Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pravděpodobnostní nebo rozhodovací stromy

Pravděpodobnostní nebo rozhodovací stromy


Kategorie: Matematika, Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá pravděpodobnostními a rozhodovacími stromy. Obsahuje zadání, i řešení. Problematiku demonstruje na názorném schématu.

Obsah

1.
Zadání
2.
Řešení
3.
Závěr

Úryvek

"Pravděpodobnostní, nebo rozhodovací stromy.
ZADÁNÍ:

Firma REAL zabývající se pronájmem nebytových prostorů vypověděla smlouvu firmě A, která na nájemném a službách dlužila 500tis.Kč. Vzhledem k tomu, že firma A při podpisu nájemní smlouvy složila depozitum ve výši 500tis.Kč, tak si firma REAL dle podmínek nájemní smlouvy toto depozitum započítala s dlužným nájemným. Firma A však dluží dále ještě na úrocích z prodlení 200tis.Kč, které nechce zaplatit, což vede firmu REAL k úvaze zda má firmu A o tuto částku žalovat. Náklady na advokáta a soudní řízení by činily 50tis.Kč. Dle konzultace s advokátní kanceláří se dozvěděla, že pravděpodobnost výhry soudního sporu činí 20%. Pravděpodobnější je částečná náhrada max. v poloviční výši žalované částky s 30% pravděpodobností. Prohra je možná s 50% pravděpodobností. Hlavním argumentem advokátní kanceláře je její zkušenost s vymáháním úroků z prodlení, dle které nejsou soudy příliš nakloněny vysokým úrokům z prodlení a žaloby v mnoha případech končí prohrou (podezřívají firmy z lichvy).
ŘEŠENÍ:

Viz graf druhá strana.

ZÁVĚR:

Firma REAL by neměla podávat žalobu. Bylo by lepší zvážit, jetli existuje možnost získat pohledávku jinou cestou (např. pohledávku podstoupit, či předat specializované firmě k vymáhání.)"

Poznámka

Práce obsahuje stránkové schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x493a701e4cd54.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Pravdepodob_rozhod_stromy.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse