Právo


Kategorie: Základy společenských věd, Právo, Sociálně-právní škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z hodin práva na střední škole. Práce shrnuje veškeré materiály k maturitě.

Obsah

1.
Základní právní pojmy
1.1.
Právo
1.2.
Stát
1.3.
Právní řád
1.4.
Právní dogmatika
1.5.
Zákonnost a právní vědomí
2.
Právní normy
3.
Právní odvětví
4.
Publikace a forma právních předpisů
5.
Titulní strana sbírky zákonů
6.
Právní předpisy
7.
Platnost a účinnost právní normy
8.
Působnost právního předpisu
9.
Právní vztahy
10.
Právní skutečnosti
11.
Právní úkony
12.
Realizace a aplikace práva
13.
Právo veřejné a soukromé
14.
Ústavní právo
15.
Ústava
16.
Prameny ústavního práva ČR
17.
Ústava ČR
18.
Preambule
19.
Sestava soudů
20.
Státní symboly
21.
Trestní právo
21.1.
Funkce a zásady
21.2.
Trestní zákon
21.3.
Systém trestu
21.4.
Výchovná opatření
22.
Trestní právo procesní
22.1.
Práva a povinnosti orgánů činného trestního řízení
22.2.
Osobní obhajoba
22.3.
Zadržení
22.4.
Domovní prohlídka
22.5.
Průběh trestního řízení
23.
Správní právo
23.1.
Obce
23.2.
Kraj
23.3.
Vedení správního řízení
23.4.
Účastníci řízení
24.
Exekuce

Úryvek

"Základní právní pojmy
Právo
• Soubor pravidel, podle kterých se organizuje a řídí lidské soužití
Stát
• Organizační soustava lidské společnosti, která má:
 Ohraničené území
 Občany, obyvatele
 Řídící orgány (Parlament ČR, Vláda)
 Státní administrativní aparatura (státní úředníci, finanční úřad, úřad práce …)
 Ozbrojená moc (Armáda ČR, Policie ČR, Městská policie, Justiční stráž – bachaři, celní správa)
 Národní jazyk
• Stát prostřednictvím řídících orgánů vydává všeobecně závazná pravidla = předpisy, kterými usměrňuje chování obyvatelstva různých organizací a státního administrativního aparátu
• Tato pravidla jsou právem příslušného státu
• Souhrn všech právních předpisů = právní řád státu
• Stát pomocí státního administrativního aparátu a ozbrojené moci vynucuje dodržování svého právního řádu
• Právo objektivní - všechny právní předpisy, kterými stát určuje, jak se mají obyvatelé, organizace a státní orgány vzájemně chovat
• Právo subjektivní – oprávnění popř. Nárok účastníka právního vztahu
- charakterizuje se jako míra právních možností účastníka právního vztahu (např. dlužník, věřitel, občanský zákoník)."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x575f1cadb95ae.zip (707 kB)
Nezabalený formát:
Pravo.doc (1001 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse