Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Právní rámec evropské integrace - přednášky

Právní rámec evropské integrace - přednášky

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek předmětu Právní rámec evropské integrace, které podrobně, ve formě souvislého textu i poznámek zpracovávají tato témata. Práce je doprovázena příklady konkrétních rozhodnutí v různých typech kauz.

Obsah

1.
Podoby evropské integrace
2.
Maastrichtský chrám
3.
Evropská rada
4.
Rada EU
5.
Evropská komise
6.
Evropský parlament
7.
Výbory
8.
Právní normy
9.
Primární právo
10.
Sekundární právo
11.
Principy evropského práva
12.
Evropský soudní systém
13.
Typy kauz
14.
Odpovědnost Evropského soudního dvora

Úryvek

“Jak vznikají principy evropského práva?

Do právního systému pronikají principy z ústavního práva členských států a …, nepřebírá je automaticky, ale rozhoduje v jakém rozsahu (není pokryta např. svoboda slova – „staff regulation“ pokud chce fuctionaire něco publikovat v tisku, musí mít svolení nadřízeného – vysvětloval to tím, že to dělal v době volna a navíc odporuje evropskému primárnímu právo – je nebo není v evropském právu něco o svobodě slova – evropský soudní dvůr mu nedal za pravdu – v žádném členském státě není svoboda projevu neomezená – a byl propuštěn)
(v jiném případě vystupoval zástupce komise sám za sebe na konferenci a chtěli publikovat jeho slova v zápisu z konference, nakonec soud rozhodl, že to je možné, i když se to rozchází s názorem komise)
Problém interinstitucionálních dohod – nad sekundárním ale pod primárním – dohoda mezi Komisí, Radou a Parlamentem – nejznámější o tom, jak se budou dohadovat o dlouhodobém institucionálním rámci

Charta (listina) základních práv a svobod (mimo rámec právního systému) – rok 2000, katalog lidských práv, které by měla respektovat EU, orgány EU a zástupci EU – není závazná, není právní normou, přijata ale neratifikována, není nic nového, jen shrnuje principy z primárního práva

Primární právo je dohodováno přímo mezi členskými státy, členskými a kandidátskými zeměmi a pak probíhá ratifikační proces – může být o čemkoliv, pokud se dohodnou, limity jsou dány jenom postavením států
V sekundárním právu je to jinak – má limity dané právem primárním – jak obsahové, tak procesní; sekundární právo je tvořeno orgány ES (velkou trojkou – EK, ER, EP), sekundární právo není nutné ratifikovat (zveřejněno po 14 dnech platí), evropské sekundární právo je mnohonásobně vnitřně komplikovanější a vnitřně členěné

Sekundární právo
Nařízení, Směrnice, Rozhodnutí, Stanovisko a doporučení
Atypické sekundární právo – není vyjmenováno v zakl. smlouvách – akční plány, bílé, zelené knihy, „uklidňující dopisy“ (v rámci soutěžní politiky vydávané EK)
Část je závazná, velká část evropské soft law - OMC

Nařízení (regulations) – v právním systému ČR na úrovni zákonů ČR – adresována všem a používána bezprostředně, bez mezičlánků členské země, přímo pro subjekty, kterým je adresován, nemusí se přepisovat do domácího práva – pokud to nařízení samo nevyžaduje, nemají ho členské státy dovysvětlovat – proč? časové prodlení, nejasnosti v překladu, posuny ve významu – unifikovaný systém by se různými aplikacemi změnil (používá se v oblasti vnější obchodní politiky, celní politiky, silně v oblasti zemědělské politiky, u ochrany spotřebitele tam, kde se to týká technických podmínek) – v ČR ústavní soud zrušil český zákon, který implementoval evropské nařízení, který reguloval trh s cukrem (nemá to co implementovat, jen poslouchat)
- nařízení něco jako evropské „kobercové bombardování“ – v některých oblastech je velmi účinné, v některých příšerný účinek (nezohledňuje specifika oblastí), proto ne všude, jen ve více „zalidněných oblastech“
Funguje např. v celní politice, obchodní, dopravní, zemědělská politika, méně v politice ochrany spotřebitele, někdy u ochrany životního prostředí"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12712
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse