Název Goodness Staženo

Emocionální inteligence a její vliv na úspěšnost managementu

Práce pojednává o důležitosti vnímání emocionálních vlastností lidí a jejich vlivu na úspěšnost jednání. První kapitola seznamuje s tím, co je to vůbe... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie

61x

Rekvalifikační kurzy a programy pořádané školou DAKOL - absolventská práce

Absolventská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teorie definuje základní pojmy nutné pro správně pochopení problematiky, uvádí obecn... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Andragogika

26x

Pracovní poměr zaměstnanců do evropských společností - absolventská práce

Práce obsahuje charakteristiku jednotlivých evropských společností (evropská akciová společnost, evropská družstevní společnost a evropské hospodářské... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

10x