Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právní subjektivita, subjekty práva

Právní subjektivita, subjekty práva

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručný referát má za úkol seznámit s právní subjektivitou a subjekty práva. Po vysvětlení pojmů se práce soustřeďuje na dělení subjektů, na normotvorné subjekty a recipienty. Dále je pozornost věnována fyzickým a právnickým osobám. Nechybí ani vysvětlení funkcí státu a orgánů veřejné moci.

Obsah

1.
Právní subjektivita
2.
Subjekty práva
2.1
Dělení subjektů
2.1.1
Normotvorné subjekty práva
3.
Osoby
3.1
Osoby fyzické
3.2
Osoby právnické
4.
Stát
5.
Orgány veřejné moci
6.
Použitá literatura

Úryvek

"Právní subjektivita
Právní subjektivitou nazýváme právní způsobilost k právům a povinnostem je to schopnost být nositelem práv a povinností. Obecně lze konstatovat, že právní způsobilost k právům a povinnostem vzniká narozením a končí úmrtím.
„Subjektivní právo přestavuje míru možného a dovoleného chování subjektu práva chovat se způsobem objektivním právem nezakázaným, tj. secundum et intra legem nebo praeter legem. Této možnosti chování odpovídají právní povinnosti jiných právních subjektů.“
Z uvedeného vyplývá, že každý subjekt má možnost chovat se nezakázaným způsobem, za požadavku ochrany svých práv a má možnost požadovat i odpovídající chování od ostatních subjektů práva. Jestliže mluvíme o právní subjektivitě tak jí nejsou myšlena pouze práva subjektivní ale i právní povinnosti.
„Právní povinností se rozumí nutnost, vyplývající bezprostředně nebo zprostředkovaně pro právní subjekty z právních norem, chovat se určitým způsobem pod hrozbou sankce.“
Právní povinnosti lze rozdělit na dvě varianty jednou je aktivní činnosti „něco konat“ a nebo nezdržení se určitého chování – nečinnost tzv. omisivní. Právní povinnosti jsou obvykle stanoveny přímo právní normou nebo individuálním právním aktem.

„Právní povinnosti mohou být čtyři:
- dare – něco dát – (aktivní činnost),
- facíre – něco konat (aktivní činnost),
- omittere – non facíre – nekonat (pasivní činnost),
- pati – strpět – (pasivní činnost).“

Nejvýznamnějšími subjektivními právy jsou práva lidská a jsou zaručena i mezinárodními smlouvami, které se Česká republika zavázala respektovat. Absolutní subjektivní práva u nás najdeme upravena v zákoně č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, v platném znění a to konkrétně hlava II oddíl první základní lidská práva a svobody jsou jimi například právo na život, svobodu. Další skupinou jsou práva relativní a jejich právní úpravu můžeme taktéž v č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, v platném znění a to konkrétně hlava II oddíl II oddíl druhý a následující, kde nacházíme například právo na vzdělání zdravotní péči aj."

Poznámka

Práce obsahuje poznámky pod čarou, které jsou součástí textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19481
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse