Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní úprava sociálního pojištění

Právní úprava sociálního pojištěníKategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá celým systémem sociálního pojištění v České republice. Rozděluje jej na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Zabývá se pojištěnci i plátci u obou druhů pojištění. U sociálního zabezpečení dále rozlišuje nemocenské a důchodové pojištění. Vysvětluje také důchodovou reformu, kterou tvoří 3 pilíře. Tato otázka je navíc aktualizovaná podle nového občanského zákoníku, který je účinný od 1.1.2014.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Systém sociálního pojištění
3.
Veřejné zdravotní pojištění
3.1.
Pojištěnci
3.2.
Plátci
3.3.
Vznik
3.4.
Pojistné
3.5.
Vyměřovací základ
3.6.
Rozhodné období
3.7.
Výběr pojistného
4.
Sociální pojištění
4.1.
Pojištěnec
4.2.
Pojistné
4.3.
Vyměřovací základ
4.4.
Rozhodné období
4.5.
Výběr pojistného
4.6.
Nemocenské pojištění
4.7.
Důchodové pojištění

Úryvek

"Charakteristika
- největším veřejným příjmem
- vykazuje znaky účelovosti a ekvivalentnosti
- povinná platba (daňový charakter).

SP je uceleným, odděleným systémem, který zahrnuje jak příjmovou stranu (pojistné SP), tak i výdajovou stranu (sociální dávky).

Systém sociálního pojištění

sociální zabezpečení + veřejné zdravotní pojištění

důchodové státní politika nemocenské
pojištění zaměstnanosti pojištění

SUBSYSTÉM PLATBA POSKYTOVANÁ PLNĚNÍ
VZP pojistné odváděné ZP poskytovaná zdravotní péče
nemocenské pojištění pojistné na nemocenské pojištění odváděné do SR (správě sociálního zabezpe.) nemocenská (vynahrazuje příjmy po dobu pracovní neschopnosti), OČR, peněžitá pomoc v mateřství
důchodové pojištění pojistné na důchodové poj. odváděné do SR (SSZ) starobní, invalidní, pozůstalostní
(vdovský, sirotčí) důchody
státní politika zaměstnanosti příspěvek na státní politiku odváděný do SR (SSZ) peněžitá pomoc v nezaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti (rekvalifikace, tvorba nových pracovních míst)

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (VZP)
Pojištěnci
- osoby s trvalým pobytem v ČR
- osoby, které nemají trvalý pobyt v ČR, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem v ČR
 mají právo na výběr ZP (max. 1krát za 12 měsíců)
 mají povinnost oznamovat změny ZP (jména, bydliště, …)
- počet pojištěnců je vyšší než plátců (u některých povinnost přebírá stát)

Plátci
- zaměstnanec
- OSVČ
- zaměstnavatelé - hradí za zaměstnance pojistné ze 2/3; 1/3 zaměstnanec
- stát - platí za nezaopatřené děti, důchodce, příjemce rodičovského příspěvku, …
- osoby bez zdanitelných příjmů - ženy v domácnosti, neevidovaní nezaměstnaní, studenti od věku 26 let, …

Vznik
- narozením osoby s trvalým pobytem v ČR
- získáním trvalého pobytu v ČR
- zaměstnáním u zaměstnavatele se sídlem v ČR

Pojistné
- výši a způsob placení zdravotního pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
 výše pojistného 13,5 % u OSVČ,
 zaměstnanec 13,5 % = 4,5% sražené ze mzdy + 9% odváděné zaměstnavatelem
- pojistné je plátce povinen si sám vypočítat
- zaokrouhluje se na Kč nahoru

Vyměřovací základ
u zaměstnance:
- úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (NE - dohoda o provedení práce, zaměstnání malého rozsahu = hrubý příjem do 2000,- nebo výkon práce do 15 dnů)

u OSVČ
- 50 % daňového základu

stát
- vyměřovací základ pro platbu pojistného státem je 5 355 Kč

Minimální vyměřovací základ
- měsíční:
a) u zaměstnance: - minimální mzda (NE: osoby s postižením II. a III. stupně, OSVČ, která je zaměstnancem a odvádí zálohy aspoň z minimálního vyměřovací základu z podnikání)
b) u OSVČ: - 50 % průměrné mzdy (NE: OSVČ, která má příjmy i ze zaměstnání a z něho odvádí pojistné aspoň z minimálního základu, osoba, za kterou je plátcem stát
c) osoby bez zdanitelných příjmů - hradí měsíční zálohy odpovídající minimální mzdě"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53bd6f325e1af.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Pravni_uprava_socialniho_pojisteni.doc (85 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse