Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Přednášky z finanční analýzy

Přednášky z finanční analýzy

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky z přednášek finanční analýzy informují nejprve o základních pojmech, zásadách, etapách nebo prostředcích finanční analýzy. Další přednášky se věnují problematice finanční tísně, finančního prognózování, řízení růstu, finančních nástrojů nebo finančního rozhodování. Závěrečná část se zabývá tématem ocenění podniku. Zápisky jsou útržkovité a ne zcela přehledné.

Obsah

1.
přednáška: finanční analýza
1.1.
Finanční analýza a její principy
1.2.
Fundamentální a technická analýza
2.
přednáška: finanční analýza
2.1.
Hlavní etapy finanční analýzy
2.2.
Podmínky srovnatelnosti
2.3.
Data a jejich atributy
2.4.
Ukazatelé, jednotky
2.5.
Tržní vs. účetní hodnota
2.6.
Ekonomický vs. účetní příjem
2.7.
Hypotetické náklady, inflace
3.
přednáška: ROE
4.
Přednáška: finanční tíseň
4.1.
Finanční tíseň, její modely a indikátory
4.2.
Grafy
4.3.
Vícerozměrné pojetí
4.4.
Index IN
5.
přednáška: finanční prognózování
5.1.
Prognózování na bázi podílu z tržeb
5.2.
Analýza senzitivity
5.3.
Simulace
6.
přednáška: řízení růstu
7.
přednáška: finanční nástroje a trhy
7.1.
Úvod
7.2.
Finanční nástroje
7.2.1.
Dluhopisy
7.3.
Finanční trhy
8.
přednáška: finanční rozhodování
8.1.
Volba vhodných nástrojů rozhodování
8.2.
Finanční páka
8.3.
Příklady
8.4.
Techniky vyhodnocování variant financování
8.5.
Příklad
8.6.
Poměrové ukazatele krytí
8.7.
Finanční flexibilita
8.8.
Příklad
8.9.
Tržní signalizace
8.10.
Finanční rozhodnutí a povzbudivý růst
9.
přednáška
9.1.
Eurodolarové trhy
9.2.
Efektivní trhy
10.
přednáška
10.1.
Hierarchická struktura financování
10.2.
Volba struktury splatnosti dluhu
10.3.
Inflace a finanční strategie
10.4.
Finanční rozhodování a hodnota firmy
10.5.
Kapitálové plánování a investiční rozhodování
10.5.1.
Investiční činnost podniku
10.5.2.
Financování investic
10.5.3.
Peněžní toky z investic a jak se investice vyhodnocují
11.
přednáška
11.1.
Ekonomická přidaná hodnota
11.2.
Ocenění podniku
11.2.1.
Důvody
11.2.2.
Metody
11.2.2.1.
Metoda substanční hodnoty
11.2.2.2.
Metoda založená na oceňování výnosů
11.2.2.3.
Tržní hodnota podniku na základě srovnání

Úryvek

"Finanční analýza
FA je součástí finančního řízení a platí, že pro dobré finanční řízení je třeba pochopit základní zásady. Základním zdrojem informací jsou účetní výkazy (rozvaha, cash flow, výkaz zisku a ztrát)

Základní účetní výkazy informují:
- výkonnost firmy
- majetek firmy
- finanční prostředky firmy
Účetní výkazy nám ukazují chyby firmy a prosperitu firmy.

Finance – představují interpretaci účetních čísel pro hodnocení výkonnosti a plánování budoucích akcí.

Finanční analýza – kvalifikovaný rozbor účetních výkazů včetně odhalení míst, kde vznikají problémy tzn. odhalení slabých stránek firmy a zároveň FA se snaží nalézt řešení tzn., že by měla určit jak řešit vydefinované problémy.

Pro koho je vhodná FA?
Banka, majitel, management, investor, dodavatel, dozorčí rada, odběratel, akcionáři, zaměstnanci, stát, konkurenční firmy, vládní politika, burzovní makléři, veřejnost
- všichni z nich potřebují vědět informace, aby mohli řídit

FA, by měla být soustava ukazatelů, která má dostatečnou vypovídací schopnost pro ty, kterým je určena.

Zásady a principy:
- finance a provoz společnosti jsou integrálně propojeny, tzn. všechny aktivity, které firma provádí, veškeré provozní metody, investiční aktivity atd., formují finanční strukturu firmy. A naopak to působí tak, že čistě finanční rozhodnutí mohou významně ovlivnit provozní aktivitu firmy (např.: investiční odbor se rozhodne, že pořídí novou investice, zajistí pouze financování – aktivita úvěr od banky)

(schéma)

Principy:
- Finanční výkazy jsou důležitým oken do reality.
- Tvorba zisku není shodná s cash flow
Pokud je peněží tok přerušen, může dojít k insolvenci a to i tehdy, pokud firma vykazuje zisk. Neúměrné investice mohou způsobit málo pohotových peněz, firma je zruinovaná svým růstem."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, grafy, schéma a skenovaný test o rozsahu cca 4,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25348
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse