Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Práce s talenty v organizaci a jejich efektivnost

Práce s talenty v organizaci a jejich efektivnost

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., Terezín

Charakteristika: Tato práce se zabývá tématem talentovaných zaměstnanců ve firmě – jejich získáním, rozvojem a hodnocením. Opírá se o současnou literaturu, moderní přístupy a metody talent managementu. Cílem práce je zmapovat nejdůležitější přístupy k práci s talentovanými pracovníky firem. Souhrn informací je psán formou rešerše a jejím výstupem je krátká prezentace.

Obsah

1.
ÚVOD…………………………………………………2
2.
VYMEZENÍ POJMŮ TALENT, NADÁNÍ A TALENT MANAGEMENT………………………….3
3.
PRÁCE S TALENTOVANÝMI ZAMĚSTNANCI POMOCÍ TALENT MANAGEMENTU……………….5
4.
ZÁVĚR……………………………………………….10
8.
POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE……………11

Úryvek

"Současné pojetí veřejnosti zaměňuje pojmy talent a nadání. Odborné publikace zabývající se psychologií však tento názor nesdílí a i v této práci je nutné tyto pojmy rozlišovat. Například Rubinštejn charakterizuje talent jako „obzvlášť vysokou úroveň nadání“. Kodým spojuje nadání s vlohami a talent s aktuálně se projevujícími specifickými činnostmi. Nadání tedy vztahují spíše k dědičným dispozicím a talent již k rozvinutým, výchovou a prostředím ovlivněným projevem nadprůměrných schopností. Také Ďurič oba pojmy diferencuje. Nadání chápe jako „potenciální úroveň možností jedince v jistém směru“ a talent je „už realizační úroveň jistých druhů činností jednotlivce“. Nadání tedy nemělo dostatečnou možnost se projevit a jeho nositel nebyl zatím dostatečně identifikován. Nadání je objektivně předmětem identifikačního procesu, kdežto nositel talentu se již poměrně dlouhodobě projevuje a dosahuje nadprůměrných výsledků v určité činnosti. Talent jako realizační úroveň schopností tak lze poměrně objektivně určit. (Molnár, Vondráková, 2012) S talentem souvisí i otázka vrozených a získaných dispozic, kterému se věnovalo mnoho odborníků z řad psychologů či antropologů. Neexistuje jednoznačný důkaz o existenci talentu jako vrozené dispozice, ale nikdy nebyl dokázat ani opak. Vědci se shodují, že i kdyby se potvrdila existence něčeho takového, jako je talent, byla by tato dispozice prakticky bezcenná. Střet názorů na toto téma lze uvést na příkladů vědce Francise Galtona a Anderse Ericssona. Galton po přečtení díla svého bratrance Charlese Darwina věřil, že veškeré lidské dispozice jsou vrozené a dědičné, což se snažil dokázat shromážděním a analýzou biografií umělců, velitelů a jiných velkých mužů. Tvrdil, že všichni tito lidé pocházejí z význačných rodin další spousty talentů. Ericksson naproti tomu usiloval o to zjistit, proč jsou někteří lidé v jistých činnostech lepší než jiní. Pomocí experimentu zjistil, že talent zapamatovat si čísla si lze osvojit systematickým kognitivním cvičením. V té době vznikl názor, že i kdyby talent existoval, neznamená to nutně výhodu nad ostatními, protože stejně tak může být osvojen tréninkem. (Colvin, 2010)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28484
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse