Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Předhusitské Čechy 1310-1419 - výpisky z knih Zdeňka Fialy

Předhusitské Čechy 1310-1419 - výpisky z knih Zdeňka Fialy

Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zpracováním výpisků z knihy Zdeňka Fialy: předhusitské Čechy. Jedná se o popis doby, kdy Jan Lucemburský nastoupil na český trůn Jan Lucemburský, který se pokusil o upevnění panovnické vlády, leč neúspěšně. Zahrnuta i Janova vnitřní politika - organizace státu a úřadů, sociální stratifikace obyvatelstva a mezinárodní politika - územní zisky a ztráty, vztah k sousedům Českých zemí. Dále se v knize pojednává o Karlu Lucemburském jako markraběti moravském spolu s popisem jeho vnitřní a vnější politiky v době vlády jeho otce, tedy do roku 1344. Další kapitola je věnována kulturnímu životu v Čechách po nástupu Karla IV: na český trůn z pohledu literatury, architektury a dalších aspektů veřejného života. Za doby vlády Karla IV. byl důležitý pohled na vnitřní a vnější situaci státu s ohledem na právní a kulturní změny ve státu, spolu se záměry, konflikty a úspěchy nového panovníka. V knize není opomenuta církev a její vymezení vůči státu, práva privilegia požívající ze svého postavení a zapomenuto není ani na počátky reformních snah v církvi. Po smrti Karla IV. nastupuje roku 1378 na trůn Václav IV. a od té doby nastal úpadek lucemburské moci, ale také oslabení centrální moci, ztráty území a v neposlední řadě i rozkol mezi katolickou církví a reformisty. Poslední kapitola knihy je věnována církevnímu rozkolu, vzdoropapežům a situaci v katolicko-křesťanském světě, v průběhu kterého došlo k rozkolu mezi Václavem a českým arcibiskupem. Na jehož základě by vydán Dekret kutnohorský a začal se hon církve na Husa a jeho přívržence, který byl zakončen Kostnickým koncilem, I. pražskou defenestrací a smrtí Václava IV.
Obsah:
1.České země za krále cizince
a) Vnitřní a vnější situace českého státu za vlády Jana Lucemburského
b) Zahraniční politika
2.Karel IV. jako markrabí moravský
3.Kulturní poměry do nastoupení Karla IV.
4. Doba vlády Karla IV.
5. Společnost a hospodářství v době Karlově
6.Církev
7. Kulturní dění doby Karlovy a Karlova osobnost a jeho význam
8. Před bouří. Český stát a společnost za Václava IV. (1378-1419)
9. Velké schizma, české země a počátky husitství
Úryvek z práce:
"V 13/14.st. se rozmohl vliv žebravých řádů: minorité=františkáni, dominikáni – papež Bonifác (1294-1303) vydal bulu „Super Cathedram“ (Na stolci), že mohou kázat jen v hodinách, kdy se nekonala kázání ve farních chrámech. Zpovídat směli jen s biskupovým svolením a na svých hřbitovech mohli pohřbívat jen ty, kdo si to přáli, ale ¼ museli odvádět příslušnému faráři. Bonifác XI. ji zrušil. Kliment V. ji r.1312 ve Vienne obnovil. Jan z Dačic přijel do Čech a Jindřichovi ze Šumburka odebral litoměřické obručí. Ten ho v Avignonu obvinil, proto se tam jel Jan z Dačic obhajovat.
Poprvé v dějinách došlo ve Starém Městě 23.7.1334 ke krvavé srážce mezi faráři a žebravými řády. Přidalo se obyvatelstvo. Lidé se rozdělili podle smýšlení – asi tak na půl.
V Olomouci se vystřídalo mnoho biskupů: Petr II.(Angelův), Konrád I., Jindřich (Hynek) z Dubé (1326) – z Rohovců, Jan VII. zvaný Volek – nemanželský syn Václava II.
V té době byly již urbáře – byly v nich zapisovány přímé povinnosti poddaných k jejich vrchnosti. Prví zlomek pochází z r.1283/4. Poddanské obyvatelstvo tvořilo na poč.14.st. většinu obyvatel v našich zemích. Hlavní proměnu přinášelo do života poddaných emfyteuse tzv. zákupné právo, mezi pozemkovou vrchností a poddaným vytvářel určitý smluvní poměr, zaručující „teoreticky“ poddanému nerušené držení jeho statku a k němu příslušné půdy(rustikál). Za to odváděl poddaný každoročně z předělené půdy peněžité úroky neboli činži = právo německé. České právo to neznalo – nebyla emfyteuse. Emfyteuse byla u nově založených kolonizačních vesnic. Vrchnost tak dostávala pravidelný peněžní důchod. Než se vesnice založila, museli za každý lán zaplatit – Anleit, arha-tj. poplatek za propůjčení půdy. Existující vesnice se začaly převádět na německé právo. Od 13.st. vytváření územně správního celku – panství, dominium, zboží, statek nebo velkostatek. Feudálové = pozemková vrchnost. Kláštery a šlechta začaly centralizovat pozemky. Měly je roztříštěné po celé zemi. Snaha o výměnu co nejblíže k centru. Poddaní museli platit navíc tzv. pomocemi, peněžními dávkami, robotou, naturálními dávkami. Kromě Starého Města, Brna,Olomouce, Znojma nebylo ve městech víc než 1000-2000 obyvatel. Na vesnici včele rychtáři (většinou lokátoři – ti vedli kolonisty). Rychty byly svobodné, nezatížené úroky (platby za lány šlechtě), měly právo šenku či prodeje masa… Rychtář byl zástupce vrchnosti. Byl výkonem místní spravedlnosti..."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4095
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse