Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Předmět a funkce účetnictví - maturitní otázka

Předmět a funkce účetnictví - maturitní otázka


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovanou maturitní otázku, která se věnuje představení předmětu a funkci účetnictví v základní definici.

Obsah

1.
Účetnictví
2.
Obsah zákona o účetnictví
3.
Účetní zásady

Úryvek

"Fyzická osob.se musí zapsat do obch.rejstříku a stává se tedy účetní jednotkou tehdy, jestliže:
a) výše výnosů nebo příjmů dosáhla v průměru za 2 bezprostředně násled.uce obd. 120 mil Kč
b) provozuje živnost průmyslovým způsobem
c) stanoví tak zvláštní předpis
rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím :
1. Daň. evidence slouží zejména ke zjištění správné výše základu daně z příjmu, zatímco účetnictví poskytuje komplexnější pohled na hospodaření
2. Hospodářský výsledek ( základ daně ) se zjišťuje:
- v daňové evidenci jako rozdíl mezi příjmy a výdaji
- v účetnictví výnosy – náklady
PŘÍJMY jsou veškeré příjmy do pokladny , na bú
VÝDAJE jsou veškeré výdaje z pokladny, z bú
VÝNOSY jsou výkony v peněžním vyjádření ( tržby za zboží, služby )
NÁKLADY – spotřeba živé a zvěcnělé práce ( živá – mzdy, zvěcnělá – energie, materiál )"

Poznámka

Psáno formou poznámek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4635ad3c60dc5.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Predmet_funkce_ucetnictvi.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse