Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Přednášky z Pojišťovnictví

Přednášky z Pojišťovnictví

Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky jsou zpracovány do velmi stručných poznámek, kde je každému tématu věnováno jen několik bodů, maximálně pár vět.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Státní dozor
3.
Česká asociace pojišťoven
4.
Klasifikace pojištění
4.1
Klasifikace komerčního pojištění
4.2
Podle pojistných odvětví
4.3
Podle potřeby zabezpečení budoucích závazků z pojištění
4.4
Podle formy vzniku pojištění
4.5
Podle stupně volnosti rozhodování pojištěného
4.6
Podle krytí potřeb
4.7
Podle délky trvání pojištění
4.8
Podle způsobu placení pojistného
4.9
Podle územní platnosti pojištění
4.10
Podle způsobu určení výše pojistného plnění
4.11
Podle způsobu určení objektu pojištění
4.12
Podle počtu rizik, proti kterým je pojištění sjednáno
4.13
Podle účasti pojištěného na škodním průběhu
4.14
Podle účasti pojištěného na pojistném plnění
5.
Historie pojišťovnictví
5.1
Období vzájemné pomoci
5.2
Období liberálního přístupu k pojištění
5.3
Období státních zásahů v pojišťovnictví
5.4
Historie pojišťovnictví na území dnešní ČR
5.4.1
Vznik prvních pojišťoven na území dnešní ČR
5.4.2
Vlny zakládání pojišťoven na územní dnešní ČER
5.4.3
1918
5.4.4
1945
5.4.5
1948
5.4.6
1958
5.4.7
1969
5.4.8
1991
6.
Pojistná smlouva
7.
Vznik pojištění
8.
Práva a povinností účastníků
9.
Zánik pojištění
10.
Pojistnou smlouvu lze uzavřít
11.
Neživotní pojištění
12.
pojištění průmyslových a podnikatelských rizik
13.
Živelní rizika
14.
Vodovodní rizika
15.
Dopravní rizika
16.
Odcizení a vandalství
17.
Šomážní rizika
18.
Strojní
19.
Pojištění úvěru
20.
Pojištění zemědělských rizik
21.
Rizika spojená s chovem hospodářských zvířat
22.
Plodinová
23.
Pojištění majetku obyvatelstva
24.
Pojištění domácnosti
25.
Pojištění budov
26.
Havarijní pojištění
27.
Pojištění odpovědnosti
28.
Smluvní pojištění odpovědnosti
29.
Povinné smluvní pojištění odpovědnosti
30.
Zákonné pojištění odpovědnosti
31.
Neživotní pojištění osob
32.
Úrazové pojištění
33.
Soukromé zdravotní pojištění
34.
Životní pojištění
35.
Druhy životního pojištění:
36.
Pojištění pro případ smrti
37.
Pojištění pro případ dožití
38.
Smíšení životní pojištění
39.
Kolektivní živnostní pojištění
40.
Univerzální životní pojištění
41.
Investiční životní pojištění
42.
Připojištění k životnímu pojištění
43.
Připojištění invalidity
44.
Připojištění úrazu
45.
Připojištění vážné choroby
46.
Připojištění dlouhodobé péče
47.
Daňové výhody – podpora státu
48.
Penzijní připojištění
49.
Státní příspěvek
50.
Daňové úlevy
51.
Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla
52.
Česká kancelář pojistitelů
53.
Sociální pojištění
54.
Části systému sociálního pojištění v ČR

Úryvek

"
STÁTNÍ DOZOR
= rozhodování a kontrolní činnost prováděná Ministerstvem financí v soukromém pojišťovnictví a soubor nástrojů určených k jeho výkonu.
Základní činnosti:
1. povolovací
2. kontrolní
3. legislativní – příprava právních norem a zákonů
4. ostatní

ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN
- zájmové sdružení (dobrovolná organizace)
- její dceřinou společností je Certifikační institut – certifikuje elektronické zabezpečení na ochranu domácnosti

KLASIFIKACE POJIŠTĚNÍ
Z hlediska způsobu financování:
1. Pojištění sociální – zahrnuje úhradu tzv. sociálních rizik v rozsahu daném rozhodnutím státu, je koncipováno jako pojištění povinné. (např. pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti = důchodové pojištění, nemocenské pojištění, pojištění nezaměstnanosti, zdravotní pojištění)
2. Pojištění komerční (soukromé) – zahrnuje krytí rizik ekonomických subjektů (FO i PO), obvykle v návaznosti na jejich rozhodnutí a potřeby (kromě některých povinných pojištění).

KLASIFIKACE KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ
1. Podle pojistných odvětví
Životní pojištění – pojištění dožití, smrti a jejich kombinace
Neživotní pojištění – pojištění majetkových podstat, odpovědnosti

2. Podle potřeby zabezpečení budoucích závazků z pojištění
Rezervotvorná pojištění
- při takovémto pojištění je tvořena pojistitelem pojistná rezerva, která je postupně navyšována do finální hodnoty = pojistná částka, která je v případě pojistné události vyplacena pojištěnému.
- K pojistné události dojde v každém případě, ale nevíme kdy.
- Např. životní pojištění
Riziková pojištění
- k pojistné události dojít nemusí nebo k ní může dojít opakovaně. Pojistné netvoří rezervu, ale je pojistitelem postupně spotřebováváno (platí z něj pojistné plnění jiným pojistníkům).
- Pokud nedojde k pojistné události - nedojde ani k vyplacení pojistné náhrady.
- Např. neživotní pojištění

3. Podle formy vzniku pojištění
Zákonné pojištění
jsou vymezeny zákonem. Důvodem ke vzniku je splnění určité skutečnosti, která je vymezena zákonem.
- Je potlačena možnost projevu vůle – nemůžu se rozhodnout, kterého pojistitele zvolit, ani jak se pojistit
- Např. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání
- 2 provozovatelé: Česká pojišťovna a Kooperativa
- je dán klíč k rozdělení pojistníků: vznik zaměstnaneckého poměru (datum). Do roku 1993 a nástupnické organizace – Česká pojišťovna, po roce 1993 – Kooperativa"

Poznámka

Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7549
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse