Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pragmatická sankce

Pragmatická sankce


Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o pragmatické sankci vyhlášené 19. dubna 1713. Tento zákoník charakterizuje a věnuje se jeho historii. Přirovnává ji k pragmatikám starého Říma, nastiňuje historické události při jejím vyhlášení a rozebírá 19. duben 1713. Uvádí problematiku akceptačních sněmů a mezinárodních uznání. Všímá si nástupu Marie Terezie na trůn a pragmatické sankce a událostí s ní spojených do 20. století. Závěr patří shrnutí poznatků o dané problematice.

Obsah

1.
Pojem pragmatická sankce
2.
Historie pragmatické sankce
3.
Přirovnání pragmatické sankce k pragmatice starého Říma
4.
Nástin historických událostí při vyhlášení pragmatické sankce
5.
19. duben 1713
6.
Akceptační sněmy
7.
Mezinárodní uznání
8.
Nástup Marie Terezie na trůn
9.
Pragmatická sankce a události s ní spojené do 20. století
10.
Shrnutí problematiky

Úryvek

"5. 19. DUBNA 1713

Císař Karel toho dne ráno svolal shromáždění tajných radů a ministrů. Přítomní hodnostáři byli seznámeni se smlouvami, které byly uzavřeny v září 1703.
Byla to doba, kdy dospělých Habsburků bylo tolik, že bylo potřeba mezi nimi uzavírat smlouvy o dědických nárocích. Ovšem hodnostáři z roku 1703 již nebyli mezi živými, šlo tedy spíše o odtajnění dohod, které byly považovány za důvěrné, za jakýsi domácí rodový zákon dynastie. Dějiny tento dokument znají jako dohodu o vzájemné posloupnosti, pro kterou zobecnělo její latinské označení pactum mutuae successionis. V tomto dokumentu se jasně hovořilo kdo bude aktuálně dědit v mužské linii rodu, ale již v době o 10 let nazpět se myslelo na to, kdo by měl dědit, kdyby vymřelo veškeré mužské potomstvo dynastie. Pro takový případ se počítalo s dědickou posloupností v ženské linii. Bylo to poprvé, kdy byla tato zásada vyslovena. Proto se také historická literatura k dohodám z roku 1703 nejednou vrací a považuje je za jakýsi předobraz pragmatické sankce.
Po tomto úvodu císař Karel vyhlásil, že se na základě dohod z roku 1703 považuje po smrti posledního císaře Josefe I., jenž zemřel bez mužských potomků, za jeho dědice a dědice rakouské větve rodu
. Následovalo vlastní vyhlášení pragmatické sankce. Dotýkala se pochopitelně jen takzvaných habsburských dědičných zemí, užšího rodového panství Habsburků. Říše, která byla a zůstávala až do svého zániku volební monarchii, stála samozřejmě mimo.
Obsah pragmatické sankce je možno shrnout několika slovy: „Státy a země, které pod svým žezlem dynastie spojila, mají být považovány za nedílný celek – tak jim měla také v budoucnu dynastie a její dědicové vládnout. To byla základní a výchozí zásada, o kterou se sankce opírala. Dědit mělo mužské potomstvo podle prvorozenství neboli primogenitury, tedy především nejstarší syn posledního vladaře a jeho potomstvo. Při nedostatku mužského potomstva mělo dědit potomstvo ženské podle stejných zásad.
Císař v závěru všechny přítomné výslovně zbavil závazku mlčení, jenž se jinak týkal všeho, čeho se jako tajní radové účastnili. Publicita, kterou takto pragmatická sankce získávala, hrála nezanedbatelnou roli. Pragmatická sankce byla vyhlášena nejen slavnostně, ale také veřejně a ústně, nikoliv písemně, jak to bylo už tehdy při vyhlašování pravidel, jež měla mít sílu zákona, celkem běžné. Byl to počátek toho, co dobře známe dnes, kdy je zákon vyhlášen tím, že je uveřejněn v nějaké úřední publikační sbírce. Vyhlašovací akt pragmatické sankce byl jiný, byla to ústní publikace zákona. Rozhodující bylo pronesené slovo, v něm spočívala síla zákonodárcovy vůle. Pragmatická sankce byla nejen novým zákonem, ale také zákonem na první pohled mimořádným i svým vyhlášením.
Označení tohoto dokumentu jako pragmatická sankce, se vžil o něco později. Rozhodla o tom dobová právnická terminologie, která v případech, kdy bylo nutno se na vladařský čin Karla VI. odvolat a nějak jej pojmenovat, užila odborný pojem. Pragmatická sankce se tak stala označením pro významný státněprávní akt, pro zákonné opatření rozhodujícího a trvalého obsahu."

Poznámka

Práce má kompilační charakter. Částečně čerpá z: http://sweb.cz/mariaterez//i033.html

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9912
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse