Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pravděpodobnostní statistika - vypočtené příklady

Pravděpodobnostní statistika - vypočtené příklady

Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, Brno

Charakteristika: Semestrální práce obsahuje patnáct přehledně zpracovaných příkladů z oblasti pravděpodobností statistiky. Výpočty se týkají klasické i podmíněné pravděpodobnosti, náhodných veličin diskrétního typu, zjišťují diskrétní rozdělení a také náhodné vektory diskrétního typu.

Obsah

1.
Příklady na klasickou pravděpodobnost
1.1.
Student se ke zkoušce připravil na 15 otázek z 20 zadaných. Při zkoušce si vybere náhodně dvě otázky. Jaké jsou pravděpodobnosti, že ve vybraných otázkách bude právě jedna, aspoň jedna otázka, na kterou se připravil?
1.2.
Jaké jsou pravděpodobnosti, že při hodu 2 homogenními hracími kostkami padne na kostkách a) součet právě 8, b) součin právě 8, c) součet čísel je větší než jejich součin?
1.3.
Do výtahu tříposchoďového domu vejdou v přízemí tři lidé. Každý z nich může se stejnou pravděpodobností vystoupit v libovolném poschodí, počínaje prvním. Jaké jsou pravděpodobnosti toho, že a) všichni vystoupí ve druhém poschodí, b) všichni vystoupí ve stejném poschodí, c) každý vystoupí v jiném poschodí, d) právě dva lidé vystoupí ve stejném poschodí?
2.
Příklady na podmíněnou pravděpodobnost
2.1.
Používáme jistý přístroj. Pravděpodobnost jeho poruchy při použití je 0,2 a po každé poruše se zvyšuje o 0,1. Pokud v některém z použití porucha nenastane, pak pravděpodobnost poruchy přístroje se nemění. Po první poruše přístroj opravíme, po druhé vyřadíme. Přístroj používáme nejvýše třikrát. Jaká je pravděpodobnost, že přístroj byl použit aspoň dvakrát bez poruchy?
2.2.
Přístroj používáme nejvýše třikrát. Má-li přístroj v některém použití poruchu, pak jej opravíme, má-li v některém z dalších použití poruchu, pak jej vyřadíme. Pravděpodobnost poruchy přístroje je při každém použití rovna 0,2 a není ovlivněna výsledkem předchozích použití. Jaká je pravděpodobnost, že přístroj se použije bezporuchově aspoň dvakrát?
2.3.
K výstupní kontrole přicházejí výrobky, z nichž je 13 % zmetků. Výstupní kontrola propustí 1 % zmetků a vyřadí 2 % dobrých výrobků jako zmetky. Kolik procent výrobků kontrola vyřadí? Kolik procent zmetků je v nevyřazených výrobcích?
2.4.
V autobazaru je z aut určitého typu 6 % nespolehlivých. K posouzení toho, zda auto je spolehlivé, si vyžádáme znalce, který nespolehlivé auto označí správně v 90 % odhadů. Spolehlivé auto označí za spolehlivé v 80 % odhadů. Kolik procent aut označí znalec za nespolehlivé? Kolik procent z aut, která označil znalec za spolehlivé, je nespolehlivých?
3.
Příklady na náhodné veličiny diskrétního typu
3.1.
Střelec má čtyři náboje. Střílí na cíl, dokud jej nezasáhne nebo nespotřebuje všechny náboje. Pravděpodobnost zásahu cíle je v každém výstřelu stejná a je rovna 0,6. Určete střední hodnotu a směrodatnou odchylku počtu zbylých nábojů.
3.2.
Polotovar prochází při výrobě čtyřmi operacemi. Pravděpodobnosti, že se při jednotlivých operacích vyrobí zmetek jsou 0,2; 0,03; 0,01 a 0,005. Pokud se při prvních třech operacích vyrobí zmetek, pak se polotovar vyřadí. Ceny jednotlivých operací jsou 3, 2, 6 a 5 Kč. Určete střední hodnotu a rozptyl nákladů výroby na jeden kus polotovaru.
3.3.
V přístroji jsou tři prvky zapojeny v sérii. Pravděpodobnosti jejich poruch během činnosti přístroje jsou 0,06; 0,04 a 0,02. Jestliže se některý prvek porouchá, pak se určitě porouchají všechny prvky za ním. Porouchaný prvek se na místě opraví a přístroj se dále používá. Jaká je střední hodnota doby opravy porouchaného přístroje, jestliže doby oprav jednotlivých prvků jsou 25, 30 a 10 minut?
4.
Příklady na důležitá diskrétní rozdělení
4.1.
Do půjčovny aut přijde za den průměrně 3,8 zákazníků. Určete pravděpodobnost, že během dne přijdou aspoň tři zákazníci.
4.2.
V jednom metrickém centu skloviny bývají průměrně tři kamínky. Ze skloviny se dělají lahve o váze 2 kg. Jestliže je ve stěně láhve aspoň jeden kamínek, je vadná. Odhadněte procento vadných lahví.
4.3.
Tramvaj jezdí po trati, na níž jsou tři křižovatky řízené světly. Každou křižovatkou buď projede bez zastavení s pravděpodobností 2/3 nebo na ní zůstane stát s pravděpodobností 1/3. Určete střední hodnotu počtu křižovatek, které tramvaj projede bez zastavení.
5.
Příklady na náhodné vektory diskrétního typu
5.1.
Hodnoty náhodného vektoru (X, Y) diskrétního typu a hodnoty jeho simultánní pravděpodobnostní funkce jsou v tabulce. Vypočtěte střední hodnoty E(X), E(Y) náhodných veličin X a Y a koeficient korelace ρ(X, Y). Určete pravděpodobnost P (X ≥ 3│Y = 2).
5.2.
Hráč hází mincí tak dlouho, dokud nepadne líc, ale nejvýše čtyřikrát. Padne-li líc v l-tém hodu, pak získá výhru l Kč. Určete charakteristiky E(X), E(Y) a ρ(X,Y) pro náhodný vektor (X,Y), kde X značí počet hodů a Y velikost výhry.

Úryvek

"SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

Příklady na klasickou pravděpodobnost

Student se ke zkoušce připravil na 15 otázek z 20 zadaných. Při zkoušce si vybere náhodně dvě otázky. Jaké jsou pravděpodobnosti, že ve vybraných otázkách bude právě jedna, aspoň jedna otázka, na kterou se připravil?
Pokus: Zjištění, zda si student vytáhne otázky, na které se připravil.

N = 20
M = 15
N–M=5
n=2

Jev Ak = mezi vybranými otázkami je k otázek, které student umí; k = 0, 1, 2


[tabulka]


Jev B = alespoň jedna otázka, kterou student umí

P(B) = P(A1) + P(A2) = 0,974

Interpretace:
Budeme-li pokus vícekrát opakovat, pak asi v 39,5 % pokusů si student vytáhne právě
jednu otázku, kterou umí; asi v 94,7 % pokusů si vytáhne alespoň jednu otázku, kterou umí.


Jaké jsou pravděpodobnosti, že při hodu 2 homogenními hracími kostkami padne na kostkách
a) součet právě 8,
b) součin právě 8,
c) součet čísel je větší než jejich součin?

Pokus: Zjištění, kolik padne při hodu dvěmi homogenními kostkami

V2´(6) = 62 = 36 = .
11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26 součet 8
31 32 33 34 35 36 součin 8
41 42 43 44 45 46 součet čísel je větší než jejich součin
51 52 53 54 55 56
61 62 63 64 65 66

Jev A = součet právě 8
Jev B= součin právě 8
Jev C = součet čísel je větší než jejich součin


[výpočty]


Interpretace:
Budeme-li tento pokus vícekrát opakovat, pak asi v 13,9 % pokusů padne při hodu 2 homogenními kostkami součet právě 8, asi v 5,6 % pokusů padne na kostkách součin právě
8, asi v 30,6 % pokusů padne na kostkách součet čísel větší než jejich součin.


Do výtahu tříposchoďového domu vejdou v přízemí tři lidé. Každý z nich může se stejnou
pravděpodobností vystoupit v libovolném poschodí, počínaje prvním. Jaké jsou pravděpodobnosti toho, že
a) všichni vystoupí ve druhém poschodí
b) všichni vystoupí ve stejném poschodí
c) každý vystoupí v jiném poschodí
d) právě dva lidé vystoupí ve stejném poschodí?

Pokus: Zjištění, ve kterém patře jaká osoba vystoupí."

Poznámka

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská. Práce je ve formátu Adobe Acrobat (*.pdf). Obsahuje tabulky, vzorce a schémata. Čistý text dosahuje necelých 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22118
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse