentrace pozornosti, a konečně pomocí metod psychofyzické relaxace, autogenního tréninku, některých specifických cvičení jógy apod. Koncentraci pozornosti je možné rozvíjet nejen specifickými pedagogickými opatřeními, ale i pomocí různých speciálních cvičení a technik. Mezi ně patří i techniky psychofyzického uvolňování, které přispívají ke zvýšení celkové psychické i tělesné výkonnosti žáků a k zlepšování jejich pozornosti.

Diagnostikování pozornosti
Poznání úrovně pozornosti je důležitým východiskem a podmínkou úspěšnosti práce učitele se žáky při zlepšování jejich koncentrace na učební činnosti. Ke zjišťování pozornosti je možné využít některé následující jednoduché diagnostické zkoušky:"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10203
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse