Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právní praxe: registrované partnerství, manželství a dědictví

Právní praxe: registrované partnerství, manželství a dědictví


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nenáročným způsobem seznamuje se základy praktických právních souvislostí registrovaného partnerství, manželství a dědění. Nejvíce prostoru se dostává úvodnímu tématu registrovaného partnerství, jeho předpokladům, vzniku a důsledkům. Text se poté krátce dotýká účelu a uzavření manželství a odtud přechází k problematice způsobů dědění, vydědění či dědické nezpůsobilosti. Text neobsahuje odkazy na relevantní právní předpisy.

Obsah

1.
Registrované partnerství
1.1.
Úvod
1.2.
Předpoklady uzavření
1.3.
Matriční úřad a dotazník k registrovanému partnerství
1.4.
Vznik registrovaného partnerství
1.5.
Právní důsledky
2.
Manželství: vymezení, účel, vznik
3.
Dědění
3.1.
Dědění ze zákona a dědické skupiny
3.2.
Dědění ze závěti
3.3.
Vydědění
3.4.
Dědická nezpůsobilost
3.5.
Odmítnutí dědictví

Úryvek

"REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
Tento pojem snad slyšel každý z nás, jelikož za poslední dobu je to honě diskutované téma. Jedni jsou pro, jiní zase proti. Výsledek nám snad ukáže čas. Na toto téma se vedou dlouhé diskuze, jelikož homosexuálové jsou menšina, která je zastoupena čtyřmi procenty v každé populaci. A žiji spolu jako životní partneři rovnocenný vztah jako je muž a žena v institutu zvaném manželství. Hlavním problémem byl přístup k nim v otázce běžných věci v životě. I oni mají o sebe strach, když druhý onemocní a ocitne se v nemocnici. Když onemocní jeden z manželů, je samozřejmostí, že ten druhý se dozví důležité věci o nemoci toho druhého, aby mu mohl pomoci. Když má jeden problémy a potřebuje vyřídit si nějaké věci na úřadě, může jeden druhého zastoupit. Tyto věci jsou jedny z hlavních argumentů pro vytvoření institutu pro tyto osoby. Po dlouhých debatách byl i v České republice vytvořen pro tyto osoby institut zvaný registrované partnerství.
Registrované partnerství mohou založit dvě osoby (dva muži či dvě ženy) kterým bylo osmnáct let a alespoň jedna má státní občanství ČR. Nesmí být sourozenci nebo osoby příbuzné v první linii, to znamená, že si nemohou být vzájemně potomkem a předkem. Obě musí být způsobilé k právním úkonům, tedy nemohou být zbaveny právní způsobilosti a ani v ní jakýmkoli způsobem omezeny. Obě osoby jsou svobodné, to znamená, že nejsou ani v manželství ani jiném registrovaném partnerstvím.
Registrované partnerství se uzavírá před matričním úřadem, které je k tomu určen vyhláškou, v každém kraji je pouze jeden. 1.
Hlavní město Praha – Úřad městské části Praha 1
Královéhradecký kraj – Magistrát města Hradec Králové
Pardubický kraj – Magistrát města Pardubice atd.
Osoby, které chtějí uzavřít registrované partnerství, musí se obrátit na jeden z těchto úřadů, ve kterém má alespoň jeden trvalý pobyt. Pokud nemají ani jeden trvalý pobyt v některém kraji, musí se obrátit na městský Úřad městské části Brno - střed, neboť ten jediný má pravomoc k vyřizování takovýchto záležitostí. Než–li vstoupí partneři do registrovaného partnerství, musí vyplnit tiskopis který je podle vyhlášky nazván „Dotazník k registrovanému partnerství“. V tomto tiskopisu se vyplňují kromě základních údajů o vlastní osobě i informace o otci a matce. K tiskopisu se předloží i rodný list, osvědčení o státní příslušnosti, a pokud některý z partnerů žil již v manželství nebo jiném registrovaném partnerství tak doklad o jeho skončení.
Akt, kterým se vstupuje do registrovaného partnerství, se nazývá „prohlášení“ a to musí být úplné a svobodné. Toto prohlášení se musí uskutečnit před matrikářkou (nikoli před nikoli před starostou či zastupitelem jako při vstupu do manželství) prohlášení nemusí být veřejné a v tomto případě nejsou zapotřebí svědci. Při vstupu do registrovaného partnerství se není možno nechat zastoupit a není možné toto prohlášení učinit církevní cestou. Stejně jako při vstupu do manželství, se vlastní prohlášení na otázku, zda chtějí osoby spolu vstoupit do partnerství, činí odpovědí ano. Stejně jako manželství partnerství vzniká již tímto prohlášením a nikoli až zápisem do matriky. Registrované partnerství je matriční událostí, která je zapsána do knihy registrovaného partnerství.
Stejně jako v manželství dostaneme oddací list, tak v registrovaném partnerství dostaneme doklad o registrovaném partnerství, což je jeho obdoba. Je to list papíru formátu A5 na modro - bílém podkladě. Registrované partnerství se povinně vyznačuje do kolonky „stav“ v občanském průkazu. Stejně jako u manželství tak i v registrovaném partnerství je možné nechat si do občanského průkazu zapsat jméno partnera či partnerky. "

Poznámka

Zpracováno jako semestrální práce do předmětu Právní praxe.
Některé kratší úseky textu jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22821
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse