Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Pracovní poměr zaměstnanců do evropských společností - absolventská práce

Pracovní poměr zaměstnanců do evropských společností - absolventská práce

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., Kroměříž

Charakteristika: Práce obsahuje charakteristiku jednotlivých evropských společností (evropská akciová společnost, evropská družstevní společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení) a možnosti zapojení zaměstnanců do řízení společnosti. U každého z výše uvedeného typu společnosti autor definuje náležitosti nutné pro založení firmy, uvádí všechny správní orgány důležité pro vedení, strukturu firmy, atd.

Obsah

1.
Úvod
2.
Evropská akciová společnost
2.1
Založení
2.1.1
Fúze
2.1.2
Založení holdingové společnosti
2.1.3
Založení dceřiné společnosti
2.1.4
Přeměna tuzemské akciové společnosti
2.1.5
Založení zcela nové evropské akciové společnosti
2.2
Struktura
2.2.1
Dualistický systém
2.2.1.1
Řídící orgán
2.2.1.2
Dozorčí orgán
2.2.2
Monistický systém
2.2.2.1
Správní orgán
2.2.3
Společná ustanovení pro monistický a dualistický systém
2.2.3.1
Valná hromada
2.3
Základní kapitál
2.4
Sídlo
2.4.1
Změna sídla
2.5
Evropská akciová společnost v rámci českého právního řádu
2.5.1
Založení
2.5.1.1
Fúze
2.5.1.2
Založení holdingové společnosti
2.5.1.3
Změna akciové společnosti na evropskou společnost
2.6
Struktura
2.6.1
Dualistický systém
2.6.2
Monistický systém
2.6.2.1
Správní rada
2.6.2.1.1
Předseda správní
2.6.2.1.2
Působnost správní rady
2.6.3
Valná hromada
2.6.4
Generální ředitel
2.7
Obchodní vedení
3.
Evropská družstevní společnost
3.1
Založení
3.1.1
Založení fúzí
3.1.1.1
Podmínky fúze
3.1.2
Přeměna stávajícího družstva na SCE
3.2
Struktura
3.2.1
Dualistický systém
3.2.1.1
Řídící orgán
3.2.1.2
Dozorčí orgán
3.2.2
Monistický systém
3.2.2.1
Správní orgán
3.3
Společná ustanovení pro monistický a dualistický systém
3.3.1
Valná hromada
3.4
Základní kapitál
3.5
Evropská družstevní společnost v rámci českého právního řádu
3.5.1
Založení
3.5.1.1
Fúze
3.5.1.2
Změna právní formy družstva na evropskou družstevní společnost
3.5.2
Struktura
3.5.2.1
Dualistický systém
3.5.2.2
Monistický systém
3.5.2.2.1
Správní rada
3.5.2.3
Generální ředitel
3.5.2.4
Pověřený ředitel
4.
Evropské hospodářské zájmové sdružení
4.1
Smlouva o sdružení
4.2
Složení
4.3
Sídlo
4.3.1
Změna sídla
4.4
Orgány sdružení
4.5
Členství
4.6
Neplatnost a zrušení sdružení
4.7
Evropské hospodářské zájmové sdružení v rámci českého právního řádu
5.
Zapojení zaměstnanců
5.1
Evropská akciová společnost
5.1.1
Vyjednávací výbor
5.1.2
Dohoda o způsobu rozsahu zapojení zaměstnanců
5.2
Evropská družstevní společnost
5.2.1
Vyjednávací výbor
5.2.2
Dohoda o způsobu rozsahu zapojení zaměstnanců
6.
Zákoník práce
7.
Závěr

Úryvek

"Myšlenka sjednocení evropských států je velmi stará. Již český král Jiří z Poděbrad vyvinul snahu o vytvoření Společenství evropských zemí. Období jeho vlády však těmto myšlenkám a snahám nebylo nakloněno.
Historie novodobé evropské integrace se začala psát až po I. světové válce. Její hrůzy a důsledky vedly významné evropské osobnosti k myšlence vytvoření spojených evropských států. Zůstalo jen u úvah.
K myšlence “spojené Evropy“ se politici vrátili až po II. světové válce. I když k myšlence politické spolupráce přistupovaly vlády zdrženlivě, obava z dalších konfliktů a vůle po nalezení mírového řešení vedly v roce 1951 k založení Evropského Společenství uhlí a oceli. Ve strategické oblasti průmyslu tak začaly spolupracovat země, které svými vztahy často ohrožovaly stabilitu kontinentu – Německo a Francie, k nim se připojily Belgie, Nizozemsko, Lucembursko a Itálie. Evropa pochopila, že sjednocení lze spíše dosáhnout jednotlivými kroky v hospodářské oblasti než politickou dohodou. Sjednocovací proces trvá více jak padesát let a možnosti spolupráce se rozšířily.
Listopad 1989 byl významným mezníkem v dějinách naší republiky. Záhy po změně režimu vyvstaly první úvahy o sbližování tehdejší Československé republiky s Evropským Společenstvím. Česká republika usilovala o to, aby se stala zemí, kde jsou dodržovány demokratické principy, kde funguje sociálně-tržní hospodářství. Samotný vstup České republiky do Evropské unie předcházelo důležité období příprav ve všech oblastech, k postupnému sbližování právního řádu České republiky s právem Evropské unie.
Jedním z cílů, či svobod EU je budování jednotného evropského trhu, vytvářet co nejlepší podmínky k dalšímu uvolňování pohybu osob, kapitálu a zboží na území unie.
Jednou z překážek v tomto směru se ukázalo, když oprávnění jednotlivých subjektů podnikat bylo ohraničeno vždy státní hranicí země sídla subjektu.
V roce 2001 byla proto vydána nařízení, která měla za cíl vytvořit podmínky pro existenci společností či jiných podnikatelských subjektů, jejichž oprávnění podnikat by zahrnovalo celé území EU. Jeden podnikatel tak provozuje činnost v různých členských státech. Tam zaměstnává zaměstnance. Je povinen zajistit všem svým zaměstnancům rovné podmínky bez ohledu na místo výkonu práce, či státní příslušnost zaměstnance.V měsíci květnu 2004 se Česká republika stala plnoprávným členem EU a i na našem území začaly platit veškeré „evropské“ předpisy. I na území ČR tak mohou působit tyto „evropské společnosti“, případně být v naší republice i zapsány v obchodním rejstříku.
Kterýkoliv občan ČR se tak může stát jejich zaměstnancem. Měl by se proto zajímat o svá práva vůči zaměstnavateli, nejen pasivně přijímat to, co zaměstnavatel nabídne.
Proto je právě problematice zapojení zaměstnanců evropských společností působících na území ČR je věnována tato práce."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy. Práce je kompilačního charakteru.
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o., Kroměříž

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14315
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse