Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní úprava nepřímých daní

Právní úprava nepřímých daní


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá nepřímými daněmi. Detailně probírá spotřební daň, daň z přidané hodnoty a ekologické daně. U každé této daně je nejprve charakteristika, poté je popisováno, co je předmětem daně, kdo je poplatník a kdo plátce, jak se určuje základ daně, jaké jsou sazby daně a jak se daně vybírají. U DPH je dále popsáno, jak uplatňovat nárok na odpočet, nebo jak se vypočítá DPH na území EU. Všechny informace jsou aktualizovány podle nového občanského zákoníku, který je platný od 1.1.2014.

Obsah

1.
Spotřební daň
1.1.
Charakteristika
1.2.
Předmět daně
1.3.
Plátci
1.4.
Poplatníci
1.5.
Základ daně
1.6.
Sazby daně
1.7.
Výběr daně
2.
Daň z přidané hodnoty
2.1.
Charakteristika
2.2.
Předmět daně
2.3.
Poplatník
2.4.
Plátce
2.5.
Základ daně
2.6.
Výpočet DPH
2.7.
Sazby a zdaňovací období
2.8.
Daňový doklad
2.9.
Nárok na odpočet a uskutečněná plnění
2.10.
DPH na území EU
3.
Ekologické daně

Úryvek

"SPOTŘEBNÍ DAŇ
Charakteristika
- historicky nejstarší daň, důležitý přínos pro státní pokladnu
- v rámci EU jsou harmonizovány – směrnice EU stanovují, co podléhá spotřebním daním, stanoveny minimální sazby daně
- jednorázový výběr, daň se uplatňuje pouze jednou, ale jsou součástí základu daně pro DPH, což navyšuje její ekonomický dopad

Předmět daně
- vybrané výrobky vyrobené nebo dovezené na území EU
 daň z minerálních olejů
 daň z tabákových výrobků
 daň z alkoholu
 z piva
 z vína a meziproduktů
 z lihu
Vznik daňové povinnosti: okamžik výroby nebo dovozu, princip zdanění v zemi spotřeby

Plátci
- provozovatelé daňových skladů (daňový sklad = podnik na výrobu vybraných výrobků nebo sklad vybraných výrobků, ve kterém provozovatel za podmínek stanovených zákonem vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá - je zajištěn proti daňovým únikům)
- dovozci
- výrobci

Plátcem nejsou FO, kteří skladují, vyrábí nebo dopravují vybrané výrobky pro osobní spotřebu (celkové množství vyrobeného tichého vína za kalendářní rok nepřesáhne 2 000 litrů)

Vznik daňové povinnosti (§ 8)
- výrobou vybraných výrobků na daňovém území Evropského společenství
- dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropského společenství.

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit (§ 9)
- okamžikem uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky
- při dovozu dnem vzniku celního dluhu (pokud vybrané výrobky nebyly uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně)

Poplatníci
- kupující (spotřební daň je obsažená v ceně výrobku)


Základ daně
- množství vybraného výrobku nebo cena pro konečného spotřebitele.

Sazby daně
- pevné, diferencované podle skupin a vlastností (např. motorové benziny v Kč/ 1000litrů, líh v Kč/hl etanolu, šumivá vína Kč/hl, pivo dle objemu výroby, cigarety % část z ceny krabičky + pevná sazba za1ks)

Výběr daně
- celní úřad

Zdaňovací období - kalendářní měsíc
Daňové přiznání - podává plátce do 25. dne měsíce následujícího po vzniku daňové povinnosti
Daň z lihu - je splatná 55 dní po skončení zdaňovacího období
Daň z tabákových výrobků - zvláštní mechanismus: všechny cigarety, tabákové výrobky musí být povinně označovány tabákovými nálepkami (nálepky si plátce objednává u celního úřadu, daň musí zaplatit do 60 dnů od dodání nálepek)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53bd751539cf3.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Pravni_uprava_neprimych_dani.doc (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse