Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Práce a povolání

Práce a povoláníKategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, Přerov

Charakteristika: V této práci je zpracována maturitní otázka do angličtiny týkající se zaměstnání a výběru povolání. Nejprve jsou popsány tři základní sektory hospodářství a činnosti, které jsou v nich provozovány. Dále je přiblížen význam práce, způsoby, jak si práci najít, či vhodné vlastnosti pro různé druhy povolání. Obsažena je i zmínka o práci mladých lidí a poté jsou blíže charakterizovány dělnické a úřednické práce a pozornost patří i práci žen. Nakonec se otázka dotýká dnešních problémů souvisejícím se světem zaměstnání a třídí zaměstnání do kategorií.

Obsah

1.
Práce
2.
Pracovní sféry
2.1.
Primární sféra
2.2.
Sekundární sféra
2.3.
Terciární sféra
3.
Práce a povolání
3.1.
Hledání práce
3.2.
Vyžadované kvality a schopnosti
3.3.
Přijímací pohovor
3.4.
Práce mladistvých a mladých lidí
3.5.
Moje vysněná práce
4.
Pojmy
4.1.
Dělníci
4.2.
Úředníci
4.3.
Postavení žen
5.
Problémy dneška
6.
Rozdělení profesí

Úryvek

Every person on the world must have a supply of money, which is spent on expenses for living. And, of course, the usual way to earn money is to have a job. There is an uncountable amount of various professions. Some are only for men, some only for women, some for the young and some for the elderly. The entire economy could be divided into three spheres – primary, secondary and tertiary.

The primary sphere
The primary sphere means agriculture, fishing, hunting, wood cutting and mining. To sum up, the primary sphere is all the branches of economy, which use natural sources. The basic role of agriculture is to produce food and some materials for industry. The agriculture can be divided into plant and animal production. The animals are bred both for making food and for industrial production. Cows are kept all over the world; they are used for milk, meat, bones and skin.

The secondary sphere
The secondary sphere means industry. Factories produce various items, some are used for final usage), some for getting raw materials (oil towers, oil tankers, mine equipment), some for industry (equipment of factories, power stations) and some for agriculture (tractors, harvesters). There are many branches of industry, which cooperate with each other. One of the basic branches of industry is energetic, which produces electrical energy for the other branches.

The tertiary sphere
The tertiary sphere means services to people. It includes shops, travel agencies, restaurants, museums and galleries, offices, banks, church organisations, hospitals, schools, and also science. Altogether they are called non-productive economy. The number of people employed in services is different in different countries – the more developed country, the more people in services.

JOBS

Jobs are very important feature of people’s lives because they spend at work a lot of time. Those who have a full time job spend at work eight hours a day from Monday to Friday or if they work on shifts even evenings and weekends."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51aa4058de617.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Prace_a_povolani_MO_aj.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse