Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pravidla běhu na lyžích

Pravidla běhu na lyžích

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje pravidla běhu na lyžích. Definuje organizaci závodu, popisuje z teoretického hlediska proces samotné organizace běhu. Praktická část je aplikací teoretických poznatků v praxi. Nechybí charakteristika přípravné fáze, financování projektu a její realizace.

Obsah

1.
Definice veřejného a masového závodu v běhu na lyžích
1.1.
Soutěžní a organizační výbor
1.1.1.
Závodníci
1.1.2.
Rozpis závodu a informace
1.1.3.
Trať
1.1.4.
Předpověď počasí
1.1.5.
Postup při zrušení závodu
1.1.6.
Ceny
1.1.7.
Protesty a diskvalifikace
1.2.
Proces organizování sportovní akce
1.2.1.
Ekonomické aspekty systému tělesné kultury
1.2.2.
Financování tělesné kultury a sportu
1.2.3.
Management
1.2.4.
Martketing
1.2.5.
Sponzoring
1.2.6.
Sportovní reklama
1.2.7.
Strategický postup pro realizaci sportovní akce
2.
Praktická část
2.1.
Přípravná fáze
2.1.1.
Výběr vhodné lokality a výběr tratí
2.1.2.
Zajištění patřičných povolení
2.1.3.
Výběr vhodného termínu
2.2.
Finanční zajištění závodu
2.2.1.
Technické a materiální zabezpečení závodu
2.2.2.
Medializace a propagace, internetové stránky závodu
2.2.3.
Realizační tým
2.2.4.
Zdravotní zabezpečení
2.2.5.
Občerstvení
2.3.
Realizační fáze
2.3.1.
Zajištění hladkého průběhu akce
2.3.2.
Výsledkový servis a časomíra
2.4.
Dokončení a likvidace závodu
2.5.
Shrnutí praktické části
3.
Závěr

Úryvek

"1.1.1 Závodníci
Masového běhu se může zúčastnit každý, kdo splňuje podmínky kategorií, věku, pro které je závod vypsán a je zdravotně způsobilý tento závod absolvovat. Závodníci se musí prokázat dokumentem, který jednoznačně uvádí jejich totožnost.
Závodníci mohou být zařazeni do skupin podle výsledků v minulém roce, nebo jiných závodů. Mohou být také zařazeni do skupin podle pohlaví a věku, nebo podle data podání přihlášky závodu.
Pro zachování bezpečnosti a regulérnosti závodu je při hromadných startech nutné, aby závodníci s nejlepší výkonností startovali z nejvýhodnějšího postavení. Za tím účelem pořadatel rozděluje účastníky do výkonnostních skupin, kterým přiřazují místo ve startovních řadách a sledech. Zásady pro zařazení do skupin, jejich počet a rozdělení na startovní čáře stanoví pořadatel a musí být přesně uvedeny v rozpise závodu.
Masové závody jsou pořádány pro potěchu všech zúčastněných. Mezi nimi jsou velké rozdíly ve výkonnosti, ale i ve zkušenosti. Je proto nutné, aby se startující k sobě chovali sportovně s maximální ohleduplností. Závodníky, kteří toto nerespektují je možné ze závodu vyloučit.
Během závodu se musí:
• od startu do cíle projet označenou tratí a všemi kontrolami
• celou trať projet na lyžích, bez cizí pomoci a pouze vlastními silami
• nepřekážet ostatním závodníkům a umožnit rychlejším závodníkům předjetí
• dodržovat zásadu, že pomalejší závodníci se pohybují v pravé stopě, rychlejší naopak ve stopě levé.
1.1.2 Rozpis závodu a informace
Rozpis závodu musí obsahovat:
• název, místo závodu
• datum závodu a čas startu
• délky tratí a techniku běhu závodu (klasicky, volně)
• postup nasazování do startovních skupin
• konečný termín pro podání přihlášek, adresa pořadatele
• výši startovného a vrácení startovného při odřeknutí závodu
• ceny pro vítěze
• další nutné informace
před startem závodu by měli závodníci dostat tyto informace:
• čas startu
• technika běhu (klasicky, volně)
• popis a profil tratí
• dopravní informace
• startovní čísla, značení lyží (zda je nutné)
• prostor přístupu ke startu, provedení startu
• místo občerstvování
• provedení vjezdu do cíle
• informace o lékařské první pomoci
• prostory pro převlékání, mazání lyží
• informace o výsledcích
• postup při podávání protestů
• postup při náhlém odřeknutí závodu
• ostatní důležité informace
1.1.3 Trať
Šířka
V celé délce je třeba odstranit všechny překážky, aby mohly být upraveny minimálně dvě stopy. Při volné technice je nutná dostatečná šířka pro předjíždění.
Prostor startu
Startovní prostor, pokud možno na rovině. Měl by ústit přímo do trati a úprava musí zamezit nadměrnému nahromadění závodníků. Měl by být dostatečně dlouhý, aby se závodníci mohli postupně seřadit do stop.
Prostor startu má být organizován tak, aby umožnil:
• kontrola a identifikace závodníků
• přehled nasazení do startu
• kontrola shromažďování na startu
Prostor cíle
Trať by měla končit přímým přístupem do cílového prostoru (pokud možno rovinatým). Posledních 500m má být označeno. V úseku posledních 200m šířka trati by měla být minimálně 10m, pro možnost společného dojezdu více závodníků. Je zde doporučeno vybavení pro potřebné kontrolní činnosti. Nutné jasné označení k občerstvení, dopravním prostředkům, první pomoci. Při konání více závodů na stejné trati (okruhu), s různými délkami, měly by být zajištěny oddělené cílové dráhy, aby bylo zajištěno, že vedoucí závodníci delšího závodu nebudou omezováni pomalejšími finišujícími kratšího závodu.
Úprava trati
Před sezónou – trať má být pečlivě upravena a udržována tak, že závod může bezpečně proběhnout i při minimálních sněhové pokrývce.
Zimní příprava – zajistit na trati pevný základ pro konečnou úpravu."

Poznámka

Práce obsahuje fotografie, tabulky, grafy a schémata, čistý text je v rozsahu cca 24 stran. Číslování kapitoly 2.2.1 je v textu chybně označeno jako 2.1.1. Od tohoto bodu číslování není přesné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23485
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse