Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právní a neprávní normativní systémy

Právní a neprávní normativní systémy

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje porovnání právních a neprávních normativních systémů a snaží se zjistit, které prvky jsou pro oba systémy společné. Nejprve charakterizuje normy obecně a vymezuje základní oblasti, které upravují, a poté se věnuje morálním, zvykovým, náboženským a právním normám. Autor se snaží systémy zhodnotit tím, že ukazuje, jakým způsobem se staví k trestu smrti.

Obsah

1.
Právo a neprávní normativní systémy obecně
1.1
Morální normy
1.2
Zvykové normy
1.3
Náboženské normy
1.4
Právní normy
2.
Co na to společnost?

Úryvek

"2.2 Zvykové normy

Tento neprávní normativní systém se opírá o dlouhodobé a tradiční dodržování ve společnosti. Odůvodnění činnosti je velice jednoduché, něco se dělá jen proto, že se to tak dělalo vždycky. A proto tyto zvykové normy můžeme nacházet v komunitách, ať už menších či větších rozměrů, které se přenášely z generace na generaci děděním, kde si lidé osvojili přesné chování v té dané situaci.

Zvykové normy pak dělí naše chování na :
• slušné, resp. co se sluší
• neslušné, resp. co se nesluší

Nejčastěji zde můžeme zahrnout zvyklosti týkající se formy oblékání, stolování, různé oslavy příležitostí, svátků, pravidla slušného chování atd. Tyto pravidla pak bývají považovány za samozřejmé. V případě porušení těchto pravidel přichází sankce, ale v porovnání s právními normami se nejedná o nic vážného. Většinou tyto sankce nabývají formy zesměšnění, snížení získaného společenského postavení, prestiže nebo celková separace provinilce na okraj té dané společnosti. Tím, že dodržujeme zvykové normy, tak splýváme s davem, nijak nevybočujeme. V opačném případě se jedná o nechtěné chování, které je pak podle výše uvedených sankcí potrestáno.

Odborníci zastávají názor, že předělávat zvykové normy je značně komplikované a je to možné pouze za zvýšeného sociálního nátlaku. Však existují příklady, které tento fakt popírají (kupř. překonání mnohoženství v řadě islámských zemí právem) .

2.3 Náboženské normy

Náboženské normy nejspíše spadají do nejstaršího jakkoliv hodnotícího systému, dle kterého se lidé zajisté řídili. Podmínkou však zde je víra. Pokud člověk nebude věřit v určité „ono“ - představitele vyšší moci, nebude se na něj toto vztahovat. Budeme však počítat s tím, že naplňujeme tuto podmínku a podle toho může nabýt naše chování 2 variant a to :
• chování zbožné (dle pravidel a požadavků, bez prohřešků)
• chování hříšné (pokud se nechováme jak je stanoveno)

Jak jsem již uvedl, jedná se o normy stanovené jistou vyšší mocí, která určuje, co správné je a co naopak není. Sankce, které zde vystupují jako potrestání za porušení, jsou nadsmyslové, neboť se většinou jedná o jisté přiznání si viny a zpytování svého svědomí, modlení se, pokáním, příslibu, že se již budeme chovat zbožně. Právě zbožné chování nám má zaručit posmrtný pokojný a spokojený život.

V dnešní době, kdy moderní společnost je zastoupena nesčetným množstvím náboženství, je značně složité, dodržovat jistá normativní pravidla chování, které se většinou od druhých náboženství liší.

Z historického vývoje se většinou náboženské normy shodují s normami morálními, právními, neboť se spolu vytvářely v koexistenci. Známí filosofové-právníci Auguste Comte a Herbert Spencer dávali přednost náboženským normám naproti tomu Émile Durkheim a Ferdinand Tonnies volili morální normy jako hlavní zdroj. V dnešní době je společný vývoj náboženských norem a právních norem spíše rozbíhavé."

Poznámka

Sociologie práva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9837
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse