Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právní odpovědnost a její zvláštnosti

Právní odpovědnost a její zvláštnosti

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z teorie práva se zabývá právní odpovědností a jejími zvláštnostmi. Vysvětluje koncepci odpovědnosti v právní vědě, uvádí, jaký je její obsah a forma. Věnuje se normativnímu základu, i možnostem státního donucení. Zmiňuje druhy a funkce právní odpovědnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Koncepce odpovědnosti v právní vědě
3.
Obsah a forma právní odpovědnosti
4.
Normativní základ právní odpovědnosti
5.
Státní donucení
6.
Druhy a funkce právní odpovědnosti
7.
Závěr

Úryvek

"5. Státní donucení

Z pohledu obecné teorie se uplatňuje dělení na přímé a nepřímé donucení. Prostředky přímého donucení směřují přímo k vynucení stavu vyžadovaného právní normou. Výsledkem použití prostředků přímého donucení je splnění povinností stanovených aktem aplikace práva, jestliže nebylo toto plnění dosaženo prostředky nepřímého donucení. Přímé i nepřímé donucení předpokládá porušení určitých povinností stanovených právní normou nebo smlouvou. U nepřímého donucení je vydání aktu aplikace práva a v něm stanovená povinnost vyjádřením nepřímého donucení ve smyslu požadavku splnění povinnosti. Přímému donucení zpravidla předchází vydání aktu aplikace práva. Charakter i zvláštnosti prostředků státního donucení závisí na cílech, funkcích a způsobu , jakým zabezpečují právní pořádek. Donucení je specifický státně - právní institut. Státní donucení je spjato s normativností práva. Jak již bylo uvedeno výše, donucení představuje pouze jednu z metod uskutečňování státní moci a normativnost práva je konec konců zabezpečována státním donucením. Státní donucen je tedy formou činnosti státních orgánů na základě zákona, s cílem reálného zajištění fungování zákonnosti. Právo, jako podílející se na řízení společnosti, zprostředkovává podstatu státního donucení, jako jedné z metod uskutečňování státní moci, neboť stanoví právní základ použití prostředků a forem státního donucení. Donucení je tedy realizováno činností státních orgánů na základě práva a směřuje k zabezpečení splnění povinnosti ze strany povinného subjektu. Podmínky použití, formy a prostředky státního donucení jsou zakotveny právem. Samotná sankce právní normy není donucením, ale stanoví následky (ve smyslu obsahu, rozsahu a postihu rušitele) na případ porušení povinnosti. Obsah práva, vyjádřený sankcí, je realizován povinným subjektem na základě aplikační činnosti státního orgánu, rozhodnutí státního orgánu, tedy zrealizovaného donucení směřujícího k zabezpečení splnění právem stanovených povinností. Činnost státního orgánu je přesně vymezena zákonem a tímto i proces uskutečňování donucení. Státní donucení je neoddělitelnou součástí procesu realizace práva, resp. aplikační činnosti státních orgánů. Je uskutečňováno na základě zákona a v mezích zákona, s neustálým zabezpečováním zákonných práv těch subjektů, vůči nimž je používáno. Vydání rozhodnutí státního orgánu představuje formu státního donucení. Sankce se jeví donucením pro rušitele až procesem aplikace práva, ukončením procesu aplikační činnosti státního orgánu. Sankce se jeví předpokladem státního donucení, a aplikační činnost státního orgánu (na základě zákona a v mezích zákona) představující proces donucení se jeví být způsobem faktické ochrany právem stanovených oprávnění (tzn. právem chráněných zájmů) a zabezpečující realizaci povinnosti ze strany rušitele (ve smyslu uložení trestu, výkonu trestu, splnění původní povinnosti atd.). Obsahem právní odpovědnosti je výsledek procesu státního donucení a použití prostředků právního donucení zabezpečujících realizaci povinnosti (odpovědným subjektem - tím, kdo nese odpovědnost) stanovené hmotným právem. Odpovědnostní vztah je formou zabezpečení realizace obsahu právní odpovědnosti. Ve spojitosti s uskutečňovaným státním donucením ke splnění povinnosti odpovědným subjektem vznikají mezi státním orgánem a odpovědným subjektem práva a povinnosti zabezpečující způsob a podmínky realizace, tedy celý proces splnění této povinnosti."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera518
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse