Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právo, stát, právní řád státu a zákonnost právní vědomí - maturitní otázka

Právo, stát, právní řád státu a zákonnost právní vědomí - maturitní otázka


Kategorie: Sociálně-právní škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka velmi stručně definuje právo, stát a právní řád. Povrchně seznamuje se zákonností a právním vědomí. Vypisuje tři druhy norem, které upravují lidské soužití.

Obsah

1.
Právo
2.
Stát
3.
Právní řád
3.1.
Zákony a zákonná opatření
3.2.
Pyramida
4.
Zákonnost a právní vědomí
4.1.
Civilizační úroveň státu
5.
Lidského soužití se řídí třemi druhy norem
5.1.
Morální nebo společenské
5.2.
Právní normy
5.3.
Náboženské normy

Úryvek

"Právo: Soubor pravidel, podle kterých se řídí lidské spolužití.
Historický vývoj práva: Nejdříve – právo v nepsané formě ( zvyky, obyčeje )
Psaná forma se objevuje až se vnikem státu

Stát: Lze ho charakterizovat, jako organizační soustavu lidské společnosti, která má své ohraničení území, občany, řídící orgány, administrativní aparát a ozbrojenou moc.
Aby stát mohl úspěšně existovat a spolupracovat ve společenství státu musí být jinými státy uznán jako mezinárodní samostatný subjekt mezinárodního práva.
Každý stát vydává prostřednictvím řídících orgánů všeobecně závazná pravidla ( předpisy ), jiný usměrňuje chování obyvatelstva organizací a svého administrativního aparátu.

Souhrn všech právních předpisů představuje právní řád daného státu, stát prostřednictvím svého administrativního aparátu vydává přepisy. Pomocí tohoto aparátu a ozbrojené moci vynucuje dodržování svého právního řádu.
Vrcholem právního řádu je Ústava, následují Ústavní zákony, ne ně navazují zákony a zákonná opatření.
Zákony a zákonná opatření: tyto předpisy vydávaní nejvyšší zastupitelské státní orgány ( parlament ), jsou to předpisy zákonné nebo základní.
Následují předpisy podzákonné, které vydává vláda – vládní nařízení, členové vlády, vyhlášky ministrů, a nebo nižší orgány státní správy, vyhlášky krajů a obcí.

Pyramida

Ústava a ústavní zákony
Zákony a zákonná opatření
Vládní nařízení
Vyhlášky ministrů
Vyhlášky nižších samospráv (Obce, kraje)

Zákonnost a právní vědomí: důsledné dodržování právního řádu
Zákonnost závisí především na výši nebo stupni právního vědomí a právní vědomí představuje znalost právních norem, ale také závisí na spravedlnosti a dodržování právních norem."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b6c3b7f0afbb.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Pravo_stat_MO.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse