Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právní norma, která vyjde z užívání, přestává platit

Právní norma, která vyjde z užívání, přestává platit

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve uvádí stručná biografická data o autoru knihy H.L.A.Hartovi, poté přehledně shrnuje hlavní myšlenky o právní kontinuitě a platnosti zákonů. V druhé části se k těmto myšlenkám vyjadřuje autor práce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Hartův životopis
3.
Hartovy názory na danou problematiku
4.
Můj názor
5.
Závěr
6.
Prameny
7.
Příloha – fotografie autora

Úryvek

“ Hartovy názory

„V roce 1944 byla v Británii na základě porušení zákona o čarodějnictví z roku 1733 soudně stíhána žena za to, že předpovídala budoucnost. Je to pouze jeden z pitoreskních příkladů velmi známého právního fenoménu: zákon, který byl přijat před několika staletími, dodnes zůstává právem.“ 1 Popisem sporu R. versus Duncan nakousl Hart ve své knize problematiku trvání práva. Jedním dechem dodává, že v tomto případě nelze jev objasnit pomocí názoru, který pojmem zákon rozumí nařízení vydané osobou, jíž lidé ze zvyku poslouchají. Ve skutečnosti pak hovoříme o problému kontinuity zákonodárné autority. „Otázka zněla, jak můžeme na základě jednoduchého schématu zvyků poslušnosti prohlásit, že první zákon vydaný následníkem ve funkci zákonodárce je už zákonem, předtím, než jemu byla prokázána poslušnost. Zde však otázka zní takto: Jak může být zákon vytvořený dřívějším zákonodárcem, který je už dlouhou dobu po smrti, stále ještě zákonem pro společnost, o níž nelze říci, že by měla ve zvyku ho poslouchat?“ 2
Pohled na zákon bychom ale neměli omezit pouze na dobu života jeho tvůrce neboť


1 Hart, H.L.A., Pojem práva [The Concept of Law], přeložil Petr Fantys, 2. vydání, Praha : nakladatelství Prostor, 2004, s. 73
2 Hart, H.L.A., Pojem práva [The Concept of Law], přeložil Petr Fantys, 2. vydání, Praha : nakladatelství Prostor, 2004, s. 73-74
důležitou vlastností zákona je schopnost přežít své tvůrce a ty, kdo měli ve zvyku tyto tvůrce poslouchat. Je jasné, že o Angličanech 20. století nemůžeme tvrdit, že by ze zvyku poslouchali krále Jiřího II. a jeho parlament. „Zákon o čarodějnictví může být jediným zákonem, který se z dob tehdejší vlády zachoval, a stejně to v dnešní Anglii bude právo.“ 3 Je proto nasnadě zodpovědět otázku „Proč je to stále ještě právo?“ Hart reaguje „…příliš jednoduchou představu zvyků poslušnosti je nutné nahradit představou základních pravidel, jež byla přijímána v jisté době a jež blíže určují třídu či linii osob, jejichž slovo ustanovuje pro společnost normu chování – jde tedy o osoby, které jsou oprávněny vydávat zákony. Takové pravidlo, přestože musí existovat i nyní, může být v jistém smyslu bezčasové, pokud jde o to, k čemu odkazuje: nemusí jen hledět kupředu na legislativní úkony budoucího zákonodárce, ale také zpět a odkazovat k úkonům zákonodárce minulého.“ 4
Zmiňuje také názory Benthama a Austina, které se odvolávají na výrok Hobbese - „zákonodárce není ten, díky jehož autoritě byly zákony poprvé vytvořeny, ale ten, díky jehož autoritě jsou to stále zákony“. 5 Jedná se o pohled, že z historického hlediska byl sice původem takového zákona, jakým je zákon o čarodějnictví, úkon minulého suveréna, ale v Anglii 20. století má status zákona z toho důvodu, že ho jako zákon uznal současný suverén. Toto zmíněné uznání nemá formu uznání výslovného (jako u zákonů, které tvoří současní zákonodárci), nýbrž formu nevysloveného výrazu suverénovy vůle. Ten, ačkoliv by mohl, nezasahuje, když soudy uplatňují zákon vytvořený před mnoha lety. Teorie nevyslovených nařízení je Hartem odmítnuta a kritizována. Nezastává názor, že zákon vytvořený minulým suverénem není právem, dokud ho soudy v konkrétním případě nepoužijí a pokud není prosazen vůli současného suveréna. Viktoriánské zákony a zákony schválené v dnešní době mají totiž stejný právní status, obojí jsou zákony i před tím, než je soudy aplikují na konkrétní případy. Když se tyto případy skutečně objeví, soudy použijí jak moderní zákony, které právem již jsou, tak viktoriánské, které právem ještě jsou. Mezery v této teorii dokazuje také na příkladě: „Nesoudržnost teorie tvrdící, že minulé zákony vděčí za svůj právní status skutečnosti, že současná zákonodárná moc souhlasí s tím, jak je aplikují soudy, můžeme jasně sledovat v její neschopnosti vysvětlit, proč by současné soudy měly rozlišovat mezi viktoriánským zákonem, který nebyl zrušen a stále je právem, a zákonem, který byl zrušen za vlády Edwarda VII. jako něco, co už právem není. Je zřejmé, že když soudy toto rozlišení provádějí, používají jako kritérium základní pravidlo či pravidla týkající se toho, co se má považovat za právo – a tato pravidla zahrnují minulé i současné zákonodárné úkony. Rozlišení těchto dvou zákonů není závislé na tom, že soudy, právníci či občané vědí, že současný suverén dal k jednomu z nich nevyslovený příkaz (tedy povolil uvedení v platnost), zatímco k tomu druhému nikoli.“ 6 "

Poznámka

Práce do předmětu Dějiny právního myšlení.
Hart, H.L.A., Pojem práva [The Concept of Law], přeložil Petr Fantys, 2. vydání, Praha : nakladatelství Prostor, 2004, s. 76
Obsahuje fotografii.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11151
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse