Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právní formy podnikání

Právní formy podnikání

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá právními formami podnikání. Definuje pojmy podnikání a podnikatel, věnuje se právním formám podnikání, druhům a ohlášení živností. Zde nastiňuje problematiku živností řemeslných, vázaných, volných a koncesovaných. Dělí živnosti z hlediska předmětu podnikání. Podrobně rozebírá obchodní společnosti z hlediska typu, založení, vzniku, zrušení, zániku a základního kapitálu společnosti, vkladu společníka, správy a splácení vkladů před vznikem společnosti, podílu a prokury. Řeší téma veřejné obchodní společnosti, v rámci níž uvádí požadavky na společníka veřejné obchodní společnosti, obsah společenské smlouvy, návrh na zápis do obchodního rejstříku, práva a povinnosti společníků, obchodní vedení, orgány společnosti a rozdělení zisku a úhrada ztráty. V rámci komanditní společnosti se zaměřuje na komanditistu, komplementáře, obsah společenské smlouvy, rozdělení zisku a úhrada ztráty a na orgány společnosti. Společnost s ručením omezeným shrnuje poznatky o její společenské smlouvě, podílu na zisku a orgánech společnosti. Závěr patří založení a orgánům družstva a orgánům malého družstva.

Obsah

1.
Právní formy podnikání
1.1.
Podnikání, podnikatel
1.2.
Právní formy podnikání
1.2.1.
Fyzická osoba
1.2.2.
Právnická osoba
1.3.
Druhy živností
1.3.1.
Živnosti řemeslné
1.3.2.
Živnosti vázané
1.3.3.
Živnosti volné
1.3.4.
Živnosti koncesované
1.4.
Dělení živností z hlediska předmětu podnikání
1.4.1.
Obchodní živnosti
1.4.2.
Výrobní živnosti
1.4.3.
Živnosti poskytující služby
1.5.
Ohlášení živnosti
2.
Obchodní společnosti
2.1.
Typy společností
2.2.
Založení společnosti
2.3.
Základní kapitál
2.4.
Vklad společníka
2.5.
Správa a splácení vkladů před vznikem společnosti
2.6.
Podíl
2.7.
Vznik společnosti
2.8.
Prokura
2.9.
Zrušení a zánik společnosti
3.
Veřejná obchodní společnost
3.1.
Požadavky na společníka veřejné obchodní společnosti
3.2.
Obsah společenské smlouvy
3.3.
Návrh na zápis do obchodního rejstříku
3.4.
Práva a povinnosti společníků
3.5.
Obchodní vedení
3.6.
Orgány společnosti
3.7.
Rozdělení zisku a úhrada ztráty
4.
Komanditní společnost
4.1.
Komanditista
4.2.
Komplementář
4.3.
Obsah společenské smlouvy
4.4.
Rozdělení zisku a úhrada ztráty
4.5.
Orgány společnosti
5.
Společnost s ručením omezeným
5.1.
Společenská smlouva
5.2.
Podíl na zisku
5.3.
Orgány společnosti
6.
Akciová společnost
6.1.
Akcie
6.2.
Forma akcie
6.3.
Emisní kurz akcie a emisní ážio
6.4.
Založení společnosti
6.5.
Vznik společnosti
6.6.
Orgány společnosti
7.
Družstvo
7.1.
Založení družstva
7.2.
Orgány družstva
7.3.
Orgány malého družstva

Úryvek

"PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ
Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikatelem se dle obchodního zákoníku rozumí:
 osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. lékař, advokát, auditor, daňový poradce – u všech těchto profesí zákon vyžaduje členství v profesní komoře),
 fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního zákona.

Do obchodního rejstříku se zapisují obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby o nichž to stanoví zákon, zahraniční osoby a některé fyzické osoby, kterým to ukládá zákon a také fyzické osoby, které se tak rozhodly učinit dobrovolně.

Právní formy podnikání jsou:
1. fyzická osoba
Fyzické osoby jsou podnikatelé, většinou živnostníci, kteří obvykle podnikají na základě Živnostenského listu nebo Koncesní listiny. Za fyzickou osobu jedná vždy sama fyzická osoba nebo její zástupce. Fyzické osoby mohou tvořit společně sdružení bez právní subjektivity.

2. právnická osoba
Právnické osoby jsou většinou obchodní společnosti - společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost - a družstva. Podnikají obvykle na základě Živnostenského listu nebo Koncesní listiny a musí být zapsány v Obchodním rejstříku.

Podnikat mohou i různé nadace, občansko-prospěšné společnosti, sportovní kluby apod., které nejsou a nemohou být založeny za účelem podnikání a nemusí být vždy zapsány v Obchodním rejstříku. Podnikatelská činnost je u nich vždy vedlejší činností a jejich hlavní činnost bývá dobročinná, humanitární apod. Jejich vedlejší podnikatelská činnost – pokud ji vůbec provozují se rovněž musí řídit Živnostenským zákonem i Obchodním zákoníkem.

Druhy živností
ohlašovací:
 živnosti řemeslné
 živnosti vázané
 živnosti volné
koncesované:
 živnosti koncesované

Ohlašovací živnosti mohou být provozovány na základě ohlášení při splnění stanovených podmínek. Koncesované živnosti mohou být provozovány na základě koncese."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10420
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse