Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pracovní spokojenost a motivace

Pracovní spokojenost a motivace

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Seminární práce z předmětu Psychologie práce se věnuje tématům pracovní spokojenosti a motivace pracovníků. První kapitola přibližuje význam pracovní spokojenosti, složky, k nimiž se pracovní spokojenost vztahuje, i její důsledky pro firmu. Uvedeny jsou rovněž faktory způsobující pracovní nespokojenost. Druhá kapitola vymezuje a člení motivaci pracovníků a samostatný oddíl věnuje motivaci penězi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pracovní spokojenost
2.1.
Pracovní spokojenost a složky, ke kterým se vztahuje
2.2.
Jaké důsledky má pro firmu pracovní spokojenost
2.3.
Faktory, které mohou ovlivnit pracovní nespokojenost
2.3.1.
Manažerský styl
2.3.2.
Výběr zaměstnanců
2.3.3.
Vymezení pracovních pozic
2.3.4.
Neobjektivnost v hodnocení
2.4.
Jak zkoumat pracovní spokojenost
3.
Motivace
3.1.
Vnitřní motivace
3.2.
Vnější motivace
3.3.
Nežádoucí motivace
3.4.
Žádoucí motivace
3.4.1.
Motivace penězi
4.
Závěr

Úryvek

"1 PRACOVNÍ SPOKOJENOST
K výkonu nějaké profese či funkce se úzce vztahují mnohé potřeby, cíle a ambice. Úroveň pracovní spokojenosti výrazně determinuje kvalitu života, projevuje se k fyzickému i duševnímu zdraví jedince. Spokojenost je subjektivní stránka (normy, hodnoty a očekávání, které má daný jedinec k práci). Spokojenost zaměstnanců bývá velmi často předpokladem jejich účinné motivace a to spolu úzce souvisí. Pracovníci budou lépe motivováni a spokojeni, jestliže se s nimi bude zacházet spravedlivě. Pro žádoucí situaci, kdy pracovníci budou vnímat, že s nimi management jedná spravedlivě, jsem vybrala následující definici: „Lidé budou mít pocit, že se s nimi jedná spravedlivě, když budou rozhodnutí a postupy managementu poctivé, zásadové, průhledné, nebudou diskriminovat a budou řádně zvažovat názory a potřeby pracovníků.“

1.1 Pracovní spokojenost a složky, ke kterým se vztahuje
• osobnost pracovníka (každý jedinec je jiný a má jiné potřeby a cíle)
• pocit úspěšnosti (souvisí také s prestiží tedy s postavením ve společnosti)
• konkrétní fungování organizace
• práce sama (rozmanité úkoly, reálné cíle)
• jistota práce (strach o práci je demotivující)
• plat (výše platu je pro většinu lidí prioritním ne ovšem jediným motivačním faktorem ovlivňujícím spokojenost s prací)
• prostor pro iniciativu a zapojování se do rozhodování

1.2 Jaké důsledky má pro firmu pracovní spokojenost
• kvalita výroby
• dopadá na spokojenost zákazníků
• ovlivňuje fluktuaci
• pracovní absenci
• loajalitu zaměstnanců

1.3 Faktory, které mohou ovlivnit pracovní nespokojenost
1.3.1 Manažerský styl
Neodůvodněné upřednostňování některých pracovníků, projevy nedůvěry, neplnění slibů, neřešení konfliktů, poskytování neúplných informací, nedostatečné vysvětlování úkolů, nevyužívání návrhů ze strany zaměstnanců, pěstování soutěživého prostředí zaměstnanců, neschopnost pochválit zaměstnance za dobře odvedenou práci. Spokojenost posiluje kultura otevřené, přímé komunikace a jasných pravidel hry.

1.3.2 Výběr zaměstnanců
Konfliktní, nepřizpůsobivé, nekooperativní osoby, prosazování známých. Špatné mezilidské vztahy na pracovišti.

1.3.3 Vymezení pracovních pozic
Jasně definovat co se od zaměstnance očekává. Zda má dostatek nástrojů, aby mohl efektivně svoji práci vykonávat.

1.3.4 Neobjektivnost v hodnocení
Zda je pracovník dostatečně pochválen a oceněn za svůj výkon, jestli jsou jeho názory zohledňovány. Důležitá je zpětná vazba od vedoucího pracovníka.

1.4 Jak zkoumat pracovní spokojenost
 Použití strukturovaných dotazníků
 Použití rozhovorů
 Využití diskusních skupin"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27497
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse