Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pravěk lidstva

Pravěk lidstva


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Tato maturitní otázka velice podrobně zpracovává téma pravěk. Je vhodná především k maturitě, ale lze ji využít jako výpisky z hodin, protože je psána velice podrobně, takže zde určitě naleznete, co potřebujete. Věnuje se teoriím vzniku člověka, paleolitu, mezolitu, neolitu, eneolitu, umění pravěku, době bronzové a železné.

Obsah

1.
Názory vzniku člověka. Paleolit a mezolit
2.
Význam neolitické revoluce, neolit, pravěké umění, eneolit
3.
Používání prvních kovů, doba měděná, kovová, bronzová

Úryvek

"PALEOLIT
-ALTAMIRA- Španělsko
- především zobrazení lovu a lovné zvěře
-LASCEAUX-Francie
- malovalo se rostlinnými nebo minerálními pigmenty smíchanými s tukem nebo vodou. K malbě
používali prsty nebo primitivní štětce
- VENUŠE-soška obézní ženy
-často bez obličeje
-Význam: - v té době tloušťka byla symbolem krásy
- kult plodnosti
-Věstonická Venuše
NEOLIT
-neznali hrnčířský kruh
-nejstarší keramika- Volutová
- Později vzniká keramika- vypichovaná
-v eneolitu vzniká keramika: nálevkovitých pohárů
Zvoncovitých pohárů
Šňůrová keramika
DOBA BRONZOVÁ
-Šperky: náramky, spony, záušnice
-zdobené dýky,hřivny

MEGALITICKÉ STAVBY
-neolit až doba bronzová
-asi posvátná obřadiště
-MENHIR:- kamenný blok
=dlouhý kámen
-hodně v Bretani
-DOLMEN-pohřební charakter
-KROMLECH:-kameny vztyčeny do tvaru kruhu a jsou překryty příčným kamenem
-Stonehenge

3)Používání prvních kovů, doba měděná, bronzová, železná.

ENEOLIT
=Pozdní doba kamenná
-4000-2000 př.n.l.- Evropa
-5000-3500 př.n.l.- Blízký Východ-Tzv. CHALKOLIT- Chalkos=měď-rozšířilo se užívání mědi
-Objevuje se první město- Jericho
-vznik metalurgie
-velké majetkové rozdíly-u moci kněží-chrámové hospodářství
-u nás mědi málo- stále se používají kamenné nástroje.
- motyka se mění na HÁK- ze dřeva
- KŘÍŽOVÁ ORBA-díky čemuž se zvýšily výnosy potravy a vzrostla populační křivka.
- PATRIARCHÁT- muž lovec, zemědělec, ochránce rodiny a živitel rodiny
-vzniká SOUKROMÝ MAJETEK- patriarchát vznikl taky proto, že muž chtěl znát svého syna, aby mu
mohl odkázat svůj majetek.
-KERAMIKA- Nálevkovité poháry- kultura s nálevkovitými poháry
- Šňůrová keramika- kultura se šňůrovou keramikou
- Zvoncovité poháry-Lid zvoncovitých pohárů
-bohatým zdrojem poznání jsou hroby- skrčenci-ukládání ve skrčené poloze
-vybaveny šípy, luky, keramikou a ozdobami
-v Rakousku byl v ledovci nalezen muž Otzi- našly se měděné věci a nástroje
-3000 př.n.l."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5465x99c8788e.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Pravek_lidstva.doc (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse