Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Právní otázky komerčního a investičního bankovnictví - diplomová práce

Právní otázky komerčního a investičního bankovnictví - diplomová práce

Kategorie: Banky, Právo

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Univerzita Karlova Právnická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Práce pojednávající o souvislostech komerčního a investičního bankovnictví z hlediska práva. Nejdříve jsou uvedeny druhy a funkce bankovnictví, charakteristika i právní vymezení komerčních a investičních bank. Práce se dále zabývá charakterem právní úpravy obou druhů bankovnictví. Popisuje model začlenění investičního bankovnictví nejen ve vyspělých státech, ale také v ČR. Analyzuje jeho výhody i nevýhody. Uvádí pojetí oddělení komerčního a investičního bankovnictví v univerzálních bankovních domech. Seznamuje se směrnicí MiFID a změnami v české právní úpravě kapitálových trhů. Závěr je věnován provádění dohledu Českou národní bankou v oblasti oddělení komerčního a investičního bankovnictví v univerzálních bankách.

Obsah

1.
Druhy a funkce bankovnictví
2.
Charakteristika a právní vymezení komerčních a investičních bank
2.1.
Komerční banky
2.2.
Investiční banky
2.3.
Základní rozdíly mezi komerčními a investičními bankami
3.
Charakter právní úpravy komerčního a investičního bankovnictví
4.
Modely začlenění investičního bankovnictví
4.1.
Model univerzálního bankovnictví
4.2.
Striktní oddělení investičního a komerčního bankovnictví
4.3.
Smíšený model bankovnictví
5.
Model začlenění investičního bankovnictví v ČR
6.
Pojetí oddělení komerčního a investičního bankovnictví v univerzálních bankovních domech
7.
Směrnice MiFID a změny v české právní úpravě kapitálových trhů
8.
Provádění dohledu Českou národní bankou v oblasti oddělení komerčního a investičního bankovnictví v univerzálních bankách

Úryvek

"5. MODEL ZAČLENĚNÍ INVESTIČNÍHO BANKOVNICTVÍ V ČR

Podle směrnic Evropské unie existuje pro členské země možnost volby bankovního systému a je pouze na členských zemích, který model bankovnictví, zda univerzální, segmentovaný či smíšený, si zvolí. Podle první bankovní směrnice Rady číslo 77/780/EEC, o koordinaci předpisů o zakládání peněžních ústavů, jež se spokojila pouze s jednotnými minimálními požadavky na zakládání bank, je banka definována jako úvěrová instituce, jejíž činnost spočívá v přijímání vkladů a jiných splatitelných prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet. Banky pak mohou nabízet i ostatní bankovní a finanční služby a produkty, pokud nejsou omezeny národním zákonodárstvím. V příloze k druhé bankovní Směrnici Rady číslo 89/646/EEC a ve Směrnici 2006/48/EC, příloze č. 1 je uveden seznam bankovních obchodů, pro něž je platná jednotná bankovní licence. Bankovní domy pak mohou poskytovat bankovní služby a provádět další obchody v oblasti cenných papírů na celém vnitřním trhu Evropské unie, pokud k tomu získají licenci v domovském státě, a obchody následně provádějí v rámci Jednotného evropského pasu (viz výše).

České bankovnictví je charakteristické vysokou mírou tržní koncentrace – neobvyklou především v anglosaských zemích – a významná pozice velkých finančních institucí je dále posilována jejich dceřinými společnostmi – např. investičními společnostmi, spravujícími investiční fondy.
Takto pojatý systém bankovnictví trpěl především v 90. letech minulého století všemi hlavními neduhy spojenými obecně s koncepcí univerzálního bankovnictví. Tedy informační asymetrie znamenající konkurenční výhodu a závažný konflikt zájmů, výrazné omezení cenové konkurence, příliš silná vyjednávací pozice ovlivňující pohled politické reprezentace na celý bankovní sektor a v neposlední řadě omezení efektivní alokace volných finančních prostředků. To vše bylo navíc podpořeno tím, že banky, vlastněné z části nebo zcela státem, neměly jako polostátní organizace vyjasněnou vlastnickou strukturu, ani cíle a management byl vystaven politickým tlakům. Tyto faktory, spolu s nepružností byrokratické organizace, vedly k neefektivnímu hospodaření a následně obrovským ztrátám, které v rámci tzv. transformačních nákladů hradil stát z daňových příjmů. Nicméně se právě zde plně projevila vlastnost považovaná za jednu ze základních nevýhod modelu univerzálního bankovnictví, označovaná jako „too big to fail“, kdy si státní orgány nemohly dovolit nechat projít očistným procesem úpadku a restrukturalizace velké finanční ústavy, protože by tím ohrozily ekonomickou stabilitu země. Nehledě na to, že se teprve v současné době naše úpadkové a insolvenční právo začíná přibližovat předpisům vyspělých zemí.
Zde je nutné připomenout, že model univerzálního bankovnictví v USA se velkou měrou přičinil o první globální finanční a ekonomickou krizi na přelomu 20. a 30. let minulého století a byl označen za tak koncepčně špatný, že bylo nutno hledat k němu alternativu, kterou se stal zákonem (Banking Act – 1933) nově vytvořený model striktně odděleného investičního a komerčního bankovnictví.

Český model bankovnictví vykazuje typické znaky univerzalizace. Banky často nabízejí pod jednou střechou všechny myslitelné finanční služby. Přijímají vklady, poskytují úvěry, obchodují s cennými papíry na vlastní i cizí účet, aranžují emisní obchody, nabízejí správu aktiv bonitním klientům, realizují platební styk, emitují bezhotovostní peníze a realizují další obchody finančně-pojišťovací povahy. Proto bývají v literatuře univerzální – nejen české – banky a jejich dceřiné společnosti označovány jako tzv. finanční supermarkety. Za názorný příklad může velmi dobře posloužit Česká spořitelna, a.s., která svými aktivitami přesně vystihuje právě pojem „finanční supermarket“. Náplň činnosti jednotlivých dceřiných společností je většinou dobře patrná již z jejich názvů. Kromě základní bankovní činnosti podle zákona o bankách, provozované přímo Českou spořitelnou, a.s., vlastněnou rakouskou Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, patří do tohoto koncernu dále tyto dceřiné společnosti, jež poskytují výše zmíněné služby:
- brokerjet České spořitelny, a.s.,
- Erste Corporate Finace, a.s.,
- Consulting České spořitelny, a.s.,
- Investiční společnost České spořitelny, a.s.,
- Leasing České spořitelny, a.s.,
- Penzijní fond České spořitelny, a.s.,
- Pojišťovna České spořitelny, a.s.,
- Realitní společnost České spořitelny, a.s.,
- REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.,"

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací - V době zpracování a obhájení práce, nebyla Směrnice Mifid inkorporována do legislativy ČR.
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra finančního práva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14773
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse