Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní úprava nepřímých daní

Právní úprava nepřímých daní


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato práce podrobně rozebírá nepřímé daně, a tedy spotřební daň a DPH. U každé z těchto daní se věnuje charakteristice daně, předmětu daně, plátcům, poplatníkům, základu daně, sazbě daně a výběru daně.

Obsah

1.
Spotřební daň (charakteristika, předmět daně, plátci, poplatníci, základ daně, sazby daně, výběr daně)
2.
DPH (charakteristika, plátce, poplatník, osoba povinná k dani, osoba povinná platit daň, základ daně, nárok na odpočet, uskutečněná plnění, DPH na území EU, výběr daně)

Úryvek

"Nepřímé daně = daně ze spotřeby
a) daně všeobecné
• DPH
b) daně výběrové (selektivní) - předmět daně je vymezen jen na některé komodity
• spotřební
• ekologické

SPOTŘEBNÍ DAŇ
Charakteristika:
- spotřební daně jsou historicky nejstarší daně
- mají důležitý přínos pro státní pokladnu
- v rámci EU jsou harmonizovány → směrnice EU stanovují, co podléhá spotřebním daním a minimální sazby daní
- vybírají se jednorázově, daně se uplatňují pouze jednou, ale jsou součástí základu daně pro DPH, což navyšuje jejich ekonomický dopad

Předmět
vybrané výrobky vyrobené nebo dovezené na území EU
podle předmětu daně se rozlišují:
- daň z minerálních olejů
- daň z tabákových výrobků
- daň z alkoholu
• z piva
• z vína a meziproduktů
• z lihu
vznik daňové povinnosti - okamžikem výroby nebo dovozu → princip země spotřeby

Plátci
a) provozovatelé daňových skladů
daňový sklad = podnik na výrobu vybraných výrobků, nebo sklad vybraných výrobků, ve kterém provozovatel za podmínek stanovených zákonem vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá; je zajištěn proti daňovým únikům (podléhá dohledu, je vybaven měřidly)
b) dovozci
c) výrobci
plátcem nejsou FO, které skladují, vyrábí nebo dopravují vybrané výrobky pro osobní spotřebu (např. celkové množství vyrobeného tichého vína za kalendářní rok nepřesáhne 2.000 litrů)

vznik daňové povinnosti (§ 8):
- výrobou vybraných výrobků na daňovém území Evropského společenství
- dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropského společenství
vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit (§ 9):
- okamžikem uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu na daňovém území ČR
- při dovozu dnem vzniku celního dluhu (pokud vybrané výrobky nebyly uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně)

Poplatníci
- kupující (spotřební daň je obsažená v ceně výrobku)
Základ daně
- množství vybraného výrobku nebo cena pro konečného spotřebitele
Sazby daně
- pevné, diferencované podle skupin a vlastností
- např. motorové benzíny v Kč/1.000 litrů
líh v Kč/hl etanolu
šumivá vína v Kč/hl
pivo dle objemu výroby
cigarety % část z ceny krabičky + pevná sazba za 1 ks"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x547e217c4f616.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
PrU00e1vni_uprava_neprimych_dani.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse