Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Přednášky z češtiny

Přednášky z češtiny

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce v heslech shrnuje základní poznatky týkající se bohemistiky, ortografie, ortoepie, morfologie, lexikologie, syntaxe a stylistiky. Tyto oblasti zahrnují vývoj jazyka, jeho utváření, výslovnostní a pravopisná pravidla, slovní zásobu, větné a nevětné konstrukce a stylové roviny jazyka.

Obsah

1.
Funkce jazyka
2.
Čeština
3.
Vývoj
3.1
Praslovanština
3.2
Jan Hus
3.3
Husitské hnutí
3.4
Humanismus, reformace a renesance
3.5
Doba předbělohorská
3.6
Národní obrození
3.7
2. pol. 19. Stol. – poč. 20. Stol
4.
Vlastnosti češtiny
5.
Útvary českého národního jazyka
5.1
Strukturní útvary
5.1.1
Jazyk spisovný: (standard, kulturní jazyk) – základ
5.1.2
Nespisovné útvary
5.2
Nestrukturní útvary
5.2.1
Generačně podmíněné
5.2.2
Sociálně podmíněné
6.
Zvuková a grafická stránka jazyka
6.1
Členění a modulace souvislé řeči
6.2
Výslovnost slov cizích
6.3
Mluvní orgány
6.4
Diferenciace zvuků a hlásek
6.5
Souvislá řeč
6.6
Členění a modulace souvislé řeči
7.
Ortografie
7.1
Písmo = grafémy
7.2
Historie písma v naší zemi
7.3
Novočeský pravopis
8.
Lexikologie
8.1
Slovní zásoba
8.2
Slovo
8.3
Dělení substantiv
8.4
Víceslovné lexikální jednotky
8.5
Obohacování slovní zásoby
9.
Slovní druhy, kritéria třídění
9.1
Mluvnické významy jmen a sloves
9.2
Skloňování a časování
10.
Věta a výpověď
10.1
Věta jednoduchá
10.2
Věta složená
10.3
Souvětí
10.4
Polovětné konstrukce
10.4.1
Větné ekvivalenty a fragmenty
10.5
Větné členy
11.
Slovosled a principy
11.1
Český slovosled
11.2
Český větosled
11.3
Zvláštnosti a nepravidelnosti Ve větných celcích
12.
Komunikace a základní pojmy
13.
Stylistika a základní stylistické pojmy
13.1
Funkční styly
13.1.1
Funkční styl odborný
13.1.2
Útvary postupu úvahového
13.1.3
Útvary situační
13.1.4
Dialogické útvary
13.1.5
Administrativní styl (jednací, úřední)

Úryvek

“ČESKÝ VĚTOSLED
- pořadí vět odráží pořadí myšlenek
 Otevřel lednici a dlouho do ní zasněně hleděl.
Zítra vstávám brzy, protože od rána zkouším.
- u výčtu různých akcí se může měnit

ZVLÁŠTNOSTI A NEPRAVIDELNOSTI
VE VĚTNÝCH CELCÍCH

A) MOTIVOVANÉ ODCHYLKY (záměrné)
1. Elipsa (výpustka): - nejsou vyj. slova nebo věty, kt. jsou očekávány
- vypustím to, co je známo
- titulky v novinách, atd.
Př.: „Chci (jít) s vámi.“
„Máš (peníze) na automat (s jízdenkami)?“

2. Polovětné konstrukce: - viz dříve
- záměrně
- např. v odborných textech
- ke kondenzaci (zhuštění textu)

3. Volně vytčené větné členy: - zdůraznění některých slov
Př.: „Dbáme o své členy. 24 hodin denně. Vždy.“

4. Parenteze (vsuvka): - přerušení jednotného pásma řeči vyjádřením z jiné rovinky
- poznámka, kt. se týká obsahu (doplnění, vysvětlení, cit. vztah) nebo
formy (úvaha o správnosti výrazu, omluva za silný výraz)
- celá věta nebo větný člen
- nemá syntaktický vztah ke svému okolí
- odlišena melodií, dynamikou, pomlčkou nebo čárkami nebo závorkou

5. Apoziopeze: - nedokončená výpověď, náhle přerušení věty
- „ ... “ nebo „ – “
- nevíme nebo nechceme pokračovat

6. Opakování: - slov, skupin slov, vět
- buď na začátku po sobě jdoucích celků nebo na konci či uprostřed (tzv. figury)
- záměr = zdůraznit

B) NEMOTIVOVANÉ ODCHYLKY (nedostatky, chyby)
1. Anakdut: - „vyšinutí z větné stavby“
- opuštění započatého vět. schématu
Př.: „Těm policistům, kteří stříleli, je potrestáme.“  správně – udělíme trest

2. Zeugma: - „zanedbání dvojí sloves. vazby“
- „spřežení vazeb“
Př.: „Pokud nahlásím (co) nebo zakročím proti zlému jednání.“

3. Atrakce: - mechanické přizpůsobení jednoho sova jinému
Př.: „Vstal před sluncem východem.“  slunce východem
- ustálené: Buď jak buď ...
Vem kde vem ...

4. Kontaminace (směšování): - zkřížení 2 vazeb
Př.: „mimo Věry“ – špatně X „mimo Věru“ – správně
„čelil proti nepřátelům“ X „stavět se proti nepřátelům“ "

Poznámka

Slouží jako kvalitní podklad pro orientaci v jednotlivých jazykovědných disciplínách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12962
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse