Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právo na sebeurčení versus právo na bezpečí a život bez násilí - analýza etického dilematu v sociální práci

Právo na sebeurčení versus právo na bezpečí a život bez násilí - analýza etického dilematu v sociální práci

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Esejistickou formou ilustruje práce na konkrétním případu z praxe etické dilema, které musí řešit sociální pracovník. Nejprve krátce popisuje případ starší ženy ohrožené domácím násilím a formuluje etické otázky, které v souvislosti s ním vyvstávají. Následně podrobněji rozebírá jednu z nich, a to konflikt práva na bezpečí a život bez násilí na jedné straně a práva na sebeurčení na straně druhé. Možnosti sociálního pracovníka a jejich morální ospravedlnění jsou pak posouzeny z hlediska dvou odlišných konceptů morálního rozhodování, podle kantovské morálky a podle Habermasovy etiky diskurzu. Na závěr autorka využívá předchozích úvah při formulaci řešení představeného případu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Posouzení životní situace klientky a etická témata v této situaci obsažená
3.
Právo na bezpečí a život bez násilí versus právo na sebeurčení
4.
Návrh řešení
5.
Závěr

Úryvek

"Posouzení životní situace klientky a etická témata v této situaci obsažená
Paní Junové je 78 let, přesto, že vzhledem ke svému věku trpí zdravotními problémy, zvládá sama úkony každodenní potřeby. Je to spíše uzavřená paní, která nevyhledává společnosti ostatních seniorů v domě s pečovatelskou službou, ve kterém žije. Část její rodiny žije v zahraničí a tak se stýká pouze se svým synem, který je s současné době nezaměstnaný a byl několikrát souzen na krádeže a násilné chování vůči své družce. Tento syn paní Junovou navštěvuje, ale pracovníci domova si všimli, že návštěvy klientce příliš neprospívají, chátrá, hubne a působí vystrašeně. Syn se k personálu domova i ostatním klientům chová tak agresivně, že byl již nutný zásah policie. Když (jako sociální pracovnice) najdu paní Junovou ležet na chodbě, tvrdí, že upadla, ale odmítá přivolat doktora. V pokoji je její syn, který vyhrožuje personálu „že bude zle“ pokud se nepřestane vměšovat do jejich života. Od pečovatelky jsem se později dozvěděla, že paní Junová údajně svoje děti zamlada závažným způsobem zanedbávala.
Životní situaci paní Junové považuji za velice komplikovanou. Domnívám se, že existuje důvodné podezření, že klientka se stala objetí násilného chování ze strany svého syne. Přesto, že paní Junová a její syn nesdílejí společný domov, bylo by asi možné toto násilí označit za domácí násilí na seniorovi. V klientčině chování můžeme pozorovat znaky chování typického pro oběti domácího násilí – upřednostňování potřeb násilníka (potřebuje peníze), jeho obhajování a své vlastní obviňování, uzavřenost a bojácnost. Syn paní klientky se projevuje jako agresivní člověk (vyhrožování personálu) a v minulosti se již dopustil násilí na blízké osobě – své družce. Z těchto důvodů se domnívám, že je na místě obava, že syn paní Junové by jí mohl v budoucnu závažným způsobem ubližovat, ať již fyzicky, nebo psychicky týrat.
V této situaci se objevuje několik etických témat.
Jako pracovnice domova s pečovatelskou službou respektuji právo klientů na sebedertminaci, a právo o vlastním životě rozhodovat. Na druhou stranu je mou povinností a náplní mé práce usilovat o jejich bezpečí. V tomto případě, jsou tyto dvě hodnoty v rozporu. Protože se chce se svým synem stýkat, sama ho pouští k sobě do pokoje a obhajuje jeho jednání, narušila bych její právo na sebeurčení v případě, že bych autoritativně zakázala návštěvy jejího syna s odůvodněním, že je to v zájmu jejího bezpečí. Takové chování by nebylo možné ani právně, klientka a její syn mají jistě legitimní nárok se spolu stýkat. Pokud ale budu nechávat klientku se synem o samotě mám důvod se domnívat, že jí tím vystavuji riziku fyzické a psychické újmy, což je pro mě nepřijatelné osobně i profesně. Tuto etickou implikaci bych nazvala právo na sebeurčení v rozporu s právem na bezpečí a život bez násilí.
Další etické téma vidím v pozici sebe – sociální pracovnice – a míry, do jaké jsem oprávněna vstupovat do soukromé sféry klientů. Domnívám se, že osobní vztahy klientů se mohou stát mojí zakázkou pouze v tom případě, že o to klient projeví jasný zájem a pokud se tak nestane, nemám právo do jejich osobních vztahů vstupovat. Zároveň ale musím vzít v úvahu, že vztah paní Junové a jejího syna je podle všeho vztahem ohrožujícím, tudíž etický problém, který bude nutné vyřešit je možné nazvat hledání míry morální oprávněnosti v angažovaní sociálního pracovníka v osobních vztazích klienta."

Poznámka

Zpracováno jako závěrečná esej pro předmět Filosofie a etika v sociální práci.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23775
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse