Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právní úprava státního občanství v České republice

Právní úprava státního občanství v České republice

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, jejímž tématem je právní úprava státního občanství na území České republiky, v úvodu jmenuje zákony, které tento koncept do českého právního řádu zavádějí. Pokračuje rozborem obsahu pojmu státního občanství a probírá odchylky od standardního stavu v podobě vícenásobného či neexistujícího státního občanství. Stěžejní oddíly práce osvětlují způsoby nabývání a pozbývání státní občanství v české právní úpravě, která dle konstatování v závěru práce usiluje o dosažení výlučnosti občanství a rovněž vede k složitosti jeho získání.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pojem státní občanství
3.
Vícenásobné státní občanství
4.
Nabývání státního občanství dle právní úpravy ČR
4.1.
Narozením (filiací)
4.2.
Osvojením (adopcí)
4.3.
Určením otcovství
4.4.
Nalezením na území ČR
4.5.
Prohlášením
4.6.
Udělením na žádost (naturalizací)
5.
Pozbývání státního občanství dle právní úpravy ČR
5.1.
Prohlášením o vzdání se státního občanství
5.2.
Nabytím cizího státního občanství
6.
Závěr

Úryvek

"2. Pojem státní občanství
Státní občanství je jedním z nejdůležitějších a zároveň základních znaků moderního právního státu. Pojem občanství nahradilo v 19. Století pojem poddanství, které vyjadřovalo podřízenost poddaného vůči panovníkovi . Státní občanství vymezuje určité právní pouto mezi státem a jeho občany, bez kterých by v podstatě stát nemohl reálně existovat. Z tohoto právního pouta pak vycházejí určité práva a zároveň povinnosti jak na straně občana, tak na straně státu. Povinnosti občana jsou především spatřovány v dodržování a podřízenosti zákonů jak na území daného státu tak i mimo něj, dále pak věrnost státu a také závazek k jeho obraně. Občan je pak ze strany státu chráněn a může pobývat na území daného státu a podílet se na správě veřejných záležitostí.
Pojem státní občanství lze také charakterizovat určitou časovou trvalostí, kdy je vztah mezi státem a jeho občanem proti vůli dané fyzické osoby nezrušitelný, dále pak určitou rovností, kdy musí být vztah k určitým právům a povinnostem nerozdílný a to bez ohledu na nabytí státního občanství, a také místní neomezeností.

3. Vícenásobné státní občanství
Jak jsem již výše nastínil je státní občanství trvalý a místně výlučný vztah státu a občana, který nemůže být proti své vůli občanství zbaven. I přesto však můžou, a to především díky rozdílnosti právních úprav různých států, nastat určité problémy, kdy dochází u fyzické osoby buďto k vícenásobnému občanství a to může být jak dvojí tak i doslova vícenásobné a stává se tak občanem více státu najednou (bipolitizmus) . Protikladem je však možnost kdy se fyzická osoba stává tzv. bezdomovcem (apolitem) kdy není občanem žádného státu .
Odlišnost v nabytí státního občanství narozením je u různých států dána tzv. právem krve (ius sanqinis) kdy narozené dítě nabývá občanství po svých rodičích nebo tzv. právo půdy (ius soli) kdy narozené dítě nabývá občanství toho státu ve kterém je narozené. Bipolitismus může tak nastat například v případě, že se dítě narodí ve státě uplatňující právo půdy a to rodičům kteří mají občanství státu uplatňující právo krve. Česká republika však uplatňuje zásadu, kdy v případě, že má občan ČR i jiné státní občanství, pohlíží se na něj pouze jako na občana ČR a k ostatním občanstvím se nepřihlíží

4. Nabývání státního občanství dle právní úpravy ČR
4.1. Narozením (filiací)
Základním a zároveň nejčastějším nabytím státního občanství v České republice je forma narozením . Podle platné právní úpravy nabývá dítě narozením občanství České republiky v případě že alespoň jeden z rodičů má v státní občanství České republiky. V České republice je vyznáván sice princip práva krve ale v případě, že ani jeden z rodičů není občanem České republiky a jsou tak oba bezdomovci (apatrité), ale má alespoň jeden z nich trvalý pobyt v České republice použije se výjimečně princip práva půdy a dítě tak nabyde občanství České republiky."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
V práci se objevují četné pravopisné chyby, zejména v užívání čárky ve větách, a je zaměněn pojem ius sanquinis za ius sanqinis.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22742
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse