Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právní úkony

Právní úkony


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., Ostrava

Charakteristika: Práce obsahuje seminární práci, která je zaměřena na právní úkony. První kapitola vymezuje právní úkony, druhá se věnuje způsobilosti k právním úkonům, odkud se pozornost přesunuje k náležitostem právních úkonů a jejich zakotvení v občanském zákoníku. Poslední kapitola seznamuje s jednotlivými typy smluv.

Obsah

1.
Úvod
2.
Právní úkon
2.1.
Právní úkon jednostranný
2.2.
Právní úkon dvoustranný
2.3.
Právní úkon vícestranný
2.4.
Protiprávní úkon - příklad
3.
Způsobilost k právním úkonům
4.
Náležitosti právního úkonu
4.1.
Náležitosti subjektu
4.2.
Náležitosti vůle
4.3.
Náležitosti projevu vůle
4.4.
Náležitosti poměru vůle a projevu
4.5.
Náležitostmi předmětu
5.
Právní úkony v občanském zákoníku
6.
Smlouvy
6.1.
Obecně o smlouvách
6.2.
Typy smluv
6.2.1.
Kupní smlouva
6.2.2.
Směnná smlouva
6.2.3.
Darovací smlouva
6.2.4.
Nájemní smlouva
6.2.5.
Pracovní smlouva
6.2.6.
Pojistná smlouva
6.2.7.
Smlouva o dílo
6.2.8.
Smlouva o půjčce a výpůjčce
6.2.9.
Další druhy smluv
7.
Závěr
8.
Použité zdroje

Úryvek

"Právní úkony jsou bezesporu jednou z nejdůležitějších složek práva. Obsahují široké spektrum právních aktivit, které se jakýmkoliv způsobem dotýkají v běžném životě každého z nás, proto je také právním úkonům věnována celá čtvrtá hlava občanského zákoníku. Právní úkony zasahují víceméně do všech částí práva, nejvíce do práva soukromého ve formě smluv ale i do práva občanského či trestního v podobě protiprávních úkonů.
V této práci se budu snažit přiblížit téma právního úkonu. Nejprve se pokusím popsat právní úkony obecně a poté nastíním hlavní dělení právních úkonů i s některými známými příklady. Postupně rozvedu právní úkony jednostranné, dvoustranné i vícestranné a v závěru kapitoly zmíním i protiprávní úkony. Ve druhé kapitole se samostatně zaměřím na důležitou část práce o právních úkonech a to o způsobilosti k těmto úkonům. Tuto kapitolu považuji za jednu z vůbec nejdůležitějších, jelikož bez této způsobilosti nemůžou právní úkony vůbec existovat. V další části práce se budu zabývat náležitostmi právních úkonů. Podle hlavního rozdělení postupně popíšu základní druhy náležitostí právních úkonů a to náležitosti subjektu,, náležitosti vůle, náležitosti projevu, náležitosti poměru vůle a projevu, náležitosti předmětu.Dále nastíním situaci právních úkonů v hlediska občanského zákoníku a v poslední kapitole popíšu nejdůlřitělší právní úkon a to uzavírání smluv.


2 Právní úkon

Právní úkon jinak také právní jednání, latinsky negotium je nejvýznamnější právní skutečností. Může být právní či protiprávní. Jinak řečeno právní úkon je činnost nebo nečinnost , která nevybočuje z mezí platných právních norem.Jinak lze take pojem právní úkon vystihnout jako: ,,skutečnost s níž zákon spojuje právní následky´´. Každý člověk, který činí právní úkony musí mít způsobilost k právním úkonům. Právní úkony lze dělit na jednostranné, dvoustranné či vícestranné.
2.1 Právní úkon jednostranný
U tohoto úkonu je zapotřebí pouze jedné strany,není třeba existence strany druhé.

• Výpovědi všeho druhu (výpověď smlouvy),
• odstoupení od smlouvy,
• závěti.

Dále máme právní úkony jednostranné:

• Procesní povahy ( žaloba, odvolání),
• hmotně - právní povahy (veřejný slib, závěť, výpověď z pracovního poměru).
2.2 Právní úkon dvoustranný

Úkon je typický pro nutnost dvou stran, které musí mít vzájemně souhlasné projevy.

• Smlouvy všeho druhu (např. darovací),
• opuštění věci."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28081
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse