Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pravda - esej

Pravda - esej

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se formou eseje zamýšlí nad pravdou. Nejdříve představuje pojem pravda podle filosofického slovníku a v pojetí Aristotela. Seznamuje s motivem pravdy v novověkém myšlení, i v soudobém filosofickém myšlení. Zabývá se hledáním kritéria pravdivosti. Uvádí definici pravdy dle Tomáše Akvinského, včetně několika známých obecných definic pravdy a pohledů na ni. Zmiňuje Platonovo pojetí pravdy. V závěru se autorka snaží odpověď na otázku, co je to vlastně pravda.

Obsah

1.
Úvod
2.
Filosofický výklad slova pravda
3.
Aristoteles a pravda
4.
Motiv pravdy v novověkém myšlení
5.
Motiv pravdy v soudobém filosofickém myšlení
6.
Hledání kritéria pravdivosti
7.
Definice pravdy dle Tomáše Akvinského
8.
Shrnutí definic pravdy
9.
Pohledy na pravdu
10.
Pravda dle Platóna
11.
Co je pravda – subjektivní hledisko
12.
Závěr

Úryvek

"Pojem pravda hraje v našich životech významnou roli. Již od malička si začínáme tvořit představu o tom, co je pravda a co lež. V průběhu života si osvojujeme různé znalosti a zkušenosti, které nám pomáhají odhalovat pravdu.
Slovo pravda u nás tak zdomácnělo a připadá nám tak samozřejmé, že chápeme jeho obsah. Když se nás ale někdo zeptá: ,,Vysvětli mi, co je to pravda?“, najednou se nám nedostává slov. Jak je možné, že tak samozřejmé a často používané slovo nedokážeme vysvětlit?
Našla jsem si tedy dané slovo ve filosofickém slovníku a dozvěděla jsem se následující:
Pravda ( řec. alétheia, lat. veritas) je filosofický termín, jímž se označuje základní hodnota poznání. Určení této hodnoty je pak závislé na postoji filosofa.
O vymezení pojmu pravdy a o nalezení kritéria stanovování pravdy se vedou filosofické spory již od antického starověku. Aristotelés stojí u zrodu dvou tendencí, z nichž jedna či druhá bývaly začasté absolutizovány, neboť pravdu chápe ve dvojím smyslu:
1. Primárně ve smyslu ontologickém: existuje pravda bytí samého, spočívající v tom, jaké místo náleží tomu kterému druhu jsoucího v hierarchii dokonalosti bytí, stoupající od neživé přírody k Bohu.
2. Ve smyslu gnozeologickém: pravda je vlastností výroků, v nichž člověk formuluje své poznatky o světě, tj. tkví v souladu výroků s realitou.
Zejména ona primárnost ontologické roviny pravdy ovlivnila středověké scholastické myšlení, zastávající názor, že člověk je ,,oslovován bytím“, že určující je pravda stvoření, pravda Boha, Božího díla, Božího slova. ,,Bůh jest první a nejvyšší pravda, z níž pocházejí všechny ostatní pravdy“ (Tomáš Akvinský). Z tohoto pojetí vychází i dnešní křesťanská filosofie (zejména novotomismus).
V novověkém myšlení je motiv pravdy bytí zatlačen do pozadí gnozeologickými spory o povahu zkušenosti a o to, co je kritériem pravdivosti poznání. Zatímco pro racionalisty (René Descartes, Benedikt Spinoza aj.) byla kritériem pravdivosti evidence, chápaná jako jasné a zřetelné poznání, založené na matematických postulátech a ověřitelné experimentem, pro empiriky (John Locke, David Hume aj.) znamenala zkušenost vykazatelnost určitého poznatku ve smyslovém názoru. Kontrapozice racionalismu a empirismu, metod dedukce a indukce, byla překonána až Kantovým syntetizujícím úsilím.
Soudobé filosofické myšlení se snaží – v určitých svých proudech – obnovit Aristotelovu myšlenku původní ontologické založenosti pravdy, hledá ony momenty ,,oslovování subjektu bytím“, neboť v tomto úhlu pohledu spatřuje zakotvení univerzálního systému hodnot a tím i zdroje lidské svobody a odpovědnosti (Edmund Husserl, Patočka, Jaspers, Heidegger, Kohák).
Pokud jde o hledání kritéria pravdivosti v rovině poznání, v rovině vlastnosti našich výroků o jsoucím, objevila se ve filosofii řada řešení: především pozitivismus navrhl zvědečtit lidské hledání pravdy tím, že předmětem hledání bude ,,dané“ (tj. fenomény), a kritériem pravdivosti poznatků bude tudíž empirická verifikace."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2636
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse