Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právní vztahy

Právní vztahy

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou výpisků seznamuje se základními pojmy a fungováním právních vztahů. Nejprve je definuje, poté se zabývá jejich vznikem, jednotlivými právními skutečnostmi, druhy a prvky právních vztahů.

Obsah

1.
Právní vztahy - definice
2.
Vznik právních vztahů
3.
Právní skutečnosti
3.1
Právní jednání
3.1.1
Právní úkon
3.1.2
Individuální právní akt
3.2
Protiprávní jednání
3.2.1
Trestné činy
3.2.2
Správní přestupek
3.2.3
Kárný přestupek
3.2.4
Ostatní delikty
3.3
Právní události
3.4
Protiprávní stav
4.
Prvky právních vztahů
4.1
Subjekt
4.2
Objekt
4.3
Obsah
5.
Druhy právních vztahů

Úryvek

“ 3. PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI

Právními skutečnostmi se myslí v hypotéze normy předvídané (přírodní nebo společenské) okolnosti, které způsobují vznik, změnu nebo zánik právního vztahu. Můžeme je rozdělit podle dvou kritérií:
 podle toho, zda vznikly z vůle účastníka či nezávisle na jeho vůli
 podle toho, zda se realizují v souladu či v rozporu s právem

Máme tedy následující právní skutečnosti:
volní jednání (subjektivní), tzv. lidské jednání (slovo volní je odvozeno od slova vůle)
a) právní jednání
b) protiprávní jednání
 jednání nezávislé na vůli - mimovolní jednání (objektivní)
a) právní události
b) protiprávní stavy
Protiprávní jednání a stavy jsou v rozporu s právem na rozdíl od právního jednání a právních událostí.

3.1 Právní jednání

Je to takové chování subjektu, které je v souladu s právní normou nebo alespoň s ní není v rozporu. Například s dodržováním některých pravidel slušnosti nespojuje právo žádné následky, tzn. že v těchto případech jde o chování, které je z hlediska právních následků bezpředmětné, přesto jde o jednání právní, protože není s žádnou právní normou v rozporu.
Právní jednání se ve veřejnoprávních aktech projevuje jako individuální právní akt a v soukromoprávních aktech jako právní úkon.
3.1.1 Právní úkon
K tomu aby byl úkonem právním a ne neplatným je zapotřebí, aby byl učiněn subjektem, který má způsobilost k právním úkonům a je zapotřebí, aby byl učiněn svobodně, vážně, srozumitelně, určitě, stanovenou formou (ústně, písemně, mlčky) a nesmí svým obsahem nebo účelem odporovat zákonu nebo ho obcházet.

* Právní úkon je učiněn svobodně, v případě, že subjekt nejednal pod nátlakem fyzického násilí, psychického donucení nebo bezprávé výhrůžky.

* Úkon není učiněn vážně, je-li patrné, že subjekt nechtěl způsobit právní následky s takovým úkonem spojené (např. úkony při hře, při výuce, žertem).

* Právní úkon je nesrozumitelný, jestliže je formulován takovým způsobem, že nelze zjistit jeho obsah.

* Právní úkon je neurčitý, jestliže jeho srozumitelně vyjádřený obsah má takové věcné nedostatky, které nelze překonat ani při použití výkladových pravidel.

* Odporováním zákonu se rozumí rozpor úkonu s kogentními právními normami obsaženými v zákonech. V případě pouhého rozporu s podzákonnými obecně závaznými právními předpisy nejde sice o rozpor se zákonem, avšak i takový úkon může být neplatný v případě, že obchází zákon.
*Obcházení zákona je takové konání, je-li dohodnuto něco, co sice není se zákonem v přímém"

Poznámka

Vypracováno do předmětu Právo pro ekonomy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera690
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse