Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pravomoci prezidenta (výlučné, kontrasignační), jejich vyhodnocení

Pravomoci prezidenta (výlučné, kontrasignační), jejich vyhodnocení

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá ze tří částí. První se věnuje historii prezidentského úřady v Českých zemích. Ta přechází do části druhé, popisující dělbu moci v současné ČR, s přihlédnutím k postavení prezidenta k ostatním složkám státní moci. Poslední část se věnuje popisu úřadu prezidenta, jeho volbě, pravomocím. V závěru je popsána situace, která vznikla při prezidentských volbách roku 2008.

Obsah

1.
Úvod a cíl práce
2.
Historie prezidentského úřadu v Českých zemích
3.
Státní moc a její dělba v České republice
4.
Postavení prezidenta
4.1
Vznik, trvání a zánik funkce prezidenta
4.2
Předpoklady pro funkci prezidenta
4.3
Způsob volby prezidenta
5.
Akty pravomoci prezidenta
1.
Kontrasignační pravomoci
2.
Výlučné (absolutní) pravomoci
3.
Ostatní
6.
Volba prezidenta České republiky v únoru 2008
7.
Zdroje informací
8.
Poznámky

Úryvek

“4. Postavení prezidenta

„ Prezident republiky je hlavou státu“4. Bližší charakteristiku obsahu tohoto článku nalezneme v čl. 63 odst. 1 písm. a) Ústavy ČR, který uvádí, že prezident republiky zastupuje stát navenek. Pojem „hlava státu“ vyjadřuje především reprezentativní roli prezidenta. S funkcí hlavy státu souvisí i řada symbolických, ceremoniálních a protokolárních zvyklostí, užívaných v praxi styků mezi státy.. Prezident ovšem vykonává i řadu důležitých funkcí, které mají povahu funkcí výkonné moci, a to s kontrasignací vlády, čímž je zřejmě částečně zdůvodněno umístění hlavy státu v rámci moci výkonné.
Prezident České republiky disponuje řadou samostatných kreativních pravomocí ve vztahu k ostatním ústavním orgánům ČR. Pravomoci prezidenta jsou upraveny v čl. 62 a čl. 63 Ústavy ČR, přičemž čl. 62 obsahuje ty pravomoci prezidenta, ke kterým prezident republiky nepotřebuje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, a čl. 63 ty pravomoci, ke kterým je tohoto spolupodpisu potřeba. To činí funkci prezidenta výraznější ve vztahu k vnitřním funkcím státu. Spolu s funkcí v oblasti obrany ČR tak ústavní pozice prezidenta zřetelně přesahuje její klasickou podobu „slabého“ prezidenta či tzv. formální funkci v parlamentním systému formy vlády.
Také je potřeba zmínit, že dle článku 65 ústavy má prezident trestněprávní imunitu a proto ho „ nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt“5 Dle odstavce 3 výše zmíněného článku prezidenta nelze stíhat ani po skončení jeho funkčního období, za činy spáchané „ po dobu výkonu funkce“6
„ Prezident republiky může být stíhán za velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt“7 Z těchto odstavců ústavy ČR lze tedy pochopit, že prezident je vyjímečná funkce a člověk, který ji zastává, má opravdu vyjímečné postavení ve společnosti.

4.1 Vznik, trvání a zánik funkce prezidenta
Ústava ČR v čl. 57 odst. 1 uvádí, že prezidentem republiky se může stát občan, který je volitelný do Senátu. Zvolen tak může být každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl (minimálně v den konání prvního kola volby) věku 40 let.8 Z tohoto určení vyplývá, že jedinec, který je volen má určité zkušenosti a má jistou vážnost. Popravdě řečeno asi málokdo si dovede představit prezidenta republiky jako mladého „ kluka“. (v dnešním politickém spektru např. ministr školství Ondřej Liška). „ Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou“9 Z tohoto odstavce jasně vyplývá zamezení neúměrnému setrvání jednoho člověka v této funkci.
Mandát prezidenta republiky je pětiletý, začíná dnem složení slibu, jeho přesné znění obsahuje Ústava ČR čl. 59 odst. 2. Jestliže jej prezident nesloží nebo jej složí s výhradou, má to za následek neplatnost volby, resp. konání nové volby prezidenta republiky – čl. 60. "

Poznámka

Práce obsahuje překlepy a hrubé pravopisné chyby. Obsahuje tabulky.
Písemná práce k modulu Základy veřejného a soukromého práva, Nottingham Trent University, BA(HONS) in Business Management.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17504
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse