Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní formy podnikání

Právní formy podnikání


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce pojednává o právních formách podnikání. Rozebírá osobních obchodní společnosti, kapitálové obchodní společnosti, družstvo, státní podnik a další jiné formy podnikání.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Členění
3.
Osobní obchodní společnosti
4.
Kapitálové obchodní společnosti
5.
Družstvo
6.
Státní podnik
7.
Ostatní formy podnikání

Úryvek

"3.1. Charakteristika, členění
• Mezi základní právní formy podnikání patří:
 Soukromé podnikání fyzických osob – živnosti
 Obchodní společnosti
 Družstva
 Státní podniky
• Druhy obchodních společnosti:
1. Osobní obchodní společnosti
 Veřejná obchodní společnost
 Komanditní společnost
2. Kapitálové společnosti
 s. r. o.
 a. s
• Předvolbou právní formy podnikání zajímají podnikatele následující kritéria:
 Počet zakladatelů a náročnost založení podniku
 Nároky na počáteční kapitál
 Kompetence řízení a pravomoc
 Způsob a rozsah a ručení
 Účast na zisku – kolik %, jaký
podíl
3.2. Osobní obchodní společnosti
Veřejná obchodní společnost
I. Obchodní jméno
– název + v. o. s.
II. Založení společnosti
– společnost se zakládá na základě sepsané společenské smlouvy. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku
III. Počáteční kapitál
- výše kapitálu není stanovena (je záležitostí společníků)
IV. Kompetence řízení
– každý ze společníků má právo řídit společnost a jednat jejím jménem na venek. Platí zákaz konkurence.
V. Způsob ručení
– společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně
VI. Účast na zisku
– zisk se rozděluje mezi společníky stejným dílem"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56f99a85567dc.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Pravni_formy_podnikani_31.3..doc (73 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse