Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pravěké a starověké dějiny

Pravěké a starověké dějiny


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka ve své hlavní části charakterizuje jednotlivá období pravěku od paleolitu po dobu železnou. Přibližuje způsob hospodaření, společenské uspořádání nebo používané nástroje a nakonec se stručně dotýká starověkých států a rozdílů mezi orientálními despociemi a antickými státy. Dodává také krátké informace o Mezopotámii.

Obsah

1.
Pravěk
1.1.
Doba kamenná
1.1.1.
Paleolit
1.1.2.
Mezolit
1.1.3.
Neolit
1.1.4.
Eneolit
1.2.
Doba bronzová
1.3.
Doba železná
2.
Starověk
2.1.
Počátky
2.2.
Orientální despocie a antické státy
2.3.
Mezopotámie

Úryvek

"PERIODIZACE PRAVĚKU

1) DOBA KAMENNÁ

PALEOLIT

- doba trvání- 10. mil.- 8. tis. let př. n. l.
- celý vývoj člověka
- používání nástrojů
- z pazourku a křemene => pěstní klíny, sekáče, drásadla
- z kostí => ostré hroty, jehly
- použití ohně- teplo, světlo, odhánění šelem, úprava jídla
- žili v pospolitě- nejprve v tlupách, na konci paleolitu- rodová společnost
- Matriarchát- žen dělá vše, muž loví
- přisvojovací hospodářství
- sběr a lov
- žijí pod převisy skal a v jeskyních
- kůlové konstrukce potažené kůží
- přirozená dělba práce

MEZOLIT

- doba trvání- 8. tis- 4,5 tis. let př. n. l.
- druhá a poslední fáze přisvojovacího hosp.
- vyrábí se kombinované nástroje (dřevo- kámen), vrhací zbraně
- převládá Matriarchát
- hl. zdroj. Obživy: lov, sběr

NEOLIT

- doba trvání- 4,5- 2,5 tis. let př. n. l.
- zákl. ekonomická změna (revoluce)
- začíná forma výrobního hosp.
- vedle lovu a sběru mluvíme i o zemědělství (zemědělsko- dobytkářské hosp.)
- pěstují obiloviny (hrách, čočka, len)
- chov dobytka- ochočování => domestikace mláďat
- hovězí dobytek, ovce, kozy, vepři
- rozvíjí se hrnčířství a keramika
- nádobí potřebné na vaření
- první společná dělba práce (lovci se dělí od zemědělství)
- rody jsou uspořádány do ženské linie
- dochází k usedlejšímu způs. Života
- kůlová obydlí
- pohřbívání zemřelých (věřili v posmrtný život) => do hrobů dávali milodary
- vznik náboženství (polyteismus)- lidské obětí

ENEOLIT

- doba trvání 2,5- 1,8 tis. let př. n. l.
- plně převládá Patriarchát (důležitost muže)
- různé archeologické kultury
- stěhování indoevropských národů

2) DOBA BRONZOVÁ

- bronz je slitina mědi a kovu
- zemědělství se odlišuje od řemeslné výroby => 2. spol. dělba práce
- vzniká směnný obchod- 1. výrobek za 2. výrobek
- Únětická kultura (podle pohř. v Úněticích u Prahy)- nalezeny hroby, nástroje, jantar (obch. Cesty vedly přes ČR)
- Mohylová kultura (podle kuželovitého navršeného zásypu nad hrobem- nejv. Naleziště u Domažlic)
- Popel zemřelých se ukládal do popelnic

3) DOBA ŽELEZNÁ

- 700 let př. n. l.- přelom letopočtu
- umí zpracovat železo a měď
- v Evropě vliv Antiky
- a) období halštatské- 700- 400 př. n. l.
- b) období laténské- 400- přelom
- doba železná u nás: naleziště: Býlany u Kutné Hory- bohaté knížecí hroby"

Poznámka

Data jsou barevně značena.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509bc701194b4.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Praveke_staroveke_dejiny.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse