Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pracovní poměr

Pracovní poměr


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje celkovou charakteristiku pracovního poměru v ČR. Práce je zaměřena na dobu určitou, neurčitou, zkušební, na vznik pracovního poměru a ukončení pracovního poměru.

Obsah

1.
Druhy pracovních poměrů rozlišujeme podle různých hledisek
2.
Doba určitá
3.
Doba neurčitá
4.
Zkušební doba
5.
Vznik pracovního poměru
6.
Ukončení pracovního poměru (rozvázání)


Úryvek

"Pracovní poměr

• Je nejvýznamnější z pracovněprávních vztahů (patří do pracovního práva).
• Vzniká na základě pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Druhy pracovních poměrů rozlišujeme podle různých hledisek:
 Podle délky pracovní doby:
o na plnou pracovní dobu
o na kratší pracovní dobu
 Podle doby trvání:
o na dobu neurčitou
o na dobu určitou
 Podle vzájemných vztahů dvou nebo více pracovních poměrů 1 zaměstnance:
o Hlavní a vedlejší – zaměstnanec má u jednoho zaměstnavatele jeden pracovní poměr na plnou pracovní dobu a po této práci pracuje ještě pro jiného zaměstnavatele ve vedlejším pracovním poměru na kratší pracovní dobu. Souhlas hlavního zaměstnavatele k tomu není nutný (ani povinnost hlásit mu to).
o Souběžné – zaměstnanec (např. uklízečka) má u dvou nebo více zaměstnavatelů pracovní poměry na kratší pracovní dobu. Žádný není hlavní.
o Vedlejší činnost – zaměstnanec vedle svého pracovního poměru vykonává po této práci pro stejného zaměstnavatele ještě jinou práci. (Př. Účetní po své práci v účtárně ještě uklízí kanceláře v tomtéž podniku. Má tedy dvě pracovní smlouvy o pracích různého rodu s jedním zaměstnavatelem)."

Poznámka

Obchodní akademie. Práce obsahuje barevná zvýraznění důležitých slov a nadpisů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57d2bad95d0c7.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Pracovni_pomer.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse