Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pragmatický systémově-heterogenní model organizace a jeho aplikace na společnost Diamont a. s.

Pragmatický systémově-heterogenní model organizace a jeho aplikace na společnost Diamont a. s.

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je rozdělena do dvou stěžejních částí. V úvodu je objasněn kromě termínu „systém“, jeho různá pojetí chápání i cíl pragmatického systémově-heterogenního modelu. V druhé části se hovoří o struktuře modelu a jeho vnitřním a vnějším prostředí. Do vnitřního prostředí řadí autor stanovení účelu organizace, pak vytvoření organizační kultury, strategii a stanovení si klíčových podnikových procesů. Je zdůrazněno, že na úspěšném fungování podniku mají dále vliv technologická úroveň podniku, pevně stanovená organizační struktura, kvalita managementu, který by měl usilovat o co nejlepší vztah zaměstnanec a zaměstnavatel a o zvyšování vlastního jmění i úspěšnou propagaci podniku. Mezi vnější prostředí ovlivňující podniky patří zákazníci, dodavatelé, konkurence, trh práce a dále takzvané mega prostředí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Architektura modelu
2.1
Vnitřní prostředí
2.1.1
Poslání a pohled do budoucnosti
2.1.2
Organizační kultura
2.1.3
Strategické řízení
2.1.4
Subsystém procesy
2.1.5
Technologický subsystém
2.1.6
Subsystém organizační struktura
2.1.7
Subsystém lidské zdroje
2.1.8
Subsystém management
2.1.9
Subsystém finance-ekonomika
2.1.10
Subsystém vnějšího interface
3.
Vnější prostředí
3.1
Mega prostředí
4.
Závěr

Úryvek

a) „Poslání a pohled do budoucnosti

Poslání jako takové specifikuje samotný smysl, účel, existence organizace. Odpovídá nám na otázku, co je vlastně předmětem našeho podnikání. Smyslem poslání je definovat hranice, které omezují rozsah celého podnikání a sdělit tuto informaci zaměstnancům. Tím je vytvářen určitý rámec rozhodování a pravomocí. Každé poslání je doprovázené určitým pohledem do budoucnosti, reálnou představou, určitou vizí. Na základě této vize formulujeme konkrétní strategické záměry a cíle.
Oba tyto aspekty nám umožňují soustředit se požadovaným směrem, což je předpoklad každé úspěšně fungující společnosti. I komunikace zde sehrává svou roli.
b) Organizační kultura

S předcházejícím bodem velice úzce souvisí právě i organizační kultura. Ta se prolíná veškerými procesy a subsystémy organizace a vytváří specifické podmínky ve společnosti. Tyto podmínky mohou podporovat sdílení informací, vytvářet atmosféru spolupráce, otevřenosti mezi jednotlivými pracovními vrstvami, tj. mezi manažery a zaměstnanci, a nebo podporovat aroganci, neupřímnost, autokracii.

Podstatnými prostředky organizační kultury bývají představy, normy a hodnoty, které formují podnikovou kulturu. Jinak lze podnikovou kulturu chápat jako souhrn představ, přístupů a hodnot, které jsou v podniku všeobecně sdíleny a relativně dlouho udržovány. Organizační struktura je produktem lidského myšlení, proto je setrvačná a z krátkodobého hlediska neměnná.

c) Strategické řízení

V rámci subsystému strategické řízení se uskutečňuje řada jiných fází jako např. strategie, formulace poslání a další. Strategie představuje dlouhodobou koncepci rozvoje společnosti. Určuje základní a především dlouhodobé cíle podniku a nezbytné činnosti či zdroje pro jejich dosažení. Každá úspěšná organizace má své strategické cíle rozvržené do pěti oblastí: dodavatelé, zákazníci, finance, vnitřní organizační procesy, růst a učení. Zvolená strategie musí řídícího pracovníka informovat o tom, čeho chce dosáhnout a za jakých podmínek. Každá strategie by měla být reálná a utvořená tak, aby usměrňovala rozvoj organizace.

d) Subsystém procesy (úkoly)

Podnikový proces je definován jako soubor činností, který vyžaduje nějaké vstupy a tvoří výstupy, hodnotné pro zákazníka. Klíčové podnikové procesy mohou být: plnění zakázek, řízení poptávky, zavádění nových výrobků, plánování a řízení výroby. Dobře fungující procesy vyžadují teamovou spolupráci.

Tento pohled na společnost nám umožňuje optimálně integrovat jednotlivé funkce v podniku. Faktem zůstává, že většina vedoucích pracovníků není orientována procesně, ale jsou zaměřeni na dílčí úkoly, jednotlivé profese, na lidi. Řádná orientace na procesy byla použita již před několika desetiletími v systému totálního řízení. Na ni v dnešní době navazuje tzv. reengineering. Ten aplikuje procesní pohled na fungování organizace a klade důraz na teamovou práci.“

Poznámka

Seminární práce České zemědělské univerzity v Praze. Práce obsahuje obrázek. Čistý text dosahuje cca 3 strany.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2193
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse