Právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaobírá právem a jeho oblastmi. Vysvětluje základní pojmy, věnuje se Ústavě České republiky a popisuje jejích sedm hlav. Zabývá se Listinou základních práv a svobod a v ní uvedenými základními lidskými právy, informuje o státních symbolech a následně se zaměřuje na jednotlivé typy práv. Charakterizuje trestní, občanské, rodinné a také pracovní právo. Uvádí jejich definice, členění a seznamuje se souvisejícími pojmy.

Obsah

1.
Právo
1.1
Přirozené právo
1.2
Pozitivní právo
1.3
Právní systém
1.4
Právní síla
1.5
Právní pojmy
2.
Ústavní zákony
2.1
Ústava ČR
2.1.1
Hlava I.
2.1.2
Hlava II. – legislativa
2.1.3
Hlava III. – exekutiva
2.1.4
Hlava IV. – justice
2.1.5
Hlava V. Nejvyšší kontrolní úřad
2.1.6
Hlava VI. – Česká národní banka
2.1.7
Hlava VII. – Územní samospráva
2.1.7.1
Obec
2.1.7.2
Kraj
3.
Listina základních práv a svobod
3.1
základní ustanovení
3.1.1
Základní práva
3.1.2
Politická práva
3.1.3
Práva etnických menšin
3.1.4
Ekonomická (hospodářská) práva
3.1.5
Sociální práva
3.1.6
Kulturní práva
3.1.7
Soudní práva
4.
Zákon o státních symbolech
4.1
Státní symboly
5.
Trestní právo
5.1
Trestný čin
5.2
Přestupek
5.3
Dělení trestných činů
5.3.1
Trestné činy proti republice
5.3.2
Trestné činy hospodářské (ekonomické)
5.3.3
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
5.3.4
Trestné činy obecně nebezpečné
5.3.5
Trestné činy proti životu a zdraví
5.3.6
Trestné činy proti svobodě (a lidské důstojnosti)
5.3.7
Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
5.3.8
Trestné činy proti rodině a dětem
5.3.9
Trestné činy proti majetku
5.3.10
Trestné činy proti životnímu prostředí
5.3.11
Trestné činy proti lidskosti
5.4
Vyloučení trestnosti
5.5
Trest
5.6
Trestní proces
6.
Občanské právo
6.1
Věcné právo
6.2
Vlastnictví
6.3
Dědické právo
6.4
Smlouva
7.
Rodinné právo
7.1
Manželství
7.2
Náhradní rodinná péče
8.
Pracovní právo
8.1
úřad práce
8.2
Pracovní poměr
8.3
Pracovní smlouva
8.4
Skončení pracovního poměru
8.5
Odstupné
8.6
Práva a povinnosti
8.7
Pracovní doba
8.8
Dovolená
8.9
Mzda
8.10
Odborové organizace

Úryvek

"-> potrat
- v ČR povolen
- řeší se tu ale otázka, od jakého věku je miminko v břiše maminky člověk
- strašná psychická zkušenost pro matku
- v ČR by lidovci chtěli prosadit zakázání potratů (pro ně je to vražda)

-> eutanazie
- smrt z rukou lékaře
- v některých zemích legální (např. v Holandsku)
- v ČR se provádí předčasné ukončení léčby u smrtelně nemocných
• nedotknutelnost osoby
- každý může protestovat proti doteku, který mu není příjemný
- zákaz mučení (za mučení se považuje i psychické ponižování)
• osobní svoboda
- můžu si jít, kam chci a kdy chci
- lze ale člověka vzít na 24 hodin do vazby » pokud tu člověka chtějí držet déle, musí to povolit soudce
- zákaz nucených prací
• zachování lidské důstojnosti
- člověk má právo na svou čest
- patří sem i rozšiřování pomluv
- internetové servery ani kdokoliv nesmí předávat a rozšiřovat osobní údaje dané osoby
• právo na majetek
- stát musí chránit naše vlastnictví
- máme právo dědit » komunisté považují právo dědit za nemorální
- stát nám nesmí vzít dědictví
- vlastnictví zavazuje - když mám např. zahrádku, nesmím ji nechat zarůst plevelem (sousedům to nesmí vadit)
• nedotknutelnost obydlí
- nesmím vstoupit na pozemek nebo do obydlí někoho jiného bez souhlasu majitele
- pokud člověk leží na svém pozemku zraněný nebo v bezvědomí, můžeme tam vstoupit, protože právo na život je důležitější než právo na nedotknutelnost obydlí
• listovní tajemství
- nikdo nemá právo zveřejňovat mou poštu (včetně sms)
- i lékařské karty se musí zničit
• svoboda pohybu a pobytu
- můžu se pohybovat kdykoli kamkoli
- člověk, který nemá české občanství, může být za určitých okolností vyhoštěn
• svoboda myšlení
- můžeme si myslet, co chceme
• svoboda náboženského vyznání
- mohu věřit v jakékoliv náboženství
- mohu náboženství (víru) opustit - farář mě nesmí nutit chodit do kostela
• svoboda umělecké tvorby
- mohu vytvářet umělecká díla, jaká chci (nesmí porušovat zákony)
- nesmíme ničit umělecká díla
• svobodný projev svého náboženství
- pokud vyznávám muslimské náboženství, mohu chodit zahalená, mohu se o přestávkách modlit » nemělo by to nikomu vadit"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Obsahuje 1 malé schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20629
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse