Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Pracovní rehabilitace duševně nemocných

Pracovní rehabilitace duševně nemocných

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, Ostrava

Charakteristika: Bakalářská práce je zaměřena na pracovní rehabilitaci duševně nemocných osob. Teoretická část přináší klasifikaci psychických poruch a charakteristiku schizofrenie včetně jejích příčin, projevů a vlivu na výkon práce. Věnuje se také péči o duševně nemocné z historického pohledu a úrovni komunitní péče a pracovní rehabilitace osob s psychickým onemocněním v České republice. Cílem navazující praktické části je vytvořit návrh vlastního projektu pracovního rehabilitace pro duševně nemocné. Projekt zahrnuje identifikační údaje, informace o realizačním týmu, popis záměru, jeho klíčových aktivit i cílových skupin nebo zamýšlené nástroje propagace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Lidé s duševním onemocněním
2.1.
Klasifikace psychických poruch
2.2.
Schizofrenie a její vliv na výkon práce
3.
Péče o duševně nemocné v historickém kontextu
3.1.
Historický vývoj péče o duševně nemocné
3.2.
Péče o duševně nemocné v současnosti
3.2.1.
Hospitalizace a návazné formy péče
3.2.2.
Psychofarmakoterapie
3.2.3.
Psychoterapie
3.2.4.
Socioterapie
4.
Komunitní péče
4.1.
Sociální forma pomoci
4.2.
Chráněné a podporované bydlení
4.3.
Podpora v oblasti volného času
4.4.
Podpora v oblasti vzdělávání
5.
Pracovní rehabilitace v České republice
5.1.
Historie zaměstnávání osob se zdravotním postižením
5.2.
Legislativa v oblasti pracovní rehabilitace
5.3.
Formy pracovně rehabilitačních programů
5.4.
Výhody pro zaměstnavatele plynoucí ze zaměstnávání osob se zdravotním postižením
6.
Projekt pracovní rehabilitace
6.1.
Identifikace operačního programu a výzvy
6.2.
Identifikace projektu
6.3.
Identifikace žadatele
6.4.
Realizační tým
6.5.
Dopady a místa realizace
6.6.
Popis projektu
6.7.
Klíčové aktivity
6.8.
Cílové skupiny
6.9.
Harmonogram realizace, rozpočet projektu a finanční plán
6.10.
Publicita
6.11.
Horizontální témata
7.
Závěr
8.
Přílohy (tabulky)

Úryvek

"1 LIDÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
“Lidé s duševním onemocněním jsou lidé, jež jsou postiženi zjevnou duševní činností, specifickou ve svých klinických projevech, která je spolehlivě rozpoznatelná jako jasně definovaný soubor znaků. Tento soubor znaků je natolik závažný, aby způsobil ztrátu pracovní schopnosti nebo sociálního postavení nebo obou, a to v takovém stupni, který může být hodnocen jako selhání.“ (Höschl, 1996, s.3)
Většina odborných pracovníků v současné době zastává názor, že příčiny vzniku duševní poruchy jsou multifaktoriální. Což znamená, že vznikají souhrou několika vzájemně se ovlivňujících faktorů. Za nezbytnou je pro vznik duševní choroby považována určitá vnitřní zranitelnost, která je člověku dána již od narození. Dále se uvádí příčiny psychosociální (řada tělesných onemocnění, traumatizující životní události) a faktory biologické, které mají svou podstatnou roli (Češková, E., 2008).
Duševní poruchy lze rozdělit z hlediska převažující příčiny do několika skupin a to na organické, psychogenní, endogenní nebo na skupinu nemocí se smíšeným podílem různých příčinných faktorů (Praško, J., a kol., 2005).

1.1 Klasifikace psychických poruch
V současné době je v České republice platná tzv. Mezinárodní klasifikace poruch , jež rozlišuje následující kategorie nebo-li oddíly. Jedná se o rozdělení umožňující na základě jasně a striktně daných pravidel stanovit u klienta konkrétní diagnózu:
• F00-F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických
• F10–F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek
• F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizofrenní a poruchy s bludy
• F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
• F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
• F50–F59 Behaviorální poruchy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
• F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých
• F70–F79 Mentální retardace
• F80–F89 Poruchy psychického vývoje
• F90–F98 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání
• F99 - Neurčená duševní porucha
Je však důležité upozornit, že lidé se stejnou diagnózou dle této klasifikace mohou mít rozdílné životy a prognózy a právě z tohoto hlediska je významné, abychom pohlíželi na každého klienta jako na bytost naprosto jedinečnou.

1.2 Schizofrenie a její vliv na výkon práce
Jelikož ze samotného rozdělení psychických poruch vyplývá, že duševní onemocnění čítají velmi rozsáhlou oblast, v této kapitole se věnuji pouze pacientům se schizofrenií, která je jedním z nejzávažnějších psychotických onemocnění.
Schizofrenie je pravděpodobně nejzáhadnější a nejspletitější ze všech duševních chorob, jenž není dosud přesně vymezena. Jedná se o závažné psychotické onemocnění, při kterém dochází ke změnám osobnosti. Jde o změny v oblasti myšlení, vnímání, emotivity a narušující schopnosti srozumitelného chování a jednání. Toto onemocnění bývá doprovázeno poruchou vnímání reality tzv. bludy a halucinacemi a je charakterizováno poruchou téměř všech kognitivních funkcí (Češková, E., 2007).
Schizofrenií trpí přibližně 1% světové populace. První příznaky tohoto onemocnění se u žen objevují nejčastěji mezi 25. a 35. rokem, zatímco u mužů již mezi 15. a 25. rokem. U žen je pozorována spíše mírnější forma onemocnění, reagují na léčbu lépe než muži a rovněž jsou schopny lépe sociálně fungovat. Dle výzkumů je schizofrenie diagnostikována u 25% pacientů, jež jsou psychiatricky hospitalizováni a u 50% pacientů přijatých do psychiatrických zařízení za rok (Češková, E., 2007).
„Toto onemocnění má u 30% pacientů špatnou prognózu. U dalších 20 – 30% se schizofrenní epizoda objeví pouze jednou, a poté zcela vymizí. Ostatním pacientům se onemocnění občas navrací v podobě dalších psychotických epizod tzv. relapsů.“ (Jarolímek, M., 1996, s.12)"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, rozsah čistého textu činí cca 28 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24950
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse